3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı 49-50-51-52. Sayfa Cevapları Evrensel İletişim Yayınları

h
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 549
Yanıt Sayısı: 7
4 sene önce

3. Sınıf Hayat Bilgisi Evrensel İletişim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49-50-51-52. 1. Ünite Kendimizi Değerlendirelim Cevapları


3. Sınıf Hayat Bilgisi Evrensel İletişim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları

KENDIMIZI DEGERLENDIRELIM

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) 1. Güçlendirilmesi gereken yönlerimizi geliştirebiliriz.
(D) 2. Çizilmiş bir okul krokisini inceleyerek o okulun kütüphanesini bulabiliriz.
(Y) 3. Okuldaki olumsuz davranışlarımız sadece bizi etkiler.
(Y) 4. Okulumuzda yapılan yardım faaliyetlerine katılmak gerekmez.
(D) 5. Duygu ve düşüncelerimizi saygılı bir şekilde ifade etmeliyiz.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

yardımsever verimli kuş bakışı demokratik kibar kroki

1. Elektrik ve su gibi kaynakları ……………..verimli…………….. kullanmalıyız.
2. Bir yerin yüksekten görünüşüne ………….kuş bakışı………… görünüş denir.
3. Sınıf başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak ……..demokratik………. bir davranıştır.
4. Arkadaşlarımın …………yardımsever……………. ve …………….kibar…………. olmasını isterim.
5. Sınıfımızın kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine küçültülerek çizilmesine ….kroki….. denir.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Evrensel İletişim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları

C) Aşağıdaki soruları okuyunuz, doğru seçeneği işaretleyiniz.

Ayşe: Okulum müzelere gezi düzenler.

Yağız: Okulum 4 katlıdır. Okulumda 20 öğretmen görev yapar

Deniz: Okulumda büyükler için okuma ve yazma kursu vardır.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi okulun bireysel ve toplumsal katkılarından bahsetmemektedir?

A) Ayşe
B) Yağız
C) Deniz

2. Pınar, öğretmen olmak istediği için öğretmenlik mesleğinin özelliklerini araştırıyor. Buna göre Pınar, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşmıştır?

A) Öğretmenler doğayı sever.
B) Öğretmenler çocukları sever.
C) Öğretmenler bahçe işlerini sever.

3. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin arkadaşlarınızda bulunmasını istemezsiniz?

A) Yardımseverlik
B) Saygılı davranma
C) Yalan söyleme

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kroki, hiçbir işimize yaramaz.
B) Kroki, yalnız marketi gösterir.
C) Kroki yardımı ile gideceğimiz adresi daha kolay buluruz.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Evrensel İletişim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları

Yukarıdaki çiçeğin yapraklarında bazı özellikler yazılmıştır. Arkadaşlarınızda bulunması gereken olumlu özellikleri boyadığınız zaman hangi şekli elde edersiniz?

Cevap: A

6. Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. İfadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yönünü takip ederek çıkışa ulaşınız. Buna göre hangi çıkıştan çıkarsınız?

Cevap: B


3. Sınıf Hayat Bilgisi Evrensel İletişim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları

7.Yukarıdaki okul krokisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kütüphane, 3A ile 3C sınıfı arasında bulunur.
B) Kantinin karşısında 3A sınıfı vardır.
C) Kütüphanenin karşısında 3C sınıfı vardır.

8. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?

A) Sınıfta parmak kaldırarak konuşmalıyız.
B) Fikirlerimizi açık ve net olarak söylemeliyiz.
C) Arkadaşlarımıza adil davranmamalıyız.

9. Yavuz: En yakın arkadaşlarımın…..biri olmasını isterim.

Yavuz’un cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle doğru tamamlanabilir?

A) hayvansever ve oyunbozan
B) saygılı ve dürüst
C) huysuz ve kurallara uymayan

10. Okul kaynaklarını verimli kullanmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?

A) Damlatan muslukları öğretmenimize haber vermeliyiz.
B) Gereksiz yanan lambaları kapatmalıyız.
C) Kışın pencereleri uzun süre açık tutmalıyız.

Sesli Konu Anlatımı 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı 49-50-51-52. Sayfa Cevapları Evrensel İletişim Yayınları

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)