3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 19-20-21-22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR  Dikey Yayıncılık İnci Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26


1. Alçak gönüllülük kelimesini sözlüğünüzden bulup kelimenin anlamını öğreniniz. Kelimeyi cümle içinde kullanınız.

Cevap :  Alçak gönüllülük kelimesi bir canlının kendisini büyük görmemesi, kibirlenmemesi anlamına gelmektedir.


Alçak gönüllülük kelimesi ile ilgili cümle

Alçak gönüllü birisi olduğu için herkes onu çok severdi.

Alçak gönüllü arkadaşımız bizlere çok yardım ederdi.

Okul birincisi olmasına karşın alçak gönüllü bir öğrenciydi.


2. Hangi selamlaşma kelimelerini biliyorsunuz? Yazınız.

Cevap :  Merhaba, selam aleykum, selam gibi selamlaşma kelimelerini biliyoruz.


3. Birbirimize niçin yardım etmeliyiz? Açıklayınız.

Cevap :  Birbirimize toplumsal bağların gelişimi, yardımlaşma ve birlik olmak için Yüce Allah c.c için yardım etmemiz gerekmektedir.


4. Birlik ve beraberlik içerisinde başardığınız bir işi anlatınız.

Cevap :  Birlik ve beraberlik içerisinde mahallemizde var olan yaşlı teyze için yardım topladık ve ona daha güzel bir ev ortamı sağladık.


5. Ders yılı boyunca Türkçe derslerinizde yanınızda bulundurmak üzere bir güzel yazı defteri edininiz.

6. Tema boyunca yanınızda bir resimli sözlük ve bir kelime defteri (kenarında harflerin alfabetik sırayla yer aldığı defter) bulundurunuz.


HAZIRLIK

1. Evinin, oyuncaklarının ya da giysilerinin güzel olmasıyla övünen birisi için alçak gönüllü denilebilir mi? Niçin? Yazarak açıklayınız.

Cevap :  Hayır sayılmaz. Çünkü alçak gönüllü bir kişi kendini övmez ve kibirli bir kişi değildir.


2. Alçak gönüllülük denince aklınıza neler geliyor? Aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.

Cevap :  Kibar, yardımsever, kendi ve arkadaşlarının başarısını isteyen, kendi başarısı ile böbürlenmeyen gibi kelimeler aklımıza gelmektedir.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 19 Cevabı,

İNCİ

Gökyüzünde yaşayan küçük bir su damlası varmış. Bir gün üzerinde yaşadığı bulut kümesi:
– Haydi bakalım, artık yeryüzü ile tanışma vaktin geldi, demiş. Çok heyecanlanan küçük su damlası, hemen buluttan aşağıya atlamış. Yağmur suyu olarak düştüğü okyanusta şaşkına dönmüş. Çünkü etrafında kendisi gibi milyonlarca su damlası varmış. Kendi kendine:
– Aman Allah’ım, bu koca okyanusta ben ne kadar da küçükmüşüm, diye söylenmiş. Su damlasının söyledikleri, bayan istiridyenin çok hoşuna gitmiş. Kabuğunu açarak onu hemen içine almış. Bir zaman sonra su damlası istiridyenin içinde muhteşem bir inciye dönüşmüş.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 20 Cevabı,

Bir gün bir dalgıç, bayan istiridyeyi ve içindeki inciyi bulmuş. Onları hemen denizden çıkarmış. Götürüp bir kuyumcuya satmış. Kuyumcu o sırada tam da sultanın tacını yapmakla meşgulmüş. İnciyi çok beğenmiş. Tacın tam ortasına, yeni gelen inciyi yerleştirmiş. Bulut, damlayı yeryüzüne bıraktığından beri hep onu izliyormuş. Gördüklerini kardeşi okyanusa anlatmış. Okyanus da:
– Su damlacığı bana ilk kez düştüğünde çok küçük olduğunu söylemişti. Şimdi ise sultanının başına taç oldu. Alçak gönüllü olmak, sahibini işte böyle yüceltir, demiş.
Betül ŞEN


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 21 Cevabı,

1. Etkinlik

a. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamını, kelimelerin içinde geçtiği cümlelerden ve metnin görsellerinden yararlanarak tahmin ediniz. Tahmininizi söyleyiniz.
b. Tahmininizin doğruluğunu resimli sözlüğünüzden kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve anlamlarını kelime defterinize not ediniz.
c. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerle defterinize cümleler yazınız.

Cevap :  Bu etkinliği kendinize göre yapabilirsiniz.


2. Etkinlik

Metnin konusunu belirleyerek aşağıya yazınız.

Cevap :  İnci metnin konusu alçak gönüllük olarak kabul edilmektedir.


3. Etkinlik

Metnin yazılış amacı nedir? Yazar bize ne anlatmak istiyor? Anlamlı ve kurallı cümlelerle ifade ediniz.

Cevap :  Bize alçak gönüllüğün bizlere kazandırdıkları değerler hakkında bilgi vermektedir. İnsanlar alçak gönüllü olursa hayat onlara güzel kapılar açacaktır.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 22 Cevabı,

4. Etkinlik

Metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Şahıslar : Dalgıç, kuyumcu, kraliçe

Varlıklar : Bulut, su damlası, okyanus, istiridye,

Olay : Bir su damlasının inciye dönüşmesi olayını konu almaktadır.

Yer : Okyanus ve kuyumcu

Metnin Adı : İnci


5. Etkinlik

Okuduğunuz metinden yaptığınız çıkarımları dikkate alarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

Cevap :

Su damlası okyanusta şaşkına dönmüş. Çünkü kendi gibi milyonlarca su damlası olduğunu gördüğü için şaşırıyor.

Bayan istiridye su damlasını içine almış. Çünkü alçak gönüllü bir damla olduğu için içine almıştır.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 23 Cevabı,

6. Etkinlik

Küçük su damlasının yerinde siz olsaydınız, neler hissederdiniz? Nasıl davranırdınız? Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz. Konuşmanız esnasında göz teması kurmaya ve işitilebilir bir ses tonu kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap :  Küçük su damlası olsaydım ilk yer yüzüne geldiğimde şaşkınlık içinde olurdum. Sonra çevremde var olan varlıkları tanımaya çalışırım.


7. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki olayları oluş sırasına göre yazınız. Metindeki olayları defterinize yazarken aşağıdaki kavramları kullanınız.

İlk önce : Küçük su damlasının okyanusa düşmesi

Sonra : Küçük su damlasının şaşırması

Daha sonra : İstiridyenin küçük su damlasını içine alması ve inci olması

Sonunda : Dalgıcın inciyi bulması ve kuyumcuya satması ve kraliçenin tacından yer bulması


8. Etkinlik

Sesli okumada başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Aşağıdaki sorulara “Evet”, “Hayır” yanıtlarından uygun olanını yazarak okumanızı değerlendiriniz.

İşitilebilir bir ses tonu kullanıyor musunuz? Evet
Metni gözlerinizle takip ediyor musunuz? Evet
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyor musunuz? Evet
Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyor musunuz? Evet


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 24 Cevabı,

9. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuyunuz. Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi yazarak ifade ediniz.


Alçak gönüllü olan bir insan nasıl davranır?

Cevap :  Alçak gönüllü olan bir insan sürekli olarak kendi ne kadar başarılı olursa olsun mütevazı olması gerekmektedir. Kendini diğer insanlardan üstün görmemesi gerekmektedir. Diğer arkadaşları için yan yana eşit olarak kendini görerek arkadaşlarını da eğitmesi gerekmektedir.


Alçak gönüllü olmak bize neler kazandırır?

Cevap :  Alçak gönüllü olmak bizlerin toplum içerisinde değerimizi artıran en önemli etkendir. Alçak gönüllü olarak hayatta sürekli olarak güzel kapılar açılır. Toplum içinde birliğin ve beraberliğin sağlanması açısından alçak gönüllü olmak gerekmektedir.


Ön Hazırlık: Kuru boyalarınızı getiriniz.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 26 Cevabı,

HAZIRLIK

1. Niçin selamlaşırız? Selamlaşmanın okul ve ev hayatımızdaki yerini örneklerle açıklayınız.

Cevap :  İnsanlar arasında iletişimin başlaması için selamlaşırız. Okul ve hayatımızda insanlar arasında iletişimin sağlanması açısında selamlaşma çok büyük bir önem taşımaktadır. İşte bu nedenle selamlaşma toplumda çok büyük bir önem taşımaktadır.


2. Aşağıdaki anlatımları uygun selamlaşma kelimeleriyle eşleştiriniz.


OKUMA

1. Metni bir kez sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin altını çiziniz.

Cevap :  Bu etkinliği kendinize göre yapabilirsiniz.


2. Öğretmeninizin örnek okumasını metni takip ederek dinleyiniz. Öğretmeninizin vurgu ve tonlamalarına dikkat ediniz. Metni sesli olarak okuyunuz.

Cevap : Bu etkinliği kendinize göre yapabilirsiniz.

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir