4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 168-169-170-171-172-173-174. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Hep Büyük Efsanesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 168-169-170-171-172-173-174


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 168 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Efsanelere inanmalı mıyız?

Cevap : Efsaneler çocukluğumuzun güzel geçmesini sağlayan en önemli unsurlardan birisiydi. Efsanelerin yaptıklarını örnek alsak ta onların gerçek olmadığını bilmeliyiz. Bu efsaneler onları canlandıran kişinin hayal ürünüdür. Efsanalere bu yüzden bağlanmamalı ve inanmamalıyız.


2. Büyüyünce anne ve babanız için neler yapmak istersiniz?

Cevap : Beni büyüten ve her konuda yanımda olan ailem için ne yapsam azdır. İlerde onlara en iyi hizmeti verebilmek için elimden geleni yaparım. Örnek vermek gerekirse onlara ait bir ev ve onlara maddi manevi her türlü desteği verirdim.


Metnin içinde sembolünü gördüğünüzde durarak metnin devamı hakkında tahminde bulununuz.

HEP BÜYÜK EFSANESİ

Üzümün en bol yetiştiği bölgemiz olan Ege Bölgesi’nde anlatılan bu efsane; bir oğulun babasına vereceği üzüm salkımındaki taneleri büyük görüp, daha küçük taneler aramasını; bulamayınca da kuşa dönüşerek cezalandırılmasını
konu eder; nasıl mı? —Devamı—> Babasının bunu söylemesine anlam veremeyen çocuk babasının dediklerinden korksa da pek ciddiye almamıştı. Babasının dediğini yapmayan oğul her zamanki gibi üzümleri toplamaya devam etti. Bir süre sonra çocuk kuşa dönüştü ve babasının sözünü dinlemediği için çok pişman oldu.

Üzüm yetiştiriciliğinin önemli bir geçim kaynağı olduğu bir dönemde, en iyi cins üzümleri yetiştiren bir adam varmış. Adam, üzümlerin pazara ulaştırılması ve satılması gibi işlerle daha fazla ilgilendiği için, civarda en iri üzümleri yetiştiren kişi olarak bilinirmiş. Bu adamın bir tek oğlu varmış. Adam artık yaşlanınca eskisi gibi çalışamaz olmuş ve üzüm bağlarını oğluna bırakma vakti gelmiş. —-Devamı—> Oğlu genç ve dinamik olduğu için babasının bıraktığı işi daha seri ve kaliteli şekilde yapmaya devam etmiş ve bu işten çok iyi gelirler elde etmiştir.

Delikanlı, babasından öğrendiği gibi, özel ve hassasiyetle bağa bakmış; sulamış, budamış. Mevsimi gelmiş ve salkım salkım, büyük büyük üzümler yetişmiş. Aradan geçen zamanda babası biricik oğlunu çok özlemiş. Hem oğluyla
hasret gidermeye hem de yeşil bağın içinde dinlenmeye karar verip, yola
koyulmuş.
Delikanlı sevinçle karşılamış babasını, güzel güzel sohbet etmişler. Derken babası üzümlerin tadını merak etmiş, bir salkım üzüm istemiş. Delikanlı bağa gitmiş, bir salkıma elini uzatmış, sonra vazgeçmiş; “Bu salkım büyük!” Ardından bir başka salkıma uzanmış, o da büyük. Bir diğeri de aynı şekilde. Hangi salkıma uzansa üzümler hep büyükmüş. Baba sabırla oturduğu yerde oğlunu bekliyormuş ama aradan uzunca zaman geçince anlamış oğlunun cimriliğini, küçük bir salkım aradığını. Adam
bir zamanlar sahibi olduğu üzümlerden bir tanesinin bile tadına bakamadığı için çok üzülmüş ve o anda beddua etmiş oğluna; “ Kuş ol da, ’Hep büyük! Hep büyük!’ diye ötüver yaz kış!” demiş. —-Devamı—> Babasının bu sözlerinden çok etkilenen oğul babasının istediği gibi bir üzüm yetiştiricisi olmuş ve babasının bedduası yerine her zaman hayır duasını almıştır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 170 Cevabı

1. ETKİNLİK:

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz

Efsane

Tahminim : Olağan üstü olayları ele alan konu.
Anlamı : Gerçeğe asla dayalı olmayan genelde kurgu olan olaylar.
Cümlem : Kurtoğlu efsanesini bütün Anadolu bilir.


Bölge

Tahminim : Sınırları çizilmiş belli bir alan.
Anlamı : İnsanların yaşadığı sınırları ve yönetimi belli olan toprak parçası.
Cümlem : Kuzey bölgesinde bir çok orman vardır.


Delikanlı

Tahminim : Enerjik ve cesur olan insan.
Anlamı : Çocukluk döneminden çıkmış olan cesur erkek.
Cümlem : Bu delikanlılar olduğu sürece bu mahalleye zeval gelmez.


Civar

Tahminim : Yakın olan belirlenmiş alan.
Anlamı : Bir yerin mesafe olarak yakın olması.
Cümlem : Arka civarlarda bir çok vahşi hayvan olduğu söyleniyor.


Hasret :

Tahminim : Birisine karşı duyulan özlem duygusu.
Anlamı : Çok özlemek anlamına gelir.
Cümlem : Lisedeki arkadaşlarıma her zaman hasret kalacağım.


2. ETKİNLİK:

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metinde geçen olay nerede yaşanmıştır?

Cevap : Üzüm bağlarının olduğu tarlada.


2. Üzüm yetiştiren adam, niçin en iyi üzümleri yetiştiren kişi olarak anılıyormuş?

Cevap : Yetiştirdiği üzümler bölgenin en tatlı ve en kaliteli üzümleri olduğu için.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Cevabı


3. Yaşlı adam, işlerini neden oğluna bırakıyor?

Cevap : Adam yaşlandığı için eskisi gibi verimli olamıyor.


4. Delikanlının, babasına bir türlü üzüm getirememesinin sebebi nedir?

Cevap : Babasının istediği gibi çalışmadığı için babasının istediği gibi üzüm getirememektedir.


5. Babası, oğlu üzüm getiremeyince ne söylemiş?

Cevap : Babası oğluna istediği gibi üzümler getiremeyince oğluna “Kuş olasın” diye beddua etmiştir.


3. ETKİNLİK:

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

KONU : Babasının işlerini devralan ve mesleği devam ettiren gencin başından geçen olaylar.

ANA FİKİR : Her zaman bilgili kişiden yardım almalı ve tavsiyelerine kulak vermeliyiz.


4. ETKİNLİK:

Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz.

Örnekler :

– Üzümün Gücü
– Büyük Üzüm
– Delikanlı


5 .ETKİNLİK:

Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz.

Cevap : Metinde ki görseller baba ve oğlunun tarlada çalışkan ve üretken özelliklerini yansıtmaktadır.


6. ETKİNLİK:

Metinde baba ve oğul arasındaki sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz.

Sorun : Çocuğun babasının istediği gibi üzümler yetiştirememesi .
Çözümü : Babanın çocuğuna daha iyi bir şekilde işi öğretmesi gerekmektedir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 172 Cevabı

7. ETKİNLİK:

a. Metinde geçen “Baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul, babasına bir salkım üzüm vermemiş.” atasözü babalar çocukları için büyük fedakârlıklar yaparlar buna karşı çocukların babaları için gösterecekleri özveri sınırlıdır, anlamındadır. Siz de atasözlerinin yanına anlamını yazınız.

-Babası, çocuğa “Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.” diye nasihat ederdi.

Cevap : Çocukların henüz küçükken aile büyüklerine özendiğini anlatmaktadır.


b. Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri metne kattığı anlamıyla yazınız

– Hem oğluyla “hasret gidermeye” hem de yeşil bağın içinde dinlenmeye karar verip, “yola koyulmuş.”

Cevap : Bu deyimler cümlelere anlam derinliği ve akıcılık kazandırmıştır.


8. ETKİNLİK:

Bölgenize ait bir efsaneyi anlatınız.

Cevap : Bu bölgelerde bir zamanlar bir kralın 40 tane oğlu varmış. Bu çocukların evlilik vakti geldiğinde çocuklarına sadece 40 tane kızı olan bir aile ile evlendireceğini söylemiş. Haberi bütün ülkeye yaymışlar. Herkes kızını kralın çocuklarından birine vermek istese de kral sadece 40 tane öz kız kardeşle evlatlarını evlendirmek istiyormuş. Bunu isteyen kral çocuklarını evlendirememiş ve nesli tükenmiştir. Bu sebepten dolayı krallık yıkılmıştır.


9. ETKİNLİK:

a. Tırnak işaretinin (“ ” ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.


b. Siz de tırnak işaretinin kullanım alanına uygun bir cümleler yazınız.

Cevap :

– ” Ey Türk Gençliği” diye sözlerine başlamış Mustafa Kemal Atatürk.
– ” Bugün Öğretmenimiz “Sağlık” konusunda özellikle bize bir çok ödev verdi.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 173 Cevabı

10. ETKİNLİK:

Görsellere göre Nasrettin Hoca’nın fıkrasını yazınız.

Cevap : Nasrettin hoca bir gün komşusunun yanına giderek ondan bir kazan rica etmiş bir kaç güne geri getireceğini söylemiş. Komşusu Nasreddin Hocayı sevdiği için kazanı vermiştir. Bir kaç gün geçtikten sonra komşusu kazanı geri almak için Nasreddin Hocanın evine gitmiştir. Kazanını isteyen komşusuna Kazanlar kaynıyor diye cevap vererek olaydan sıyrılmıştır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 174 Cevabı

11. ETKİNLİK:

Tekerlemeyi kendi yazı stilinize göre yazınız.

Cevap : Bunu kendi el becerinize göre yapınız.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Gölge oyunları hakkında araştırma yapınız.

Cevap : Gölge oyunları bizim kültürümüzde olan ve yüzyıllardır oynanan oyunlardır. Mum ışığından yararlanılarak yapılan bu oyunda en çok bilinen karagöz ve Hacivat oyunudur. Bu oyunu milletimizin her köşesinden insanlar bilir.

Our Score

Sohbete katılın

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir