4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 41-42-43. Sayfa Cevapları

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Üyelik Zamanı: 5 ay önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 0
5 ay önce

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 41, 42, 43


2.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 41-42-43


A) Aşağıdaki soruları okuyup doğru olan seçeneği işaretleyiniz.


Soru : . Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih çalışması yapılırken uyulması gereken kurallardan biri değildir?


Cevap : C

A) Görüşme yapılacak kişinin belirlenmesi
B) Görüşme yapılacak kişiye sorulacak soruların belirlenmesi
C) Görüşmenin okul ortamında yapılması gerektiğinden okulun düzenlenmesi
D) Görüşme sırasında kullanılacak fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı gibi materyallerin hazırlanması


Soru : 2. Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan nesnelerden biridir?


Cevap : A

A) Çeyiz sandığı
B) Kitaplık
C) Ütü masası
D) Yemek masası


Soru : 3. Aşağıdakilerden hangisi millî kültür ögelerimizden olan el sanatlarımızdan biridir?


Cevap : D

A) Halk oyunları
B) Edebiyat ürünleri
C) Mimari eserler
D) Hat sanatı


Soru : 4. “Koyun veya keçilerin arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemikle oynanan tarihî bir Türk oyunudur.” ifadesi ile tanıtılan oyun aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : B

A) Misket B) Aşık C) Topaç D) Kemik


Soru : 5. Eski Türk evlerinden bazılarının günümüzde turistik amaçlarla kullanılması millî kültür ögelerinin hangi özelliğini göstermektedir?


Cevap : A

A) Millî kültür ögelerinin değişerek taşındığına
B) Millî kültür ögelerinin önemini yitirdiğine
C) Millî kültür ögelerinin değişime direndiğine
D) Millî kültür ögelerinin amaç dışı kullanıldığına


Soru : 6. Mustafa Kemal Atatürk ilk askerî başarısını aşağıdakilerden hangisinde göstermiştir?


Cevap : C

A) Çanakkale
B) Kafkasya
C) Trablusgarp
D) Millî Mücadele


Soru : 7. 1- Sivas Kongresi
2- Mondros Ateşkes Anlaşması
3- Mustafa Kemal Atatürk’ün
Samsun’a çıkışı
4- Amasya Genelgesi
5- Erzurum Kongresi

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Cevap : B

A) 2-1-3-4-5
B) 2-3-4-5-1
C) 3-2-4-5-1
D) 4-5-1-2-3


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 42 Cevapları


Soru :  B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Aile tarihi çalışması yapmak için sözlü, yazılı, görsel kaynak ve nesnelerden yararlanılır.
 2. ( Yanlış ) Mektuplar aile tarihi çalışmasında kullanılan görsel kaynaklardandır.
 3. ( Doğru ) Aile tarihini bilmek aile ve akrabalık bağlarını güçlendirir.
 4. ( Doğru ) Geleneksel el sanatları, kıyafetler, yemekler, halk dansları millî kültürümüzü oluşturan unsurlardan bazılarıdır.
 5. ( Yanlış ) Kültürel ögelerin en önemli özelliği geçmişten günümüze değişim göstermeden
  ulaşmasıdır.
 6. ( Yanlış ) Zeybek, Karadeniz Bölgesi’nde oynanan bir halk oyunudur.
 7. ( Doğru ) Aşık, mendil kapmaca, körebe gibi oyunlar geleneksel çocuk oyunlarımızdandır.
 8. ( Yanlış ) Cirit, günümüzde yaygın olarak oynanan geleneksel bir Türk oyunudur.
 9. ( Doğru ) Gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşulları çocuk oyunlarına yansımıştır.
 10. ( Doğru ) Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a giderek Millî Mücadele’yi başlatmıştır.
 11. ( Yanlış ) Millî Mücadele, Kuvayımillîye birliklerinin çabalarıyla kazanılmıştır.
 12. ( Doğru ) Şahin Bey, Antep’in kurtuluşu için mücadele etmiş bir Millî Mücadele kahramanıdır.
 13. ( Yanlış ) Sakarya Savaşı, Millî Mücadele’yi zaferle sonuçlandıran savaştır.
 14. ( Doğru ) Lozan Barış Anlaşması ile Türk Devleti, özgür ve bağımsız bir devlet olarak dünyadaki saygın yerine kavuşmuştur.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 43 Cevapları


Soru : C) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere, anahtar sözcüklerden doğru olanları yazınız.


Cevap :

 1. Aile büyüklerine ait sözlü, yazılı, görsel kaynak ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapılabilir.
 2. Milletlerin kendine has, diğer milletlerden farklı kültür ögeleri vardır.
 3. Kültür ögelerimizi görmek için çevremizdeki müze ziyaret edebiliriz.
 4. Hacivat-Karagöz geçmişte yaygın olarak görülen, günümüzde ise Ramazan ayında yaşatılmaya devam eden kültürel özelliklerimizdendir.
 5. Düğünden önceki günlerde gerçekleştirilen kına gecesi geçmişten günümüze devam eden kültürel ögelerimizdendir.
 6. Kemençe Karadeniz Bölgesi’ne ait geleneksel müzik aletlerinden biridir.
 7. Zeybek oyunu Ege Bölgesi’ne has bir halk oyunudur.
 8. Seksek, yağ satarım – bal satarım, beştaş gibi oyunların geçmişten günümüze varlığını sürdürmesi, çocuk oyunlarının sürekliliği kanıtlamaktadır.
 9. Sütçü İmam, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı gibi isimler Milli Mücadele kahramanlarıdır.
 10. I ve II. İnönü savaşları Batı Cephesinde yapılan savaşlardır.


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
 • ADMINISTRATOR (7)
 • MODERATÖR (2)