3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 188-189. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 188, 189 5. Ünite Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 188 Cevabı

5. Ünite Tema Sonu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına “D”, yanlış olan cümlelerin başına “Y” yazınız.

Enerji kaynakları tükenmez. Yanlış
Sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmeliyiz. Doğru
Olaylara kendi açımızdan bakmamız yeterlidir. Yanlış
Okul araç-gereçlerimizi gereksiz yere kullanmamalıyız.Doğru
Arkadaşlarımıza karşı adaletli ve anlayışlı olmalıyız.Doğru
“Enerji tasarrufu” vatandaşlık görevlerimizden değildir.Yanlış


2. Aşağıdaki deyimin anlamını yazıp deyimi cümle içinde kullanınız.

oralı olmamak

Anlamı: Bir konu hakkında umursamamak, aldırmamak anlamına gelir.

Cümle: Sorunlar çıkınca oralı olmadı.


3. Aşağıdaki atasözü size ne ifade ediyor? Açıklayınız.

• Ne ekersen onu biçersin.

Bir kişi nasıl davranırsa, diğer insanlarda ona o şekilde davranacağı anlamına gelen bir atasözüdür.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 189 Cevabı

4. Verilen cümlelerde yazımı yanlışı olan kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimeleri düzelterek noktalı yerlere yazınız.

•  Evimizdeki birçok alet elektirikle çalışır. —Elektrik

• Vücüdumuzla ilgili neler biliyorsun? —-Vücudumuzla

• Tembellik yapmamalı, yorulmaktan kaçmamalıyız.—–Kaçınmamalıyız


5. Aşağıda eş anlamlı kelimeler karışık olarak verilmiştir. Eş anlamlı kelimeleri belirleyip örnekteki gibi aynı renge boyayınız.


6. Aşağıda verilen görseller hangi konu ile ilgilidir? Bu konu ile ilgili defterinize bir hikâye yazınız. Yazdığınız hikâyeleri okuyunuz.

Aşağıdaki görsel enerji tasarrufu ile ilgidir.

Evvel zaman içinde kalbur samar içinde iki ülke vardı. Bir ülke enerji kaynakları durmadan tüketiyor. Diğer ülke ise kaynaklarını israf etmeden yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyordu. Zaman içinde israf eden ülke kaynakları biterek karanlık içinde kaldı. Ancak israf etmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçen ülke sonsuza kadar temiz ve mutlu yaşamıştır.

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir