3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 276-277-278-279-280-281-282-283-284. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 Yeşilcanla Zararsız Teknoloji Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 276 Cevabı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

Sağlıklı olan ne varsa
yaparım. Zararlı olan her
şeyle savaşırım. Kötülerin
düşmanı, iyilerin dostuyum.
Biliyor musunuz bazı
çocuklar bilgisayar ve tablet
başında çok vakit geçiriyor.
Bu beni üzüyor. Çünkü
bazen bu bilgisayar oyunu
tutkusu bağımlılığa
dönüşebiliyor.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 279 Cevabı

1. Etkinlik

a. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulunuz. Kelimelerin anlamlarını sesli olarak okuyunuz.

Bağımlılık : Bir şeye aşırı düşkün, bağlı olma durumu

Teknoloji : bir sanayi alanında gücü ve bilgiyi biriktirme, denetleme, işleme, iletme gibi amaçlarla oluşturulan makinelerin, araç gereçlerin, aygıtların, yöntemlerin vb. tümünü kapsayan uygulama bilgisi.


b. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerle defterinize cümleler yazınız. Bu cümlelerde anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerin altını çiziniz.

Cevap : Tabletin bağımlılık yaptığını görünce tabletini annesine kaldırması için verdi.

Gelişen teknoloji ile iletişim kolay bir hal aldı.

c. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarını kelime defterinize not ediniz.

Cevap : Bu etkinliği siz yapmanız gerekmektedir.


2. Etkinlik

Metnin konusu ve ana düşüncesi nedir? Yazınız.

Metnin konusuTeknolojinin yaptığı bağımlık ve bunların zararları ile kurtulmanın yolları.

Ana düşüncesi: Teknolojiyi iyi yönde yararımıza kullanmamız gerektiği


3. Etkinlik

a. Okuduğunuz metnin türü nedir? Yazınız.

Cevap : Bilgi verici metin türüdür.


b. Okuduğunuz metni hikâye edici metin ve şiir türünden ayıran en önemli özellikler nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap : “Metnin çeşitli bilgiler vermesi, kişi, olay ve zaman bilgisine yer verilmemesi” hikâye edici metin ve şiir türünden ayıran en önemli özelliklerdendir.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 280 Cevabı

4. Etkinlik

Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

“Bağımlılık” ne demektir?

Cevap : Bir şeye aşırı derecede duyulan istek ve yokluğun acı çekmek durumuna bağımlılık denir.

Teknoloji bağımlılığının zararları nelerdir?

Cevap : Zihinsel yönde bize zarar vermektedir. Kişisel gelişimizi düzgün kullanıldığında olumlu, yararsız kullanıldığında zarar vermektedir.

Kendinizi bilgisayar bağımlılığından nasıl korursunuz?

Cevap : Bilgisayarı gerektiği kadar araştırma ödevlerinizde ve ailemizin bize belirlediği zaman kadar kullanmamız bizi bilgisayar bağımlılığından koruyacaktır.


5. Etkinlik

Aşağıda verilen metinleri okuyunuz. Metinlerin iletileri nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap : Metinlerin iletileri, Bilim şenliğine davet olarak kabul edilir.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 281 Cevabı

6. Etkinlik

Bilgisayar ve tabletlerde karşılaştığınız sembollerden hangilerini tanıyorsunuz? Noktalı yerlere aşağıda verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız.

yeniden başlat kapat e-posta gönder


7. Etkinlik

Teknolojinin bilinçli kullanıldığında yararlı olabileceğinden yola çıkarak sınıf arkadaşlarınızla televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin yararlarını/zararlarını tartışınız.

• Tartışmanız esnasında karşınızdakini saygıyla ve sabırla dinlemeye özen gösteriniz.

Bilgisayar ve televizyonun yararları şu şekildedir:

  • Bizlerin kolay bir şekilde bilgiye ulaşmamız sağlamaktadır.
  • Günümüzde bir çok teknolojinin gelişiminin temelini hazırladı.
  • Yazılımlar ile üretim artmaktadır.
  • Sağlık alanında insanların hastalıkların tespitinde ve tedavisinde kullanılmaktadır.
  • Dünya gündemi hakkında kolay bilgiye ulaşırız.

Bilgisayarın zararları şu şekildedir:

  • Bağımlılık yapma oranı vardır.
  • İnsanların özel hayat gizliliği konusunda sorunlar çıkmaktadır.
  • Dolandırıcılık suçlarına neden olabilmektedir.
  • İnsanları asosyal bir hayata itmektedir.
  • Göz, beden sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

8. Etkinlik

Aşağıdaki tablolarda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını cümle içerisinde kullanınız. Kurduğunuz cümleleri defterinize yazınız.

Cevap : Kendisine yeni bir dizüstü bilgisayar almak istiyordu.

Elektronik posta ile gerekli davetleri gönderdi.

Beğendiği şarkıyı indirdi.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 282 Cevabı

9. Etkinlik

a. Hangi televizyon programlarını izliyorsunuz? Niçin?

Cevap : Eğitici ve çocuklar için var olan televizyon programlarını izlemeye özen gösteriyorum.

b. İzleyeceğiniz programları belirlerken akıllı işaretlerden yararlanıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap : Evet. Bana uygun olan programları seçiyorum.

c. Aşağıda verilen akıllı işaretleri uygun anlamlarla eşleştiriniz.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 283 Cevabı

10. Etkinlik

a. Bilgisayar kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Bilinçli bilgisayar kullanımı ile ilgili bir araştırma yapıp öğrendiklerinizi aşağıya yazınız.

Araştırma amacım : Bilgisayarın verimli kullanımı

Araştırma konum : Bilinçli bilgisayar kullanımı

Öğrendiklerim : Bilgisayar bizlere yararlı olduğu gibi zararları da vardır. Bilgisayarları, araştırma ödevlerimiz de, ödevlerimiz de, kişisel gelişimimiz için gerekli olan konularda yeteri kadar kullanılmalı ve kapatılması gerekmektedir.

Bilgi kaynaklarım : www.forumderskitabi.com


b. Araştırmanızı öğretmeninizin uygun gördüğü bir derste sınıf arkadaşlarınıza sununuz. Sunumunuz sırasında uygun hitap ifadelerini ve beden dilinizi etkin kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap : Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.


11. Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Okuduğunuz metinle ilgili duygu ve düşüncelerinizi nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Cevap : Yararlı bir metin olduğunu düşünüyorum. Bilgisayar ve televizyon gibi bağımlılık yapan teknolojik aletlere karşı hatalarımı anladım ve düzeltmeme gerektiğini fark ettim.


Ön Hazırlık: Kuru boyalarınızı hazırlayınız.

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir