2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı 221-222-223. Sayfa Cevapları SDR İpekyolu Yayıncılık

2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı SDR İpek Yolu Yayınları 6.Doğada Hayat Hayat Sayfa 221, 222, 223 Ünitemizde Neler Öğrendik Soruları ve Cevapları


2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı SDR İpekyolu Yayıncılık Sayfa 221 Cevabı

Ünitemizde Neler Öğrendik?

A. Aşağıda verilen kelime gruplarını anlamlı olacak şekilde eşleştirerek yanlarındaki yuvarlağı aynı renge boyayınız.


B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

1. Ali, odasının penceresinden baktığında karşıdan Güneş’in doğuşunu izlemektedir. Buna göre, Ali’nin odası hangi yöne bakmaktadır?

A. Kuzey B. Güney C. Doğu


2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı SDR İpekyolu Yayıncılık Sayfa 222 Cevabı

2. Aşağıdaki maddelerden hangisi geri dönüşüm kutularında biriktirilmez?

A. Biten piller
B. Meyve kabukları
C. Cam atıklar


3. Aşağıdaki fotoğraflarda gösterilen yerlerden hangisinde tarımsal faaliyet yapılabilir?


4. Aşağıdaki fotoğraflarda verilen hava olaylarının hangisinde görüş mesafesi en azdır?


5. Aşağıda verilenlerden hangileri, depremin zararlarından korunmak için gereklidir?

I Sağlam bincılar yapmak
O Evimizdeki mobilyaları duvara sabitlemek
m Çevreyi ağaçlandırmak
A. I o B. I m C. o m


2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı SDR İpekyolu Yayıncılık Sayfa 223 Cevabı

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Doğal afetlerin zararlarından korunmak için önceden önlem almaya gerek yoktur. (Yanlış)
Çevremizdeki canlılara zarar verebiliriz. (Yanlış)
Depremin zararlarından korunmak için sağlam binalar yapmalıyız. ( Doğru )
Piknik alanında yaktığımız ateşi söndürmeliyiz. ( Doğru )
Kâğıt, cam, plastik geri dönüştürülebilir. ( Doğru )


Ç. Ünitemizde öğrendiğimiz kavramlardan bazıları bulmacada verilmiştir. Bu kavramları bularak boyayınız. Boyanmayan harfleri sırayla şifredeki kutucuklara yazınız. Şifreyi noktalı yerlere yazarak cümleyi tamamlayınız.

ŞifreÇevremizdeki Canlıları Koruyalım

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir