3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165-166-167-168. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 Not Defteri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 160 Cevabı

NOT DEFTERİ

— Beni yedin bitirdin, iki güne kalmaz tükenirim senin yüzünden, dedi kurşun kalem.
Bu sözler üzerine sinirlenen kalemtıraş, kurşun kaleme doğru yürüdü.
— Benim ne suçum var? Biten ucunu açmasam nasıl çalışabilirsin, dedi.
Silgi en uzak köşede duruyordu. Önce kurşun kaleme baktı, sonra kendine. Beyaz rengi, siyaha dönmüştü. Günden güne eriyordu. Kurşun kalemin yanına giderken yol boyunca sağı solu temizledi. Kurşun kaleme,
— Bak, dedi, tükenen biri varsa o da benim. Senin hatalarını düzeltmekten tükenmek üzereyim. Kalemtıraş rahattı, çünkü o demirden yapıldığı için tükenmezdi. İçinde yaşadıkları kalemlik ise üzgündü. Sık sık açılıp kapanan ağzı yıpranmış, demir dişlerinden birkaçı dökülmüştü. Bu da yetmiyormuş gibi taşıdığı malzemeler, içinde kavga edip duruyorlardı. Ama ilk defa masanın üstünde tartışıyorlardı. Bu yüzden biraz rahattı. Küçük not defterine gelince o da büyük kardeşleri gibi gereksiz yazılarla doluydu. Bütün sayfaları yıpranmış, uçları da buruşmuştu. Tükenmez kalem, bir anda sessizliği bozdu.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 163 Cevabı

1. Etkinlik

a. “Not defterinin bulmuş olduğu çözüm nedir?” sorusunun yanıtıyla ilgili tahmininizi aşağıya yazınız.

Bulduğu çözüm ona yazı yazmaktır olacak.

b. Metnin tamamını okuduktan sonra tahmininizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Evet. Tahminim doğrudur.


2. Etkinlik

a. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulunuz. Bu kelimelerin anlamlarını kelime defterinize not ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerle cümleler kurup söyleyiniz.

Bu etkinliği kendinize göre yapmanız gerekmektedir.


3. Etkinlik

Aşağıda verilen eş anlamlı kelimeleri aynı numara ile numaralandırınız.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 164 Cevabı

4. Etkinlik

Hikayenin adı nedir?

Cevap: Okuduğumuz bu hikayenin adı “not defteri”dir.

Hikayede hangi şahıs ve varlıklardan söz ediliyor? 

Cevap: Ali, Kurşun kalem, kalemtıraş, silgi, tükenmez kalem, kalemlik.

Hikayedeki olaylar nerede geçiyor?Ali’nin evinde geçiyor.

Cevap: Ali’nin evinde geçiyor.

Hikayedeki olay nedir?

Cevap: Ali’nin okul araç ve gereçlerini kötü kullanmasıdır.


5. Etkinlik

Metinde verilmek istenen değer nedir? Yazar bu değeri size nasıl aktarıyor?

Metinde bizlere verilmek istenen değer okul eşyalarımızı düzenli ve özenli bir şekilde bulmamız hakkında bilgi vermektedir.


6. Etkinlik

Metindeki gerçek unsurları ve hayal unsurlarını yazınız.

Gerçek Unsurlar: Ali’nin eşyalarını kötü kullanması.

Hayal Unsurlar:Eşyaların birbirleriyle konuşmaları, yazı yazmaları.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 165 Cevabı

7. Etkinlik

a. Metinde ortaya konan sorun nedir? Yazınız.

Sorun, Ali’nin eşyalarını kötü kullanmasıdır.

b. Metinde ortaya konan sorunun çözümüne yönelik önerileriniz var mı? Nelerdir? Yazınız.

Anne babasının ona bir daha yeni kalem ve silgi almamasıdır. Bu sayede Ali, sahip olduklarının kıymetini bilecektir.

c. Siz ders araç gereçlerinizi kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Niçin? Nedenleriyle birlikte söyleyiniz.

Ders araç ve gereçlerini kullanırken ihtiyacım kadar kullanır, gereksiz kullanmam, ders araçlarıma zarar vermemeye dikkat ederim. Çünkü bu araç gereçler bana derste yardımcı olan araçlardır.


8. Etkinlik

Aşağıda verilen afişi inceleyiniz. Afişte neden söz edilmektedir? Metinden öğrendiklerinizden de yararlanarak yazınız.

Afişte ders için gerekli olan araç gereçlerin yarıma ihtiyacı olan arkadaşlarımıza yardım kampanyası yapılmaktadır.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 166 Cevabı

9. Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Açıklayınız. Duygu ve düşüncelerinizi açıklarken nezaket kurallarına uymaya özen gösteriniz.

Okuduğumuz metinde bizlere ders araç gereçlerimizi özenli bir şekilde kullanmamızı öğütlemektedir. Bizlerde dersten geri kalmamak için araç ve gereçlerimizi özenli ve düzgün bir şekilde kullanmamız gerekmektedir.


10. Etkinlik

a. Metinde uzun çizgi (—) nerelerde kullanılmıştır? Uzun çizginin (—) yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanıldığını fark ettiniz mi? Açıklayınız.

Uzun çizgi konuşma başlarken kullanılır. Evet fark ettim. Bir kişinin konuşmasını belirtmek için uzun çizgi kullanılmaktadır.

b. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve uygun noktalama işaretleriyle tamamlayınız.

Öğretmeni Ali’nin yıpranmış ders araç gereçlerini görmüş.
(-) Ders araç-gereçlerini özenli kullanmalısın Ali, demiş.
Ali sormuş:
(-) Niçin?
Öğretmen sevecen bir ses tonuyla:
(-) İyi bir öğrenci buna dikkat eder, demiş.


11. Etkinlik

Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? Anlatınız.

Okuduğumuz metinde okul araç ve gereçlerimizin özenli ve düzgün bir şekilde kullanmamız gerektiğini öğrendim.

Ön Hazırlık:

Nasrettin Hoca ile ilgili görseller araştırıp hazırlayınız.

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir