2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 77-78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları Koza Yayınları

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Çanakkale’den Sonra Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82


2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 76 Cevabı,

HAZIRLIK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz.

Cevap :  Çanakkale savaşını ve Atatürk’ü konu almaktadır.


2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 77 Cevabı,

ÇANAKKALE’DEN SONRA

Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephesi Çanakkale’de, milletimiz büyük bir zafer kazandı. Bu zafer öyle önemliydi ki hemen herkese yepyeni bir umut kaynağı oldu. Hem de Türk devletinin kurulmasına zemin hazırladı. Bu önemli zaferde verdiğimiz şanlı şehitlerimizi her yıl 18 Mart gününde anıyoruz. Bu kutlu zaferi anlatmak için şairlerimiz nice şiir yazdı, nice öykü, roman kaleme alındı. Ömer Seyfettin de “Çanakkale’den Sonra” isimli hikâyesiyle, bu zaferin verdiği umut duygusunu en güzel şekilde anlatan yazarlardan biri oldu. Ömer Seyfettin’in hikâyesinde geçen bir bölüm şöyledir:

“Bu düzen, bu millet birdenbire nereden doğuvermişti, anlamıyordu. Çanakkale’de bir milyonluk düşman ordusu denize sürüldü, büyük zırhlılar battı. Onun ümitsizliği geçtikçe gözleri açılıyordu. Artık yaşayan bir milletin içinde olduğunu görüyordu. İşte ümidini kestiği bir grup sonunda bir millet oluyordu. Türklerin arasında da bir iş birliği fikri doğuyordu.”

Gökçe ÖZDER


2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 79 Cevabı,

1. Etkinlik

Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.

Cevap :  Bu etkinliği siz yapmanız gerekmektedir.


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Metnin konusu nedir?

Cevap : Metnin konusu Çanakkale’dir.


Çanakkale Zaferi Türk milleti için neden önemlidir?

Cevap : Çanakkale zafer türk milleti için önemlidir. Çünkü Çanakkale ile Türk devletinin temelleri atılmış oldu.


Çanakkale Zaferi’nde verdiğimiz şehitleri hangi gün anıyoruz?

Cevap : çanakkale şehitlerimizi 18 Mart’a anıyoruz.


Çanakkale Zaferi’yle ilgili Ömer Seyfettin’in yazdığı hikâyenin adı nedir?

Cevap : Çanakkale zaferi ile ilgili Ömer Seyfettin ” Çanakkale’den Sonra” adıdr.


2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 80 Cevabı,

3. Etkinlik

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler yazınız.


4. Etkinlik

Aşağıdaki metinde yanlış yazılmış kelimeler vardır. Bunların altlarını çizdikten sonra yanlışlığın nedenini açıklayınız.

Cevap :

HATİCE BACI

Karboğazı’nda çamaşır yıkayan Hatice Bacı az ileride bazı konuşmalar duyunca hemen bir köşeye saklandı.
– Bu konuşmalar Türkçe değil. Fransız askerleri gelmiş olmasın… Geçen haftaki baskında perişan olmuşlardı.
Onun intikamını alacaklar herhâlde… saklandığı yerden baktı. On kişilik bir Fransız birliği
Karboğazı vadisinde yürüyor, ellerindeki deftere kimi işaretler koyuyordu.


2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 81 Cevabı,

5. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerin satır sonuna sığmadıklarında nasıl bölüneceklerini örnekteki gibi gösteriniz.

onbaşı: on-ba-şı

Türkiye: Tür-ki-ye

Cumhuriyet: Cum-hu-ri-ye-ti

askerlerimiz: as-ker- le- ri-miz

düşman: düş-man


6. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri, yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yazınız.

Atatürk doğayı sever miydi?

Seyit On başı mı?


2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 82 Cevabı,

7. Etkinlik

Zeynep arkadaşıyla Arda da okulda müdürüyle konuşuyor. Zeynep ve Arda bu konuşmaları sırasında aşağıda yazılı kurallardan hangilerine uymalıdır? Zeynep için “Z”yi, Arda için “A”yı, ikisi için de geçerli olan kurallarda ise iki harfi de işaretleyiniz.


8. Etkinlik

“Vatan, millet, kahramanlık” kelimelerinden hareketle kurallara uyarak bir konuşma yapınız.

Cevap : Değerli halkım! Biz sizin için burada sadece hizmetçi konumundayız. Bir millet başındakini doğru seçip doğru yere göndermek gerekir. Üstünde yaşadığımız bu toprak bize emanettir. Milletimiz var oldukça bizler bayrağımızı ezdirmeyiz.


Sonraki Derse Hazırlık:

İstiklâl Marşı’mızın ilk iki dörtlüğünü ezberleyiniz.

Cevap : Sizin ezberlemeniz ve okula hazır gitmeniz gerekmektedir.

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir