4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Aras’ın Özdemir Asaf’la Tanışması Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 245, 246, 247, 248, 249, 250


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 245 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi şairleri biliyorsunuz?

Cevap : Cemal Süreya, Can Yücel,  Nazım Hikmet Ran, Mehmet Akif Ersoy gibi tarihe iz bırakmış şairleri biliyorum.


2. Şiir okurken neler hissedersiniz?

Cevap :  Şiir okurken bütün duygularım hareket haline ,geçer. Şiirler biz insanların duygularına seslenen bazen aşk, bazen vatan, millet, bazende mutluluk, sevinç, üzüntü gibi hisler şiir okunduğunda ortaya çıkar.


ARAS’IN ÖZDEMİR ASAF’LA TANIŞMASI

“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu/birinciliği beyaza verdiler” “Şiir mi okuyorsun baba?” “Evet, Özdemir Asaf okuyorum Aras.” “Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, demiş şair. Birinciliği beyaza verdiler, demiş. Renkler kirlenmek için yarışta mıymış, kirlilikte birinci olmak için yarışıyorlar mıymış, anlayamadım.” “Şiirde kullanılan sözcükler, bildiğimiz anlamlarında olmayabilirler oğlum.” “Amma da kafa karıştırıcı işmiş şiir. Beyazın anlamı nasıl farklı olabilir ki?” “Sence beyaz nedir?” “Bence beyaaaaz… Siyahın tersidir baba.” “O halde siyah nedir?” “O da beyazın tersidir.”


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 246 Cevabı

“Peki, siyah olmasaydı beyazı nasıl anlatırdın? Senin için beyazı, senin beyazını?” “Bence beyaaaaz… Benim için beyaaaaz… Benim Beyazım… Buluttur… Toz şekeri de hatırlattı beyaz bana. Bir de martı kuşlarını. Bak martı gibi uçacağım şimdi karşıdaki koltuğa. Kuaaaark… Kuarrkk…” “Aman dikkat, uçarken bir yerini incitme de… Bütün renkler aynı hızla kirleniyormuş, nasıl olmuş da birinciliği beyaz kazanmış sence peki?” “Hile mi yapmış yoksa? Ben beyazdan şüphelendim baba, var bu işin içinde bir iş! Gizli güçlerimi kullanarak olayı araştıracağım.” “Tamam, istersen beraber araştırırız. Ama ben şöyle sorayım: Rengârenk çiçeklerin üzerine basıp onları çamurlasak güzel olur mu sence?” “Güzel olur mu hiç? Çiçeklerin üzerine basılır mı baba!” “Çiçekleri çamurlarsan, üzerine basıp soldurursan yazık olur değil mi? En çok da beyaz olanlar da görünür çamur, kir. Acaba o yüzden mi birinciliği beyaza verdiler diyor şair?” “Şimdi anladıııııım. Şair bize, çiçekleri soldurmayın, çamurlamayın, kirletmeyin demek istiyor.” “Belki çocukları da çiçeği benzetiyordur. Çocukları üzmeyin demek istiyor da olabilir. Ya da, kalbimiz de çiçektir, bembeyaz bir çiçek, onu kirletmeyelim diyordur.” “Evet evet. Kötülük yapmayın, iyi insan olun demek istiyordur belki bir de. Yalan söylemeyin, haksızlık etmeyin demek istiyordur. Offf amma da çok şey söylüyormuş şair! Ama martıca biliyor mu bakalım? Kuarrkkk… Kuaaarkkk…” “Bilmez olur mu? Şairler kuşça, çiçekçe ve çocukçayı en iyi bilen insanlardır Aras. Dağca, ırmakça, rüzgârca da konuşabilirler.” “Ben de büyüyünce şair olmak istiyorum baba!” “Zaten öylesin oğlum. Bütün çocuklar gibi.” Onur BEHRAMOĞLU


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 247 Cevabı

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz..


Şiir

Tahminim : Duygu ve düşüncüleri aktarmak için yazılan kafiyeli yazılar
Anlamı : duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları, imgelerden, simgelerden, s öz sanatlarından, ritimden, uyumdan vb. yararlanarak ortaya koydukları, okurda estetik duygular uyandıran yazın ürünü.
Cümlem : Nazım Hikmet şiirleri bizlere vatan sevgisini ve özlemini gösteriyordu.


Şair

Tahminim : Ozan
Anlamı : geniş bir düş gücü bulunan, duyarlı, duygulu kimse.
Cümlem : Şairler İstiklal marşını yazmak için yarıştılar.


Şüphe

Tahminim : Kuşku
Anlamı :  bir şeyle, bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu tam olarak bilememekten, kestirememekten doğan kararsızlık, güvensizlik duygusu.
Cümlem : Bu şüphe onun sınavı kazanmasına engel oldu.


2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.


1. Baba, hangi şairin şiirini okumaktadır?

Cevap: Baba, Özdemir Afas’ın şiirini okumaktadır.


2. Baba ve çocuk, şiirin hangi dizelerini yorumluyorlar?

Cevap: Baba ve çocuk, “Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu/birinciliği beyaza verdiler”  dizeleri yorumluyorlar.


3. Baba, şairleri nasıl tanımlamaktadır?

Cevap: “Şairler kuşça, çiçekçe ve çocukçayı en iyi bilen insanlardır.” şeklinde tanımlamaktadır.


4. Çocuk, büyüyünce ne olmak istiyor?

Cevap: Çocuk, büyüyünce şair olmak istiyor.


3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Aras’ın Özdemir Asaf’la Tanışması Metnin Konusu : Özdemir Asaf’ın şiirleri ile şiirin yorumlanması metnin konusudur.

Aras’ın Özdemir Asaf’la Tanışması Metni Ana Fikir : Şairler, şiirleri ile bizlerin görmediğimiz duygu ve düşünceleri görebilir ve bizlere şiirleri ile aktarabilir.


4. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz.

Cevap :  Şiirlerin Duyguları, Asafı’ın Mirası gibi uygun farklı başlıklar yazılabilir.


5. ETKİNLİK

1. Karikatüristin bu karikatürde vermek istediği mesaj ne olabilir?


2. Verilen karikatürlerin konusundan hareketle uygun sözler yazarak kahramanları konuşturunuz.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 249 Cevabı

6. ETKİNLİK

Büyüyünce kendinizi nerede görmeyi hayal ediyorsunuz?

Cevap :  Büyünce kendimi öğretmenimin yerinde öğretmen olarak çocuklara yeni ve güzel bilgiler verirken görüyorum. Bu sayede öğretmenimin beni yetiştirdiği gibi gelecekte vatana millete yararlı ve güçlü bireyler yetiştirmek ve bilgilerle gelecek nesilleri yetiştirmek istiyorum.


7. ETKİNLİK

Metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimeleri belirleyerek birer cümle kurunuz.


Gerçek Anlamlı Kelimeler : Kötülük

Cümlem : Kötülük yerine iyiliği dünyaya yayalım.


Mecaz Anlamlı Kelimeler: Uçmak

Cümlem: Paraşütle gökyüzünde uçarak kuşları selamladı.


Terim Anlamlı Kelimeler: Şair

Cümlem: Şairler, duygu ve düşüncelerimize sesleniyordu.


8. ETKİNLİK

Kelimelerin karşılarına eş ve zıt anlamlılarını yazınız.


9. ETKİNLİK

Verilen boşluğu dizeleri okuduktan sonra doldurunuz.

Cevap :  Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936) “İstiklâl Marşı” nın bu dizelerinde (mısra) bayrağımıza sesleniyor.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 250 Cevabı

10. ETKİNLİK

Şiiri kendi yazı stilinize göre yazınız.

ŞİİR SANDIĞI
Çınar ağacının gölgesinde
Çocuklar
Heyecanla kazmışlar toprağı
Bir de bakmışlar ki
O da nesi?
Oy oy oy bakın hele
Işıl ışıl
Bir define
Mini mini bir sandık
İçinde bir şiir kuşu
Bir avuç da çiçek tohumu
Şiirleri
Sevinçle bırakmışlar göğe
Pır pır uçuvermiş
O güzelim şiirler
Tohumları emek emek
Yeryüzüne serpmişler
Böylece define defineye
Masal masala karışmış
İyilik iyiliğe
Güzellik güzelliğe…
Ayşegül Sözen DAĞ

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir