3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı 151-152-153-154. Sayfa Cevapları Evrensel İletişim Yayınları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Evrensel İletişim Yayınları Sayfa 151, 152, 153, 154  Cumhuriyetle Daima İleriye Etkinlik Soruları ve Cevapları


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Evrensel İletişim Yayınları Sayfa 151 Cevabı

CUMHURİYETLE DAİMA İLERİYE

Cumhuriyet kurulmadan önce yurdumuzu düşmanlar işgal etmişti. Güzel ülkemizi bölmeye ve paylaşmaya karar vermişlerdi. Yurdumuzu kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti birçok zorlukla mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı kazanılarak yurdumuz düşmanlardan kurtarılmıştır. 29 Ekim tarihinde cumhuriyet ilan edilmiştir. İlk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal olmuştur. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Yönetim biçimimiz ise cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetiminde devleti yönetecek kişiler halk tarafından seçilir.


CUMHURİYET
29 Ekim’de,
Atatürk’ün önderliğinde,
Cumhuriyet kuruldu.
Ülkemiz bağımsız oldu.
(Bu kitap için yazılmıştır.)

Cumhuriyet isimli şiiri okuyunuz. Cumhuriyet kimin önderliğinde kurulmuştur ? Söyleyiniz ?

Cevap :  Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Evrensel İletişim Yayınları Sayfa 153 Cevabı

Cumhuriyet ne demektir? Açıklayınız.

Cevap :  Egemenliğin milletin elinde bulunduğu kendisini yönetecek insanların seçim yolu ile seçtiği demokratik yönetime cumhuriyet denir.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Evrensel İletişim Yayınları Sayfa 154 Cevabı

Çalışma Yapalım

• Cumhuriyetle birlikte Türk halkının sahip olduğu hak ve özgürlükler nelerdir? Yazınız.

Cevap :

  • Eğitim görme hakkı
  • Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
  • Kişinin maddi ve manevi varlığının dokunulmazlığı
  • Kişi hürriyeti ve güvenliği
  • Özel hayatın gizliliği
  • Dilekçe yazma hakkı
  • Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği
  • Türk Kadınının kazandığı siyasi haklar
  • Seçme ve seçilme hakkı

• Ülkemizin yönetim biçimi nedir? Açıklayınız.

Cevap :  Türkiye Cumhuriyetinin yönetim biçimi Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet yönetim şeklimizde, halkımız yönetimde söz sahibidir ve dilediği kişiye yönetme hakkını seçme ve seçilme yolu ile verir.


• Cumhuriyetin bize getirdiği hak ve hürriyetler olmasaydı, yaşamımızda hangi sorunları yaşardık? Örnekler veriniz.

Cevap : Seçme ve seçilme hakkımız olmazdı. Monarşi yönetim biçimi ile yönetilirdi. Kadınların elde ettiği siyasi haklar olmazdı.

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir