88
99

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları

s
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 355
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59-60. 2. Ünite Neler Öğrendiniz Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

A. Aşağıda ifadeleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

İstiklal Yolu etnografya millî Antep Kahraman Başkomutanlık egemenlik şanlı ( birleştirici )

1. Halk oyunları………millî……kültürümüzün bir parçasıdır.
2. TBMM, Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize unvanını vermiştir.
3. Mustafa Kemal…...Başkomutanlık..…..Meydan Muharebesi’nin ardından ordumuza
“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.
4. Mustafa Kemal’in millî güçleri tek çatı altında toplaması onun…...Kahraman ….bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.
5. Şahin Be…….Antep..savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir.
6. Millî kültürümüzü yansıtan maddî kültür ögeleri ….etnografya..……müzelerinde sergilenir.
7. Millî Mücadele’de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya uzanan yola....İstiklal Yolu….adı verilmiştir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

Y ) 1. Gül yağı, Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir.
D) 2. Aşık oyunu, günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunların- dandır.
Y ) 3. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
D ) 4. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.
( D ) 5. Saklambaç oyunu geçmişte karaguni adıyla anılmıştır.
D ) 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur.
Y ) 7. Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.
Y ) 8. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler millî kültür ögelerimizdendir.
) 9. Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır.
D ) 10. Fevzi Paşa, Millî Mücadele sırasında genelkurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir.

C. Aşağıda Millî Mücadele’mizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir. Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazınız.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi (7)
Büyük Millet Meclisinin açılışı (4)
İzmir’in işgali (1)
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı (5)
Büyük Taarruz’un başlaması (3)
Mondros Ateşkes Anlaşması (2)
Mudanya Ateşkes Anlaşması (8)
İzmir’in kurtuluşu (6)


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz?

A) O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı?

B) Dedemin mesleği ne idi?

C) Almanya’ya hangi yıl gitmiştiniz?

D) Nasıl bir evde oturuyordunuz?

2. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde faaliyet gösteren millî kahramanlarımızdan biridir?

A) Ali Saip Bey B) Şahin Bey C) Şerife Bacı D) Yörük Ali Efe

3. Mustafa Kemal’e kazandığı …………………………………Zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çanakkale B) Dumlupınar C) Sakarya D) Trablusgarp

4. “Koyun, keçi ve danaların ön dizlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır.”

Semih, yukarıdaki sözlerinde Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlardan birini anlatmaktadır. Bu oyun hangisidir?

A) Aşık B) Dalye C) Saklambaç D) Topaç

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır?

Türk Tarihî ve kültürel mirasının iyi tanıtılması gerekmektedir.

Tarihî ve kültürel mirasının korunması sağlanması gerekmektedir.

Tarihî ve kültürel mirası dünyaya tanıtılması gerekir.

Toplum içinde Tarihî ve kültürel mirası sürdürülmelidir.

2. Millî Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden?

Milli mücadele günlerinde yaşasaydım vatan için canımı, malı harcardım ve Mustafa Kemal Atatürk ile cephene savaşarak ülkemi düşmanlardan kovmaya çalışırdım.

Sesli Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları

Our Score
Ziyaretçi
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 40
5 sene önce
Tarihi ve kültürün korunması için Bunları özellikle çocukları aşılanmalı ve onlara tarihi kültürümüzü öğretmeniyiz özellikle tarihi ve kültürümüzü yansıtan yerleri ziyaret ederek bunları yapabiliriz
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)