88
99

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 175-176-177-178. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

s
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 355
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178 6.Ünite Etkin Vatandaşlık Etkinlik Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları

A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
2. (D) Temel hakların sınırlandırılmadığı bir toplumda insanların mutlu ve huzurlu yaşaması mümkündür.
3. (D) İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi alt yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.
4. (Y) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.
5. (D) Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
6. (Y) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
7. (D) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.
8. (D) Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir.

B) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

1. Eczaneler ve hastaneler toplumun …….SAĞLIK.……… ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan …MAHKEME…… toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer, …………TEMEL HAK…….. karşı sorumludurlar.
4. Ülkemizde ili …VALİ…. , ilçeyi …………KAYMAKAM.….……… yönetir.
5. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara …TEMEL HAK… denir.
6. ……ON SEKİZ……… yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
7. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine ……………..MİLLİ BAĞIMSIZLIK………….. denir.
8. ……..Millî Eğitim Bakanlığı……….. merkezî yönetim birimlerinden biridir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları

C) Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

1.Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.====> Eğitim ve öğretim hakk
2.Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.====> Özel hayatın gizliliği hakkı
3.Kimsenin konutuna dokunulamaz.====> Konut dokunulmazlığı hakkı
4.Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma hakkına sahiptir.====> Yaşama hakkı
5.Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamahakkına sahiptir.====>Yaşama hakkı Düşünce ve kanaat özgürlüğü
6.Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.====>Düşünce ve kanaat özgürlüğü
7.Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.====> Haberleşme özgürlüğü
8. Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.====>Din ve vicdan özgürlüğü


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları

D) Gece rahatsızlanan Hasan Bey’in midesi ağrımaktadır. Aynı zamanda ateşi yükselmiş, gün boyunca bir şey yiyememiştir.
Bu durumda Hasan Bey aşağıdaki kurumlardan hangisine giderek ihtiyacını giderebilir?
A) Adliye
B) Hastane
C) Karakol
D) Okul

2. -Emniyet Genel Müdürlüğü
-Jandarma Genel Komutanlığı
Yukarıda verilen kurumlar hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir?
A) Adalet
B) Eğitim
C) Güvenlik
D) Ulaşım

3. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A)Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
C)Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D)Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar.

4.İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek İlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak

Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
A) Belediye başkanı
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) Vali
5. Eğitim görmek herkesin en temel hakkıdır. Ülkemizde eğitim alanında hizmet veren kurumlar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?
A) Anaokulu
B) Lise
C) Mahkeme
D) Sürücü kursu

6. Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Milletvekili
C) Muhtar
D) Vali


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları

7. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir.
B)Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz.
C)Herkes yaşama hakkına sahiptir.
D)18 yaşını dolduranlar seçimlerde oy kullanabilir.

8. On iki yaşındaki Gökçe anne, baba, büyükanne ve dedesiyle yaşamaktadır.
Gökçe, kendi hayatını ilgilendiren konularda ailesine fikrini söyleyebilmektedir. Aşağıda verilen haklardan hangisi Gökçe’nin kendisini ilgilendiren konularda karar alma sürecine dâhil olmasını sağlar?
A) Sağlık hakkı
B) Katılım hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkı

9. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıldığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A)Huzur ve güven ortamı vardır.
B)İnsanlar arasında eşitlik bulunur.
C)Bireyler kendi yeteneklerini ön plana çıkarır.
D)Devlete olan güven duygusu zayıflar.

10. Aşağıda verilenlerden hangisi seçim Yoluyla iş başına gelmez?
A) Belediye başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Muhtar
D) Vali

11. İstiklâl Marşımızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Mehmet Âkif Ersoy

E) Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1.Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

Cevap : Güvenlik ihtiyacımız Asker, polis, Jandarma, bekçi gibi unsurlar ile karşılanır.

2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi bizler için neden önemlidir?

Cevap : Belediyeler görevlerini yerine getirmezse şehir içlerinde bir çok sorun çıkar. Bu yüzden belediyeler görevlerini mutlaka yerine getirmelidir.

3.Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?

Cevap :Yaşama hakkı hakların en önemlisidir. Yaşama hakkımızı kullanmazsak diğer hakları kullanacak bir hayatımızda olmaz.

4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın bizler için değeri ve önemi nedir?

Cevap : Bayrağımız ve İstiklal Marşımız biz Türk milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını temsil eder.

Sesli Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 175-176-177-178. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

Our Score
Fatinur
ÜYELİKSİZ
5 sene önce
Ne yazsam bilemiyorum teşekkür ederim arkadaşlar güzel cevaplar.
Kadriye
ÜYELİKSİZ
5 sene önce
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Cevapları Çok Güzel Elinize Sağlık
ÜYELİKSİZ
5 sene önce
Allah razı olsun sizden cevaplarınız sayesinde ödevim bitti.
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)