88
99

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

s
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 355
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 196-197-198 7. Ünite Küresel Bağlantılar Etkinlik Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları

A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (Y) Ülkeler üretim yaparak kendi ihtiyaçlarının hepsini karşılamaktadır.
2. (D) Ülkemizin, ulaşım yolları üzerinde bulunması diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini sağlamıştır.
3. (Y) Bir toplumun geliştirdiği ürünleri diğer toplumlar kullanamaz.
4. (D) Uçak, gemi ve tren sayesinde iletişim faaliyetleri daha kolay yapılmaktadır.
5. (D) Turizm faaliyetleri, farklı ülke toplumlarının birbirini daha yakından tanımasını sağlar.
6. (Y) Ülkemize gelen turistlere ön yargıyla yaklaşmalıyız.
7. (D) Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcının iletişim kurması gerekir.
8. (Y) Bizden sonra gelecek nesillerin ortak mirastan yararlanmasını engellemeliyiz.

B) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

1. Çin Seddi ve Tac Mahal insanlığın …….ORTAK ……. mirasına örnektir.
2…..VİCTORİA ŞELALESİ.…… insanlığa ait olan doğal bir ortak mirastır.
3. Günümüzde ürün satın almak isteyen insanlar ………TELEFON….. ile görüntülü veya sesli konuşarak üreticiyle kolaylıkla iletişime geçebilir.
4. ……ULAŞIM… teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürünler bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabilmektedir.
5.Turizm, ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için ………BACASIZ SANAYİ…. olarak da adlandırılır.
6.Turizm faaliyetleri, kültürler arası …ETKİLEŞİMİ…… artırır.
7. İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne …ORTAK MİRAS….. adı verilir.
8.Yunus Emre’nin insan sevgisine ait görüşleri …DÜŞÜNCE…… mirasına örnektir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları

C) Aşağıda verilen ortak miras ögelerinin hangi ülkede bulunduğunu araştırarak noktalı yerlere yazınız.

1. Keops Piramidi — Bulunduğu ülke: MISIR
2. Pisa Kulesi —- Bulunduğu ülke: İTALYA
3. Tac Mahal —– Bulunduğu ülke: HİNDİSTAN
4. Machu Picchu Antik Kenti— Bulunduğu ülke : PERU
5. Büyük Kanyon — Bulunduğu ülke : AMERİKA
6. Artemis Tapınağı-— Bulunduğu ülke : TÜRKİYE
7. Eyfel Kulesi — Bulunduğu ülke : FRANSA
8. Kapadokya — Bulunduğu ülke : TÜRKİYE
9. Rodos Heykeli — Bulunduğu Ülke : YUNANİSTAN


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları

Ç) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerle aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmamıştır?
A) İnsanlar üreticilerle daha kolay bağlantı kurdu.
B) Ticari hayat canlandı.
C) Ülke ekonomileri yavaşladı.
D)Satıcılar ürünlerini daha kolay tanıtma imkanı buldu.

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize yurt dışından gelen turistlere karşı gösterilmesi gereken davranışlardan olamaz?
A) Güler yüzlü davranmak
B) Misafirperver olmak
C) Bilmedikleri konularda yardımcı olmak
D) Kültürümüzü öğrenmelerine engel olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi turizmin bir ülkeye kazandırdıkları arasında yer almaz?
A) Ülkeler arası ilişkilerini zayıflatır.
B) Kültürel etkileşimini artırır.
C) Ülkenin doğal ve tarihî güzelliklerinin tanınmasını sağlar.
D) Ülkenin ekonomisine katkı sağlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat mirası arasında yer alır?
A) Suç ve Ceza romanı
B) Aspendos Antik tiyatrosu
C) Telefon
D) Yunus Emre’nin insan sevgisi

5. Ortak mirasla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortak mirası korumak sadece bulunduğu ülkedeki insanların görevidir.
B) Tek bir millete değil bütün insanlığa aittir.
C) Bütün insanlar ortak mirastan yararlanma hakkına sahiptir.
D) Ortak mirasın oluşmasında çok sayıda insanın katkısı olmuştur.

6. Aşağıda iletişim ve ulaşım teknolojisi alanında geliştirilen araçlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim-Televizyon
B) Ulaşım-Tren
C) İletişim-Genel Ağ
D) Ulaşım-Gazete

D) Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir?

Cevap : Yaşadığım yer İstanbul . Bu bölge tarihi geçmişi ile her yıl milyonlarca turisti ağırlar. Bu da gelen turistlerin ülkeleri ile bizim ülkemiz arasında ki ekonomik ilişkiyi güçlendirir.

2. İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?

Cevap :  İletişim ve Ulaşımın gelişmesi ile ekonomik faaliyetler ve ticaret oldukça hızlanmış ve ülkeler arası ticaretler de bu sebepten dolayı gelişmiştir.

3. Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?

Cevap : Turizimin bir ülkeye katkısı oldukça fazladır. Hatta buna halk arasında bacasız sanayi bile derler. Ülke ekonomilerinin yarısı turizm sayesinde gelişir. Turizmi olmayan ülkeler gelişememiş ve ekonomik açıdan zayıf ülkelerdir.

4.Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir?

Cevap :  Ortak mirasa ait eserleri korumak tüm insanlığın görevidir. Bu eserleri bizlerden sonra gelecek olan bireylere aktarmamız bizim görevlerimizdendir.

Sesli Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

Our Score
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)