4. Sınıf Din Kültürü Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Üyelik Zamanı: 5 ay önce
Konu Sayısı: 122
Yanıt Sayısı: 0
5 ay önce

4. Sınıf Din Kültürü Anka Yayınevi Kitabı Kur-an’ı Kerim Metni Cevapları Sayfa 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45


Kur-an’ı Kerim Metni Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Yayınevi Kitabı Sayfa 38-39-40-41-42-43-44-45


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 38 Cevapları


Düşünelim


Soru : Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz?


Kısa Cevap : Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz? için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kuranı Kerim ; dört büyük kitaptan biri olup, sonuncusudur. Hükmü değiştirilmemiş , bütün insanlara gönderilen tek kitaptır. Allah -u Teala tarafından Cebrail (aleyhisselam) aracılığı ile Peygamberimize, Mekke yakınlarında Nur Dağı’ndaki Hira adlı bir mağarada gelmeye başlamıştır. İlk vahiy burada gelmeye başladıktan sonra, parça parça ayetler inmeye başlamıştır.

Kuranı Kerim yaklaşık 23 yılda yavaş yavaş indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim 6236 ayetten ve 114 sureden oluşur. Surelerin her birinin isimleri farklıdır ve cüzlere ayrılmıştır. Kuranı Kerim 30 cüzden meydana gelmektedir. Her bir cüz 20 sayfadır.

İndirilmiş olan son kutsal kitaptır. Kıyamete kadar değişmeden korunacaktır.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 39 Cevapları


Etkinlik


“Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır…” A’râf suresi, 2. ayet.


Soru : Yukarıdaki ayete göre Kur’an niçin indirilmiştir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :

Yukarıdaki ayete göre Kur’an insanları uyarmak yani dine davet ederek, kötülüklerden sakındırmak ve müminlere öğüt vermek ve iyilikleri emretmek , doğru yolu göstermek için indirilmiştir.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 41 Cevapları


Etkinlik


Soru : Aşağıdaki şema üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.


“4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 41 Cevapları”


Cevap :

1. Kuranda geçen bütün ayetler Allah (celle celalühü) nüm sözlerinden oluşur.

2. Kur’an’dan başka indirilen ilahi kitaplar olsa da, kuranı kerim son ilahi kitaptır.
3. Diğer kitapların hükümleri insanlar tarafından değiştirilmiş olsa da, Kuranı Kerim’in hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.

4. Diğer ilahi kitaplar belimi ileri veya bölgelere indirilmiş olsa da kuran evlensen olur bütün dünyaya gönderilmiştir.

5. Hadise şeriflerde de geçtiği gibi; Kuran okumak sevaptır . Ayrıca yüzüne bakarak okumakta teşvik edilmiştir. Hadisi Şerif’te “Ümmetimin yaptığı ibâdetlerin en kıymetlisi, Kur’ân-ı kerîmi, Mushafa bakarak okumaktır.”   geçmektedir.

6. Biraz ilahi kitaplar hak olmasına rağmen zamanla değiştirilmiştir. Ancak Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar ilk haliyle kalacaktır.


Etkinlik


Soru : Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili dikkatinizi çeken konuları arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap : Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili dikkatinizi çeken konuları paylaşınız. için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kuranı Kerim’in ilk sayfasında Fatiha Suresi yer almaktadır. Fatiha Suresi nde birçok sırlar gizlidir. Hakkında sayısız tefsirler yapılmış harika bir suredir. Ölülerin arkasından ,hasta insanların şifalanması ve rızık gibi birçok istek için okunmaktadır. Gerek hidayeti istenilen kişiler için gerekse dileği olan kişilere çıkış kapısı olmuştur. Fatiha Suresi önce Allah’a hamd etmekte , daha sonra övgülerde bulunmakta daha sonra ise doğru yolu isteyerek sanki mükemmel bir duayı içine almaktadır. Hakkında hadisi şerifler vardır. Hadisi Şerifte “Fatiha Suresi her derde devadır.” buyrulmaktadır. Bu manaya benzer birçok hadisi şerifte bulunmaktadır.

Kuranı Kerim’ in son sayfasında ise ; İhlas, Felak ve Nas Sureleri bulunmaktadır.

İhlas Suresi tevhit inancının ele alındığı kısa ama öz bir suredir. Hristiyanların veya başka dinlerin söylediği gibi haşa Allah’ ın doğmasının veya doğurulmasının mümkün olmadığından bahsetmektedir.

Felak Suresi’ nde; yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınılmaktadır.

Nas Suresi’ nde; cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınılması gerektiği yazmaktadır.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 42 Cevapları


Etkinlik


YÜCE KITABIM
Elimde Kur’an,
Dilimde Kur’an,
Benimle her an,                                                                                                                                                Yüce kitabım.
Rabbimin sözü,
Her şeyin özü,
Uyarır bizi,
Yüce kitabım.
Der ki: Hakk’a tap!
Görevini yap                                                                                                                                              ilahi hitap,
Yüce kitabım.
Müjdeler verir,
Çok sevindirir,                                                                                                                                        Hakkı gösterir,
Yüce kitabım.
Seni okuyan,
Sesini duyan,
Mutlu her zaman,
Yüce kitabım.
….
M. Yaşar KANDEMİR,
Peygamberlere ve Kitaplara İnanıyorum, s. 63 (Kısaltılmıştır.).


Soru : Yukarıdaki şiirde Kur’an-ı Kerim’le ilgili ne gibi bilgiler yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :

Yukarıdaki şiirde Kuran’ ı Kerim ‘in Rabbimizin sözü olduğundan, bizi uyardığından, Allah’a tapmayı öğrettiğinden , görevlerimizi öğretip hatırlattığından, bizlere müjdeler verip sevindirdiğinden bahsetmektedir.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 44 Cevapları


Etkinlik


Soru : Sınıfınıza mealli bir Kur’an-ı Kerim getirip inceleyiniz. Aşağıdaki soruların cevabını bulmaya çalışınız.


1. Kur’an’da kaç sure vardır?


Cevap :

Kur’an’da 114 sure bulunmaktadır .


2. Surelerin adları konusunda neler söyleyebilirsiniz?


Cevap :

Surelerin adları birbirinden farklı olup, hepsi Allah’ın emri ile peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tarafından konulmuştur. Her surenin adı surede geçen bir konu ile alakalıdır.


3. Surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz?


Cevap :

Kur’an-ı kerim’deki surelerin uzunluğunun her biri birbirinden farklıdır . En uzun sure bakara suresi olup 286 ayetten oluşmaktadır. En kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser suresidir. İlk sureler uzun süreler uzun olup diğerlerinin uzunlukları değişmektedir.


4. Kur’an’ın ilk ve son suresinin adını yazınız.


Cevap :

Kur’an’ın ilk suresinin adı Fatiha Suresi, son suresinin adı ise Nas Suresi ‘dir.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 45 Cevapları


Etkinlik


Soru : Bir Kur’an mealinden, son üç cüzün yerini bularak bunların kaçıncı sayfada olduğunu ve hangi sure ile başladığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.


Cevap :

28. cüz= Mücadele Suresi ile başlar. 541 ile 560 sayfaları arasındadır.

29. cüz= Mülk Suresi ile başlar. 561 ile 580 sayfaları arasındadır.

30. cüz= Nebe Suresi ile başlar. 581 ile 604 sayfaları arasındadır. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)