4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

İnsan Hakları Öğretmeni
Üyelik Zamanı: 5 ay önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 0
5 ay önce

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Yapalım Öğrenelim Cevapları Sayfa 100, 101, 102, 103


6. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Meb Yayınları Sayfa 100-101-102-103


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara yurttaş denir.
 2. ( Doğru ) Bir yerin yurt olabilmesi için ortak değer ve kültüre de ihtiyaç duyulur.
 3. ( Yanlış ) Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunluluktur.
 4. ( Doğru ) Devlet yurttaşlarının güvenliğini sağlamakla görevlidir.
 5. ( Doğru ) Oy kullanmak yurttaşlık sorumluluklarımızdan biridir.
 6. ( Doğru ) Aktif yurttaş, toplumdaki sorunlara karşı duyarlıdır.
 7. ( Doğru ) Birlikte yaşarken farklı fikirlere saygı duymalıyız.
 8. ( Doğru ) Aktif yurttaş kurallara uyar.
 9. ( Doğru ) Seçimlere katılmak yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.
 10. ( Doğru ) Devlet pek çok alanda yurttaşlarına hizmet götürmekle sorumludur.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.


 1. Diğer insanlarla bir arada yaşarken birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız.
 2. TEMA, TEV, Kızılay önemli sivil toplum kuruluşlarındandır.
 3. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlar kamu kurumlarıdır.
 4. Etrafımızda yaşanan olaylara karşı duyarlı olmak ve hakkımızı aramak aktif
  yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.
 5. Birlikte yaşamayı kolaylaştıran unsurların başında iletişim gelir.

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 101 Cevapları


C. Verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.


1. İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur?


A) Devlet
B) Sivil toplum kuruluşları
C) Mülteci
D) Haymatlos


2. Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?


A) Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır.
B) Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir.
C) Aktif yurttaş toplumda kural koyucudur.
D) Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar.


3. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?


A) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
B) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
C) Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
D) Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak


4.Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır?


A) Adaleti sağlamak
B) Seyahat etmek
C) Vergi vermek
D) Güvenliği sağlamak


5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?


A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Mehmetçik Vakfı
D) Ekonomi Bakanlığı


6. İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir?


A) İnsanlar arasında kültür birliğinin olması
B) Birlikte ve barış içinde yaşaması
C) Herkesin aktif yurttaş olması
D) Üzerinde yaşanılan bir toprak parçası olması


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 102 Cevapları


D. Aşağıdaki metinden birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.


KİBİRLİ LALU

Çiçek tarlasında her çiçeğe yetecek kadar yer varmış. Sarı çiğdemler, mor sümbüller ve rengârenk laleler neşe içinde yaşarlarmış. Lale ailesinin en genç üyesi kırmızı renkli Lalu, en güzel çiçeklerin laleler olduğunu düşünür, tüm gününü diğer çiçeklere söylenerek geçirirmiş. Lale dışındaki çiçeklerin tamamını zarafetten yoksun, kaba ve akılsız bulurmuş. Tarladaki diğer çiçeklere selam vermez, selam verenin de selamını almazmış. Günlerini bu budalaca kibirle geçirirken tarlaya anlayışsız bir böcek dadanmış. Bu yaramaz böcek tüm çiçekleri rahatsız ediyor, çoğunu ısırıp kaçıyor, bundan da büyük keyif alıyormuş. Bir gün gözüne kibirli Lalu’yu kestirmiş. Herkes uykudayken Lalu’nun narin yaprakları içine girmiş ve onu ısırmaya başlamış. Lalu çığlık çığlığa bağırıp yardım istemiş. Diğer çiçekler Lalu’nun kaba tavırlarına kırgın olsalar da onu yalnız bırakmamışlar. Tarlanın en yaşlı çiçeği Bilge Çiço’nun işaretiyle yaramaz böcekleri kovan o büyülü sözleri hep birlikte söylemişler:

Hey uğursuz!
Dadanma yuvamıza
Bırak bizi hür kalalım
Güvenle uyuyalım
Yenilir miyiz sana?
Biz rengârenk çiçekler
Haydi, uç git yuvana
Bu iş burada biter
Aldo maldo
Hay la-ra-rı
Hep birlikte söyleyelim
Yaramaz böcek çık dışarı

Lalu onu kurtarmak için tüm çiçeklerin büyük bir dayanışma örneği göstermesi karşısında suçluluk duymuş ve ağlamaklı bir sesle şunları söylemiş: Çiçek kardeşlerim, affedin beni. Sizi böyle bilmiyordum, kibrimden sizleri görememiş, tanıyamamışım. Biz ancak birlikte varız, birlikte özgürüz. Yaptığım tüm kaba davranışlar için hepinizden dilerim özür. Çiçekler Lalu’nun samimiyeti karşısında onu affetmiş, o günden sonra birlik olmanın önemini daha iyi anlayarak mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişlerdir


1. Rol paylaşımında bulunarak (anlatıcı, Kibirli Lalu ve diğer çiçekler) “Kibirli Lalu” metnini canlandırınız.


Cevap : Bu etkinliği sınıf arkadaşlarınızla birlikte yapınız.


2. Birlik ve beraberliğin önemini Kibirli Lalu hikâyesinden yola çıkarak anlatınız.


Cevap :

Lalu hikayesinden yola çıkarsak toplum içerisinde beraberlik ve birlik olguları eksilir veya zayıflarsa toplumu böcekler yani düşmanlar hiçbir zaman eksik bırakmaz. Toplumu yok etmek ve parçalamak için düşmanlar ellerinden geleni yaparlar. Bir toplum içerisinde vatandaşların insanların üzerine düşen en büyük görev en büyük sorumluluk birlik ve beraberlik içinde yaşamayı becerme duygusudur. Yoksa o toplum yok olmaya mahkum bir toplum olacaktır.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103 Cevapları


E. Birlikte yaşamanın önemini anlatan bir resim hazırlayınız.


Cevap :

“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları Meb Yayınları” 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
 • ADMINISTRATOR (7)
 • MODERATÖR (2)