4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı 91-92. Sayfa Cevapları Tuna Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Neler Öğrendiniz Cevapları Sayfa 91, 92


3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Neler Öğrendiniz Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları Kitabı Sayfa 91-92


A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.


 1. Pusulanın renkli ucu her zaman KUZEY yönünü gösterir.
 2. Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede KUTUP YILDIZI yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.
 3. Bir yerin KUŞBAKIŞI görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.
 4. Hava sıcaklığı TERMOMETRE ile ölçülür.
 5. Dağlar FİZİKİ haritalarda kahverengi ve tonlarıyla gösterilir.
 6. Ülkemizde hava tahminleri Devlet METEROLOJİ İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
 2. ( Yanlış ) Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
 3. ( Doğru ) 3. Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
 4. ( Doğru ) Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
 5. ( Doğru ) Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
 6. ( Doğru ) Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
 7. ( Doğru ) Düdük, deprem çantasında mutlaka bulunması gereken eşyalardandır.
 8. ( Doğru ) Kara yolları beşerî unsurlardandır.
 9. ( Yanlış ) Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir.

C. Aşağıda verilen her bir kutucuğun içine yanındaki kavramla ilişkili olduğunu düşündüğünüz kelime grubunun numarasını yazınız.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler 91-92. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. I. Bulutlu gün sayısı
II. Yeryüzü şekilleri
III. Yağışların şekli

Hava gözlem grafiği incelenerek yukarıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III


2. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?


A) GPS cihazı kulanmak B) Bulutlara bakmak C) Gölgeden yararlanmak D) Kutup Yıldızı’na bakmak


3. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?


A) Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak B) Barajlar inşa etmek C) Az katlı binalar yapmak D) Enerji tasarrufu yapmak


4. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?


A) Cetvel B) Çikolata C) El feneri D) Islak mendil


5. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?


A) Ağaç B) Dere C) Kale D) Kedi


6. I. Eğim fazladır.
II. Killi toprak yapısı vardır.
III. Yağış miktarı fazladır.

Heyelanın sık görüldüğü bir yerde yukarıdaki özelliklerden hangilerine rastlanır?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


7. I. Mobilyaları duvara sabitlemek
II. Deprem çantası hazırlamak
III. Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak
IV. Acil servisten yardım istemek

Yukarıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?


A) I B) II C) III D) IV


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
B) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
C) Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
D) Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Evinizin bulunduğu yerde gölge yöntemini kullanarak yönleri bulunuz. Yönleri bulduktan sonra evinizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde kalan varlıkları yazınız.


Cevap :

Evimizin bulunduğu bölgede dağlar denize pararel bir şekilde uzanmaktadır. Doğusunda dağ batısında deniz kuzeyinde çevre yolu güneyinde ise camii bulunmaktadır.


2. Sınıfınızın krokisini çiziniz.


Cevap : Bu etkinliği kendi sınıfınıza göre yapmanız gerekmektedir.


3. Yaşadığınız yerin bağlı olduğu ilin yer şekilleri ve nüfusu ile ilgili genel özellikleri nelerdir?


Cevap :

Bölgemizde yamaç ve vadiler gözükmektedir. Nufusu 1.61 milyon olan Hatay yer şekilleri açısından büyük kısımları vadi tarafındadır.


4. Yaşadığınız yerde bir hafta süreyle meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularınızı resimli grafik hâline getirerek sınıfınızda sununuz.


Cevap : Bu soruyu kendiniz yapmanız gerekmektedir. 

Our Score

6. Sınıf Türkçe Kitabı 38-39. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cephane Sandığında Kitap Okuma Metni Cevapları Sayfa 38, 39


Cephane Sandığında Kitap Okuma Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Kitabı Sayfa 38-39


Atatürk, 16 Mayıs 1919’da Samsun’a gitmek için ayrıldığı İstanbul’a, yıllar sonra 1927’de ilk kez dönecekti.
Kütüphanecisi Nuri Ulusu’ya, gezide yanında götürmek istediği kitapların bir listesini verdi. Liste o kadar uzundu ki Nuri Ulusu, karton kutular bulup kitapları kutulara yerleştirmeye başladı.

O sırada kütüphaneye giren Atatürk, Ulusu’ya ne yaptığını sordu. Nuri Ulusu, “İstediğiniz kitapları kutulara koyup trene taşıyacağım.” deyince Atatürk,“Dur, biraz bekle!” dedi, kütüphaneden çıktı.Biraz sonra, kütüphaneye muhafız birliğinden iki er geldi.Ellerindeki cephane sandıklarını bırakıp çıktılar. Nuri Ulusu,cephane sandıklarının kütüphaneye niye getirildiğini düşünürken Atatürk yeniden geldi:“Ne o, Nuri oğlum, şaşırdın değil mi?”


Cevap :  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 38-39. Sayfa Cevapları Meb Yayınları konusunda siz değerli ziyaretçilerimiz için soru bulunmamaktadır. Okuma metnini bir iki defa okumanız gerekmektedir. 

Our Score

6. Sınıf Türkçe Kitabı 102-103. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Atatürk ’ün Geometri Kitabı Okuma Metni Cevapları Sayfa 102, 103


Atatürk ’ün Geometri Kitabı Okuma Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Kitabı Sayfa 102-103


Nokta, çizgi, doğru, düzlem… Üçgen, dörtgen, kare, daire… Tüm bu terimler geometriyle ilgili. Geometri ne demek? Nasıl ortaya çıkmış? Tarihteki ilk geometri kitabını kim yazmış? Peki, Atatürk’ün de bir geometri kitabı yazdığını biliyor musunuz?

Atatürk’ün “Geometri” adlı kitabı ülkemizde yayımlanan ilk Türkçe geometri kitabı. Daha önce de geometri kitapları yayımlanmıştı kuşkusuz ancak bu kitaplardaki matematik terimleri çoğunlukla Arapça ve Farsça kökenliydi.Kitaba gelince… Yıl 1936. Atatürk, iki kişiyi İstanbul’daki bir kitabevine göndererek Fransızca geometri kitapları satın almalarını ister. Bu kitapları inceler ve kış ayları boyunca Dolmabahçe Sarayı’nda bu konu üzerinde çalışır.Kitap, dönemin Kültür Bakanlığı tarafından 1937 yılında yayımlanır. Kitap üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde boyut, uzay, yüzey, çap, çember, açı, üçgen,dörtgen, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam ve benzeri çok sayıda matematik terimi açıklanıyor. Bu terimlerin hepsi yeni ve Atatürk tarafından türetilmiş.


Cevap : 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 102-103. Sayfa Cevapları Meb Yayınları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmamaktadır. Öğretmen olarak okuma metnini bir iki defa okumanızı tavsiye ederiz. 

Our Score

6. Sınıf Türkçe Kitabı 31-32. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Yaştan Gileyliyim! Serbest Okuma Metni Cevapları Sayfa 31, 32


Yaştan Gileyliyim! Serbest Okuma Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 31-32


YAŞTAN GİLEYLİYİM!1
Ben on beş yaşımda yirmi yaşımda
Öyle sanırdım ki, kırk, kocalıktır.2
Elliye basırım,
Yalnız, başımda
Çocukluk havası hele kalıpdır.
Bu sanki dün olmuş, omzumda çanta
Kavurga3 yiyerek derse gittiğim.4
Bu sanki dün olmuş, o kamış5 atta
Nezil6 kırbaç vurup “at” seğirttiğim.
Duyabilmiyorum yaşımı neylim,
Yürek o yürektir, heves, o heves…
Kâh arana düşür, kâh dağa meylim,
Nedir gönlümdeki bu duygular bes?7
Sanki, sanki dünün çocuğuyum ben,
Bu aşka, hevese bazen gülürüm.
Fakat kınayamam kendimi bazen,
Hani ne yattım ki, uyku da görüm.8


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 32 Cevapları


Gençlikten elimiz üzülen gibi,
Dünyadan dört elle yapışırız biz.
Yaşımız geçtikçe, ağaçlar gibi
Derine işliyor rişelerimiz.

Odur bak… avluda kopup velvele,
Çocuklar oynaşır, tırmanır dama.
Ben de onlar ile tutup el ele,
Koşmak istiyorum çocukluğuma.
İsterim saklambaç oynayım yine,
Başıma götürüp10 çayır çimeni
Öyle saklanayım düşüp izime
Hiç bulamasın kocalık beni.
Fakat yaş kendini gösterir herden.11
Yürekte çok gizli çarpıntılar var.
Sokakta, dışarda soluyanda ben
Sanarım yokuştur, taştır günahkâr.
Yolda yavrulardan geri kalanda
Ne yapsın bu yokuş, bu taş, bilirim
Yalnız güzelliğe hayran olanda,
Kendimi oğlumla hemyaş12 bilirim.


Cevap : 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 31-32 Cevapları Ata Yayıncılık konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmaktadır. ancak şiiri bir iki defa okuyarak gelecek olan sorulara karşı hazırlıklı olmanızı tavsiye ederiz. İyi dersler… 

Our Score

6. Sınıf Türkçe Kitabı 87-88. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Türk Askerinin Cesareti Serbest Okuma Metni Cevapları Sayfa 87, 88


Türk Askerinin Cesareti Serbest Okuma Metni


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 87-88


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 87 Cevapları


Mehmetçiğe karşı savaşma bahtiyarlığına kavuşmuş olan ve Çanakkale Savaşı’nda teğmen olarak görev yapan daha sonra Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey’nin (Lord Keyzi) anlattıkları şöyle:
“Biz Avustralyalılar, sizleri Gelibolu’da tanıdık ve sevdik. Ben de Çanakkale Savaşlarına teğmen rütbesiyle katılmış idim. Her iki tarafın da mertçe sürdürdüğü savaşta edindiğim intibaları, hâlâ aynı sıcaklıkla yüreğimde taşıyorum.
Arıburnu Cephesi’ndeydik, siperler arasındaki mesafe 8-10 metre kadardı. Korkunç çarpışmalar oluyordu. Yine cehennemî bir çatışmadan sonra, silah sesleri kesilmişti. Taraflar yavaş yavaş siperlerine çekildiler. Yaralılar ve ölüler ise savaş meydanındaydı. Bizim tarafta feryatlar, inlemeler vardı. İki siper arasında kalmış yaralı bir İngiliz Yüzbaşı açıkta: ‘İmdat! Kurtarın beni, yardım edin!’ diye bağırıyordu. Biri siperlerden bağırdı: ‘Biriniz gidip Yüzbaşı’yı alıp getirsin!’ Askerler birbirlerine: ‘Git, sen getir!’, ‘Hayır, sen getir! Ölmek istemiyorum… Zaten Yüzbaşı da biraz sonra ölecek. Ne gereği var? Cesareti varsa komutan getirsin.’ diyorlardı. İngiliz komutan ise kızgınlıkla hâlâ bağırıyor, ‘Çabuk getirin onu. O sizin komutanınız!’ diyordu.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 88 Cevapları


Siperlerde bu tür atışmalar devam ettiği bir sırada, karşımızdaki Türk siperlerinden silahın ucuna takılmış beyaz bir mendil yukarı kaldırılarak sallandı. Her taraf sessizliğe gömülmüştü. Her iki tarafın askerleri silahlarını doğrultmuş, dikkatle mendili takip ediyorlardı. Siperin içinden iri yapılı bir er çıktı. Ucuna mendil bağladığı silahını yere attı. İki kolunu açtı. Sonra kendine güvenen tavırlarıyla yavaş yavaş yaralı Yüzbaşı’ya doğru yürümeye başladı.
Karşı tarafla, çevresiyle, hiç kimseyle ilgilenmiyor; herkes donup kalmış bu cesur Türk askerini hayranlıkla seyrediyordu. Şaşkınlıktan kurtulabilen İngiliz askerleri ise ona nişan almaya çalışıyorlardı. O ise hiçbir şeye aldırmadan Yüzbaşı’nın yanına geldi. Nazik ve yumuşak hareketlerle yaralının kıyafetini düzeltti. Onu yerden kaldırdı. Omuzlayarak yavaş yavaş bizim siperlere doğru yöneldi. Siperimizin hemen önüne Yüzbaşı’yı yine nazikçe yatırdı. Sonra arkasını döndü. Yine kendinden emin adımlarla siperlerine doğru yürüdü. Hepimiz donmuştuk. Hayrete düşmüştük. Sonradan her iki tarafın siperlerinden alkışlar ve ıslıklar yükseldi.”
İsmail BİLGİN, Gerçek Efsanelerin Öyküsü
Çanakkale Destanı


Cevap : 6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 87-88 Cevapları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmamaktadır. Metni bir iki defa okumanızı tavsiye ederiz. İyi dersler dileriz. 

Our Score

7. Sınıf Türkçe Kitabı 39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sol Ayağım Okuma Metni Cevapları Sayfa 39, 40, 41, 42, 43


Sol Ayağım Okuma Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Kitabı Sayfa 39-40-41-42-43


Annem, bana ayağımla A harfini çizmeyi öğrettikten sonra bütün alfabeyi hemen hemen aynı yolla
öğretmeye koyuldu. Kendisine mucizevi bir biçimde sunulan fırsatı değerlendirmeye ve benim, dünyanın geri kalanı ile konuşarak olmuyorsa yazılı olarak iletişim kurmama yardım etmeye karar vermişti.
Onun bu işe koyulması ile ilgili hatırladıklarım gayet net. Ev işleri ile çok meşgul olmadığı günlerde,
beni ön taraftaki yatak odasına götürür ve bana birbiri ardına harfleri öğretmek için saatlerini harcardı.
Bir parça tebeşir ile her harfi yere yazardı. Sonra bir silgi ile onları silerdi ve bu harfleri bana hafızamdan,
ayak parmaklarımın arasında tuttuğum tebeşirle yeniden yazdırırdı. İkimiz için de zor bir işti bu. Genellikle, gelip bir sözcüğü doğru yazıp yazmadığımı görmesi için inlediğimde, o akşam yemeğini hazırlıyor
olurdu. Yanlış yazmışsam unlu elleri ile yere diz çöker, bana doğrusunu gösterirdi. Yazmayı öğrendiğim
ilk şeyin ad ve soyadımın baş harfleri olduğunu hatırlıyorum: “C.B.”. Gerçi sık sık karıştırır, “B”yi “C”den
önce yazardım. Ne zaman biri bana adımı sorsa bir parça tebeşir alıyor ve büyük havayla “C.B.” yazıyordum.
Çok geçmeden yalnızca iki baş harf yerine tam adımı yazmayı öğrendim. Bunu yapmayı başardığımda kendimle büyük gurur duymuştum. Kendimi oldukça önemli hissetmiştim.
Artık altı yaşındaydım ve sırf kendi adımı yazmaktan sıkılmıştım. Başka bir şey yapmak istedim,
daha büyük bir şey. Ama yapamıyordum çünkü okuyamıyordum. Tek bildiğim Jim’in (Cim) bunu yapabildiğiydi, Tony (Toni) de yapabiliyordu, Mona (Mona) ve Peter (Pitır) da. Sanırım kıskanıyordum.


Cevap : 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmamaktadır. Ancak çıkabilecek sorulara karşı metni bir iki defa okumanızı tavsiye ederiz. 

Our Score

7. Sınıf Türkçe Kitabı 68-69. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Muhteşem Kut’ül Amare Zaferi Okuma Metni Cevapları Sayfa 68, 69


Muhteşem Kut’ül Amare Zaferi Okuma Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Kitabı Sayfa 68-69


Heyecanlıydı Ali,
Öğretmeni ödev vermişti, Kut’ül Amâre Zaferi’ni anlatacaktı.
Salih Dede’yi buldu kütüphanesinde.
Merakla sorunca o muhteşem zaferi, ihtiyar adam hüzünle gülümsedi, anlatmaya başladı:
Kut’ül Amâre, Dicle Nehri kıyısında kasabaydı o zamanlar. Basra Körfezi’nin kuzeyinde, Bağdat’ın
güneyinde…
İngilizler göz dikmişlerdi Osmanlı topraklarındaki zenginliğe.
Bin türlü bahaneyle savaş çıkapı aldılar yanlarına Hint birliklerini. Büyük bir orduyla işgal ettiler.
Basra’yı, Kut’ül Amâre’ye dayandılar. 1914 sonbaharıydı.
Albay Nureddin Bey’le yiğit askerler Kut’ül Amâre’yi savundular ölümüne.
Ama… Bitti savaş malzemesi.
Şehit oldu Mehmetçikler.
25 Eylül 1915’te düştü Kut’ül Amâre. İngilizlere göre, nazlı Bağdat’ı artık almak kolaydı.
Mağluptu Osmanlı kuvvetleri, işi bitmişti düşmana göre.
Ama hesap edememişlerdi bizim cesaretimizi, yiğitliğimizi.
Selmân-ı Pâk’ta mevzilendi Osmanlı yiğitleri.


Cevap : 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmamaktadır. İyi dersler dileriz. 

Our Score

7. Sınıf Türkçe Kitabı 98-99. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Güler Yüz Okuma Metni Cevapları Sayfa 98, 99


Güler Yüz Okuma Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Kitabı Sayfa 98-99


Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız, desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir

Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden önce insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusuru yapabileceğini ve bütün bu kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınırız. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar. Bu dünya, öyle çatık kaşla dolaşmaya,şunun bunun kalbini kırmaya değer bir dünya değildir. Onun için güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların hayatı daha tatlı geçer. (…)

Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli. Belki siz de
bilirsiniz: Her hadiseyi güler yüzle karşılayan bir adama, “Eh… Hayatta muvaffak olduğun için sen tabii
daima gülersin. Ama biz öyle miyiz ya?” demişler. Adam, bir kere daha gülmüş, “Yanılıyorsunuz hem de
çok yanılıyorsunuz. Ben hayatta muvaffak olduğum için gülmüyorum. Tam tersine! Güldüğüm için hayatta muvaffak oluyorum.” demiş. Bu söz, boşuna söylenmiş bir söz değildir. İçinde bilinmesi gereken
bir hakikat saklı.


Cevap :  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98-99. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmamaktadır. Ancak okuma metnini bir iki defa okumanızı tavsiye ederiz. 

Our Score

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ayaz’ın Definesi Okuma Metni Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 40, 41


Ayaz’ın Definesi Okuma Metni Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Kitabı Sayfa 40-41


Büyük Sultan Gazneli Mahmut bir gezisi sırasında Ayaz adında, kendi hâlinde bir köylü ile karşılaşmış. Ayaz, davranışları ve zekâsı ile onun gönlünü kazanmış. Sultan’ın teklifi üzerine onun
yanında saraya gitmiş.
Saraya geldikten sonra Sultan ona en güzel kıyafetleri hediye etmiş. Ayaz, bunları kabul edip giyinmiş. Ama kendi geçmişini unutmamak için de postuyla çarığını saraydaki boş bir odanın duvarına
asmış. Sonra kapısını kilitlemiş.
Ayaz her gün bir fırsatını bulup o odaya girer, kendi kendine,
— Sakın kendini bir şey zannetme. Bir zamanlar şu çarığı giyiyordun. Gurura kapılma, dermiş.
Şımarmaktan, gurura kapılmaktan korktuğu için böyle davranırmış.
Onun bu hassasiyetinin farkında olmayan, işin aslını bilmeyen kötü düşünceli insanlar, onun her
gün bu odaya kapandığını ve odaya kimseyi sokmadığını fark etmişler. Özellikle onun Sultan ile olan
dostluğunu kıskananlar, Ayaz hakkında olur olmaz şeyler söylemeye başlamışlar. Ayaz’ın altınlar,
gümüşler biriktirdiğini, bunları kilitli bir odada sakladığını, içeriye kimseyi sokmadığını etrafa yaymışlar. Sonunda daha da ileri gidip Ayaz’ı Sultan’a şikâyet etmişler.
Sultan, bu işe çok şaşırmış. Bu kadar güvendiği kişinin kendinden gizli işler çeviriyor olmasına
da içerlemiş. Ama hiddete kapılmayıp konuyu araştırmaya karar vermiş.
Acaba bizden ne gizliyor, diye düşünerek bir adamını gece oraya göndermiş. Ona,
— Odayı aç, orada ne bulursan al, sırrını da herkese söyle. Hem bize yakınlık göstermekte hem
de arkamızdan iş çevirmekteyse yazıklar olsun, demiş.
Sultanın adamı hemen yanına otuz kişi daha almış, gece gece Ayaz’ın odasını açmaya gitmiş.
Hepsi odadan alacakları altınları, ganimetleri düşünüyor, seviniyorlarmış. Kıymetli taşların, elmasların, zümrütlerin hayalini kuruyorlarmış.


Cevap :  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41. Sayfa Cevapları Meb Yayınları konusunda soru bulunmamaktadır. Okuma metnini bir iki defa okumanızda fayda vardır. 

Our Score

8. Sınıf Türkçe Kitabı 74-75. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor Okuma Metni Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 74, 75


Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor Okuma Metni Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Kitabı Sayfa 74-75


Şehitler tepesi boş değil,
Biri var, bekliyor…
Ve bir göğüs nefes almak için
Rüzgâr bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye,
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli.
Kim demiş Meçhul Asker diye?
Destanını yapmış, kasideye kanmış…
Bir el ki ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer
Öpsün diye fâniler.
Öpelim temizse dudaklarımız…
Fakat basmasın toprağına
Temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgârını kesmesin gövdeler…
Sesinden yüksek çıkmasın
Nutuklar, kasideler!
Geri gitsin alkışlar, geri…
Geri gitsin ellerin
Yapma çiçekleri!

Ona oğullardan, analardan
Dilekler yeter…
Yazın sarı, kışın beyaz
Çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin…
Gel süngülü yiğit, alkışlasınlar,
Şimdi sen söyle, söz senin!
Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor…
Ve bir bayrak dalgalanmak için
Rüzgâr bekliyor.
Destanı öksüz, sükûtu derin
Meçhul Askerin…
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli…
Kim demiş Meçhul Asker diye?
Arif Nihat ASYA


Cevap : 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 74-75. Sayfa Cevapları Meb Yayınları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmamaktadır. Ancak bu şiiri bir iki defa okumanızda fayda vardır. 

Our Score