4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 261-262-263-264-265-266-267-268-269-270. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

f
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 0
4 sene önce

4. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları Ders Kitabı Evimizdeki ve Okulumuzdaki Devre Elemanları Soruları ve Cevapları Sayfa 261 , 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 261 Cevabı

EVİMİZDEKİ VE OKULUMUZDAKİ DEVRE ELEMANLARI

Evimizde ve okulumuzda, lambaların ışık vermesini sağlamak veya ışık veren lambaları söndürmek için elektrik düğmelerini kullanırız. Evimizdeki ve okulumuzdaki düğmeler, sınıfımızda yaptığımız basit elektrik devresindeki anahtar gibi çalışır. Kullandığımız tüm düğmelere anahtar denir. Basit elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için devredeki anahtarın kapalı olması gerektiğini öğrenmiştik. Evlerimizde de ampulün ışık vermesini sağlamak için elektrik düğmesini kapatmamız gerekir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 265 Cevabı

Kendimizi Deneyelim

A) Aşağıda sol tarafta evimizde kullandığımız devre elemanları bulunmaktadır. Aşağıda sağ tarafta da basit elektrik devresi elemanları bulunmaktadır. Aynı işlevi gören devre elemanlarını eşleştiriniz.

 


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 266 Cevabı

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.

1. Basit elektrik devresinde pil enerji kaynağıdır.
2. Elektriği devredeki ampule ve anahtara kablolar ulaştırır.
3. Evimizdeki elektrik düğmeleri ile devredeki anahtar aynı işlevi görür.
4. Devredeki ampul ile sınıfımızdaki floresan aynı işlevi görür.
5. Basit elektrik devresinde pilin sabit durması için pil yatağı kullanılır.
6. Ampulün devrede sabit durması için duy kullanılır.


C) Aşağıda pil, anahtar, duy ve ampul görselleri verilmiştir. Aşağıdaki devre elemanlarının arasına ampulün ışık verebileceği şekilde kablo çiziniz. Kabloyu çizdikten sonra ampulü sarıya boyayınız.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 267 Cevabı

Anlatan Sen Olsaydın

Aşağıdaki tabloda bu ünitede öğrendiğiniz konular vardır. Bu konuları siz anlatacak olsanız hangilerini en iyi anlatırsınız? Hangi konuları anlatırken zorlanırsınız? Hangi konuları tekrar etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıdaki konuları, tablodaki uygun yerlere yerleştiriniz.

ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ KONU BAŞLIKLARI

Devre Elemanları ve Görevleri Anlatabilirim
Basit Elektrik Devresi Anlatabilirim
Evimizdeki ve Okulumuzdaki Devre Elemanları Anlatabilirim

“Anlatırken zorlanabilirim.” ve “Tekrar etmeliyim.” dediğiniz konuları gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğretmeninizle birlikte öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Tüm konuları anlatabileceğinizi düşünüyorsanız ünite değerlendirme sorularına geçebilirsiniz.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 268 Cevabı

Ünite Değerlendirme Soruları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklarda bularak kutucuk numarasını ilgili boşluklara yazınız. Kutucuklardaki sözcükler bir ya da birden fazla sorunun cevabı olabilir.

Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir?

Cevap : Pil.


Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı hangisidir?

Cevap : Anahtar.


Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir? 

Cevap : Kablo.


Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın hangi konumda olması gerekir?

Cevap : Kapalı.


Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir?

Cevap : Pil yatağı ve duy.


Akıllı tahta, bilgisayar gibi cihazların açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi, basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar? 

Cevap : Anahtar.


Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nedir?

Cevap : Devre.


Basit elektrik devresinde hangi elemanların bulunması zorunludur?

Cevap :Pil, kablo, ampul, anahtar.


Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekir?

Cevap : Prize


B) Aşağıdaki basit elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devrelerdeki ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 269 Cevabı

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( Doğru ) Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar.
2. ( Yanlış ) Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır.
3. ( Doğru )  Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur.
4. ( Yanlış ) Pillerin yerleştirildiği yere duy denir.


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir?

A) Anahtar B) Pil C) Ampul D) Priz


2. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?

A) Ampul B) Kablo C) Pil D) Anahtar


I. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar.
II. Bir elektrik devresinde anahtar açık ise devreden akım geçmez ve ışık vermez.
III. Duy ve pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir.
IV. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup vardır.

3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I B) I, II C) I, II, III D) I, II, III, IV


I. Basit elektrik devresi için pil, ampul, kablo ve anahtar gereklidir.
II. Devre anahtar kapalı konumda iken çalışır.
III. Duvardaki düğmeler basit elektrik devresindeki anahtar görevi yapar.
IV. Evimize döşenen elektrik kabloları, sıva ve harç ile kapatıldığı için görünmez.

4. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, II D) I


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz.
B) Anahtar açık konumda iken devre çalışmaz.
C) Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır.
D) Piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 270 Cevabı

E) Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz konuyla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA
Nihal
ÜYELİKSİZ
3 sene önce
Çok teşekkürler
Öğretmen
ÜYELİKSİZ
2 sene önce
Öncelikle çok yararlanıyorlar çocuklar fakat; Birşey öğrenmiyorlar. Öğretmenleri inandırıyorlar. Meslek sahibi olamazlar. Sınavları düşük geliyor.
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)