4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 60-61-62-63-64-65. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Şerife Bacı Belgeseli Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 60 Cevabı,

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. ”İstiklâl” kelimesi size ne çağrıştırıyor?

Cevap : İstiklal kelimesi bize özgürlüğü ve bağımsızlığı çağrıştırıyor.


2. Kurtuluş Savaşı’nda savaşan Şerife Bacı hakkında ne biliyorsunuz?

Cevap : Şerife Bacı kurtuluş savaşı sırasında savaş alanına gereken mühimmatı taşımış ve donarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.


1. ETKİNLİK

Metni dinlerken önemli bilgileri not alınız.

Cevap : Kurtuluş savaşı sırasında halktan kağınları istenmiştir. Şerife bacı da bunlardan biri ve bir bebek sahibi idi. Mühimmatı cepheye taşırken soğuk hava koşullarından dolayı donarak hayatını kaybetmiştir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 61 Cevabı,

2. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.


kağnı

Tahminim: Eşya ve benzeri şeylerin hayvanlar aracılığıyla gerekli yerlere ulaştıran araçtır.
Anlamı : Öküz arabası dediğimiz iki tekerlekli araç.
Cümlem: Dedemler eskiden ev taşırken kağnı ile taşıyorlarmış.


cephe

Tahminim: Savaşın yapıldığı yer.
Anlamı : Savaşın devam edildiği yer.
Cümlem: Biz sadece bir ülkeye veya devlete değil bütün ülkelere cephe açtık.


han

Tahminim: Dinlenilen, yatılan yer anlamına gelir.
Anlamı : Genellikle sürekli kullanılan yer. Yol ve kasabalarda bulunur.
Cümlem: Uzun bir yolculuktan sonra hana varıp iyice dinlendik.


istikbâl

Tahminim: Gelecek
Anlamı : Gelecek anlamına gelir.
Cümlem: Şu durumdan sonra kendi çocuklarımın istikbalini düşünmek zorundayım.


fedakâr

Tahminim: Yeri geldiğinde herşeyden vazgeçmek.
Anlamı : Özverili olmak anlamına gelir.
Cümlem: Ben yeri geldiğinde her şeyimden vazgeçip fedakarlık yapmaya hazırım.


istiklâl

Tahminim: Bir yere esir olmamak
Anlamı : Özgür, hür
Cümlem: Ben bütün her şeyden vazgeçerim ama istiklalden vazgeçemem.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 62 Cevabı,

3. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Kastamonu’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi nedir?

Cevap : Kastamonu halkı cepheye cephane taşıyıp savaşta önemli bir rol almıştır.


2. Kurtuluş Savaşı’nda cephane taşıyan kadınları yolda ne gibi tehlikeler bekliyormuş?

Cevap : Düşman ve hava şartlarının çok kötü olması tehlike oluşturuyordu.


3. Halime Çavuş, savaşa katılabilmek için ne yapmıştır?

Cevap : Halime çavuş sırf savaşa katılmak için gidip erkek kılığına giriyor.


4. Kastamonu’dan sonra İstiklal Yolu’nun en zor aşaması neresidir?

Cevap : Kastamonu’dan sonra istiklal yolunun en zor aşaması İnebolu’dur.


5. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar ne gibi fedakârlıklar yapmışlardır?

Cevap : Kurtuluş savaşında kadınlar hem erkek kılığına girip savaşa katılmak istemiş hem de cephane taşımıştır.


6. 15 Temmuz gecesi kadınlar ülkemizi korumak için neler yapmışlardır?

Cevap : 15 Temmuz gecesinde kadınlar tankların önüne geçip darbeyi engellemek istedi, kurşunların önünde durdu, kamyonlarla tankların önünü kesip ülkemizi korumak istemiştir.


4. ETKİNLİK

İzlediklerinizle ilgili görüş ve düşüncelerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap : Bilindiği üzere bu vatan sadece şunun ya da bunun değil hepimizin vatanıdır. Tıpkı izlediklerimizde olduğu gibi her devirde bu vatanı canı pahasına olsa dahi koruyacak birileri vardır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 63 Cevabı,

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Cevap : Vatan denince kadın erkek farketmez herkes elini taşın altına atar ve gereken kahramanlığı gösterir.


6. ETKİNLİK

Sunum öncesi yapılacak planlama tablosunu doldurunuz. Bu planlamaya göre sunumunuzu yapınız.

Şerife Bacı’nın hayatının hangi dönemini anlatacağım?

Cevap : Şerife bacının kurtuluş savaşı sırasında yaptığı fedakarlıkları anlatacağım.


Şerife Bacı’nın hangi özelliklerini ön plana çıkarmalıyım?

Cevap : Şerife Bacının savaşta gösterdiği fedakarlıkları ön plana çıkaracağım.


Kahraman Türk Kadınları Sunumum için hangi bilgi kaynaklarından yararlanabilirim?

Cevap : Bu etkinliği siz yapmalısınız.


Sunum için hangi araçları kullanabilirim? (akıllı tahta, projeksiyon, fotoğraflar vb.) Sunumum kaç dakika sürecek?

Cevap : Bu etkinliği siz yapmalısınız.


Sunumun vereceği mesaj nedir?

Cevap : Bir savaşta kimlerin neleri geride bıraktığı ve vatanı için neler yapabileceği.


Sunumu kimlere yapacağım?

Cevap : Sunumu sınıf ortamında bulunan tüm bireylere yapacağım.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 64 Cevabı,

7. ETKİNLİK

Görselleri yorumlayınız.

Cevap : Kadınların zor hava koşullarına rağmen mühimmat götürdüğünü görülmektedir. Türk milleti kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden vatanını korumuştur.

Cevap : Şeref madalyası resmedilmektedir. Milletimizin kurtuluş için mücadele eden kahramanlara verilmiştir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65 Cevabı,

8. ETKİNLİK

Atatürk’ün sözlerini kendi yazı stilinize göre yazınız.

Cumhuriyet, erdem ve ahlaka dayanan bir yönetimdir.
Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir