3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Yağ Satarım Bal Satarım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 113, 114, 115, 116, 117, 118

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 113 Cevabı,

HAZIRLIK

• Hangi oyunları oynuyorsunuz? Adlarını söyleyiniz.

Cevap : Saklambaç, yakan top, ses sek, mendil kapmaca ve beş taş gibi oyunlar oynuyorum.


DİNLEME/İZLEME

1. Aşağıda verilen görseli inceleyiniz. Dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz.

Cevap : Yağ satarım bal satarım oyunu


2. Metni nezaket kurallarına uygun olarak ve dikkatle dinleyiniz. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri kelime defterinize not ediniz.

Cevap :

Usta: Bir sanaatı iyi öğrenmiş kişi

Kürk: Bir hayvanın postundan yapılmış giysi veya süs eşyası


3. Metni tekrar dinleyebilir ve metnin şarkı kısmına eşlik edebilirsiniz.

Cevap :

Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş, ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır.
Satsam on beş liradır.
Zam bak zum bak.
Dön arkana iyi bak.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 114 Cevabı,

1. Etkinlik

a. Aşağıdaki kelimeleri uygun görsellerle eşleştiriniz. Bu kelimelerle cümleler kurup cümleleri defterinize yazınız. Cümlelerinizi okuyunuz.

b. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulup kelimelerin anlamlarını okuyunuz. Bu kelimelerin anlamlarını kelime defterinize not ediniz.

Cevap : Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


“Yağ Satarım, Bal Satarım“ oyunu nerede oynanır?

Cevap : Açık alanda oynanır.


Oyunun başında ebe nasıl seçilir?

Cevap : Sayışma ile ya da gönüllü seçilir.


Çember şeklinde sıralanan çocuklar oyunun şarkısını söylerken ebe ne yapar?

Cevap : Mendili elinde sallayarak diğer oyuncaların etrafında sekerek dolaşır.


 Ebeyi kovalamak kimin görevidir?

Cevap :  Ebenin mendili arkasına bıraktığı kişi ebeyi kovalar.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 115 Cevabı,

3. Etkinlik

a. Öğretmeninizin rehberliğinde “Yağ Satarım, Bal Satarım” oyununu oynayınız. Öğretmeninizin oyunun oynanışı ile ilgili sözlü yönergelerini dikkatle dinleyip uygulayınız.

b. Oynadığınız oyunu sevdiniz mi? Niçin? Söyleyiniz.

c. Oyun oynamanın adalet, paylaşma, dostluk ve kurallara uyma gibi değerlerle ilişkili olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.

• Konuşmanız esnasında işitilebilir bir ses tonu kullanma, göz teması kurma, konu dışına çıkmama, uygun hitap ifadeleri kullanma ve kelimeleri doğru telaffuz etme gibi nezaket kurallarına uyunuz.

Cevap :

Oyun oynarken ebe sayışmaca ile seçilir; böylece adalet sağlanmış olur. Oyuncular hep birlikte oyuncaklarını, zamanlarını paylaşarak oyun oynarlar; bu da paylaşma duygusunu geliştirir. Oyun oynarken arkadaşlarla eğlenceli vakit geçirilir; bu dostluğu pekiştirir. Her oyunun bir kuralı vardır, kurallara uymayan oyundan dışlanır; bu kurallara uymanın önemini kavratır. Oyun oynamak, önemli değerler ile ilişkilidir.


4. Etkinlik

Aile büyüklerinizin küçüklüklerinde oynadığı bir oyunu tanıtınız. Oyunun oynanma şeklini yönergeler hâlinde yazınız.

Oyunun adı: Saklambaç

Oyuncu sayısı: Sınırsız

Malzeme: Bir mendil ve oyuncular

Oyunun oynanma şekli: Sayışarak ebe seçilir. Ebe 10 kadar sayar ve diğerleri saklanır. Ellerini çırparak ebeye yol gösterir ve bir diğerini yakaladığında ebe değişir ve oyun devam eder.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 116 Cevabı,

5. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. İki nokta ( : ) işaretinin kullanıldığı yerleri açıklayınız.

• Oyuncu sayısı: Grup olarak oynanır (en az 5 kişi).

CevapAçıklama yapılacak yerde kullanılmıştır.

• Benim düşüncem şudur: Oyun oynarken kurallara uymalısın.

CevapAçıklama yapılacak yerde kullanılmıştır.


b. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

• Herkesin sevdiği oyunlar farklıdır( ) Benimkiler( ) körebe( ) tombik ve beştaştır( )
• Oyuna katılanlar( ) Elif( ) Mert( ) İrem( ) Yağmur( ) Sena ve Osman( )

Cevap

• Herkesin sevdiği oyunlar farklıdır(.) Benimkiler(;) körebe(,) tombik ve beştaştır(.)

• Oyuna katılanlar(:) Elif(,) Mert(,) İrem(,) Yağmur(,) Sena ve Osman(.)


6. Etkinlik

Karışık olarak verilmiş harfleri düzenleyiniz. Oluşan oyun adlarını altlarında verilen satırlara yazınız.

Cevap :

İSOTP
İSTOP

EKRÖBE
KÖREBE

MSTEKİ
MİSKET

TMOBİK
TOMBİK

YAKAMALACA
YAKALAMACA

BŞETŞA
BEŞTAŞ

AÇABSKLMA
SAKLAMBAÇ


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 117 Cevabı,

7. Etkinlik

Aşağıdaki soruları yanıtlayarak konuşma ve dinleme kurallarına uyup uymadığınızı kontrol ediniz.

Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuştunuz mu?
Konuşmalarınızda kelimeleri doğru telaffuz ettiniz mi?
Konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösterdiniz mi?
Konuşmalarınızda uygun hitap ifadeleri kullandınız mı?
Başkalarının sözünü kesmeden ve söz alarak konuştunuz mu?
Dinleme için hazırlık yaptınız mı?
Dikkatinizi dinlediğinize yoğunlaştırdınız mı?
Nezaket kurallarına uygun dinlediniz mi?


İyi bir konuşmacı ve dinleyici olduğumu düşünüyorum/düşünmüyorum. Çünkü : bütün konuşma kurallarına uyarak konuşmamız yerine getirdim.

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir