4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı 91-92. Sayfa Cevapları Tuna Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Neler Öğrendiniz Cevapları Sayfa 91, 92


3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Neler Öğrendiniz Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları Kitabı Sayfa 91-92


A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.


 1. Pusulanın renkli ucu her zaman KUZEY yönünü gösterir.
 2. Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede KUTUP YILDIZI yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.
 3. Bir yerin KUŞBAKIŞI görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.
 4. Hava sıcaklığı TERMOMETRE ile ölçülür.
 5. Dağlar FİZİKİ haritalarda kahverengi ve tonlarıyla gösterilir.
 6. Ülkemizde hava tahminleri Devlet METEROLOJİ İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
 2. ( Yanlış ) Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
 3. ( Doğru ) 3. Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
 4. ( Doğru ) Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
 5. ( Doğru ) Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
 6. ( Doğru ) Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
 7. ( Doğru ) Düdük, deprem çantasında mutlaka bulunması gereken eşyalardandır.
 8. ( Doğru ) Kara yolları beşerî unsurlardandır.
 9. ( Yanlış ) Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir.

C. Aşağıda verilen her bir kutucuğun içine yanındaki kavramla ilişkili olduğunu düşündüğünüz kelime grubunun numarasını yazınız.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler 91-92. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. I. Bulutlu gün sayısı
II. Yeryüzü şekilleri
III. Yağışların şekli

Hava gözlem grafiği incelenerek yukarıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III


2. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?


A) GPS cihazı kulanmak B) Bulutlara bakmak C) Gölgeden yararlanmak D) Kutup Yıldızı’na bakmak


3. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?


A) Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak B) Barajlar inşa etmek C) Az katlı binalar yapmak D) Enerji tasarrufu yapmak


4. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?


A) Cetvel B) Çikolata C) El feneri D) Islak mendil


5. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?


A) Ağaç B) Dere C) Kale D) Kedi


6. I. Eğim fazladır.
II. Killi toprak yapısı vardır.
III. Yağış miktarı fazladır.

Heyelanın sık görüldüğü bir yerde yukarıdaki özelliklerden hangilerine rastlanır?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


7. I. Mobilyaları duvara sabitlemek
II. Deprem çantası hazırlamak
III. Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak
IV. Acil servisten yardım istemek

Yukarıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?


A) I B) II C) III D) IV


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
B) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
C) Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
D) Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Evinizin bulunduğu yerde gölge yöntemini kullanarak yönleri bulunuz. Yönleri bulduktan sonra evinizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde kalan varlıkları yazınız.


Cevap :

Evimizin bulunduğu bölgede dağlar denize pararel bir şekilde uzanmaktadır. Doğusunda dağ batısında deniz kuzeyinde çevre yolu güneyinde ise camii bulunmaktadır.


2. Sınıfınızın krokisini çiziniz.


Cevap : Bu etkinliği kendi sınıfınıza göre yapmanız gerekmektedir.


3. Yaşadığınız yerin bağlı olduğu ilin yer şekilleri ve nüfusu ile ilgili genel özellikleri nelerdir?


Cevap :

Bölgemizde yamaç ve vadiler gözükmektedir. Nufusu 1.61 milyon olan Hatay yer şekilleri açısından büyük kısımları vadi tarafındadır.


4. Yaşadığınız yerde bir hafta süreyle meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularınızı resimli grafik hâline getirerek sınıfınızda sununuz.


Cevap : Bu soruyu kendiniz yapmanız gerekmektedir. 

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir