5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38-39 Uygarlıkları Öğreniyorum Metni Etkinlik Cevapları

UYGARLIKLARI ÖĞRENİYORUM


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

Hazırlık Çalışması

A) Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların bulunduğunu araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap : Anadolu’da şimdiye kadar yaşamış olan uygarlık madde madde aşağıda ki gibidir ;
1. Hititler (MÖ 2000-600)
2. Frigyalılar (Frigler) (MÖ 1200-676)
3. Lidyalılar (MÖ 700-546)
4. İyonyalılar (İyonlar) (MÖ 1200-546)
5. Urartular (MÖ 844-590)

Sıra Sizde

B) Siz de çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak Anadolu uygarlıklarına ait bilgi kartları hazırlayınız.

Cevap : Anadolu’da kurulan ilk uygarlıkların en önemlilerinden birisi Hititler’dir. Medeni ve ceza hukukunun geliştiği medeniyet olarak akılda kalıcı olabilir. Mısır ve Mezopotamya kültürünü sentezleyerek Anadolu uygarlığı meydana getirmişlerdir.


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

Sıra Sizde

C) Aşağıdaki tabloya Anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

Hititler’in İnsanlık Tarihine Katkıları : İnsan haklarına önem veren Hititler’de, aile kavramı da gelişmişti. Köleler başlık parası ödeyerek özgür bir kadınla evlenebiliyordu. Ceza hukuku uygulanmaktaydı. Genelde fidye yasası uygulanmaktaydı, ölüm cezası krala ve devlete karşı işlenen suçlara karşı verilmekteydi.

Frigler’in İnsanlık Tarihine Katkıları : Dokumacılık sanatında dönemin en gelişmiş devleti Frigyalılar’dı. Tapetes adını verdikleri dokuma eserleri (ki büyük çoğunluğunu halılar ve kilimler oluşturuyordu), günümüzde bile şanı duyulmuş en ileri dokumacılık eserlerindendir.

Lidyalılar’ın İnsanlık Tarihine Katkıları : Tarihte parayı ilk icat eden medeniyet Lidyalılar’dır.Fenike alfabesini kullanmışlardır.Lidyalılar, ticaret zekalarıyla ünlenmiş bir medeniyetti.

Urartular’ın İnsanlık Tarihine Katkıları : Urartular madencilik alanında büyük gelişmeler göstermişlerdir. O dönem inşa ettikleri kaleler ve su kanalları dünya çapında üne sahip olmuştur ve hala kalıntıları günümüzde önemli bir turizm alanı olmaya devam etmektedir. Bunlardan bazıları; Torakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere Kalesi adıyla bilinmektedir.

İyonlar’ın İnsanlık Tarihine Katkıları : Ticaret yolları üzerinde kurulan İyonlar birçok medeniyetin etkisinde kalmış ve gelişmişlerdir. İyonlar’ın yetiştirdiği en önemli bilim adamları matematik alanında Tales ve Pisagor, tarih alanında Heredot, tıp alanında Hipokrat ve felsefe alanında da Diyojen‘dir. Bu bilim adamlarının hemen hemen tamamı ve yaptıkları çalışmalar, günümüzde gerek üniversitelerde gerek ise lise ve ortaokullarda ders konusu olarak işlenmektedir.


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

Sıra Sizde

D) Aşağıdaki tabloya Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

Sümerler’in İnsanlık Tarihine Katkıları : Sümerliler yazıyı bulan uygarlıktır ve yazıyı bulduklarında insanlık 1 adım yerine 2 adım atmıştır çünkü yazı o kadar önemli bir şey ki hem iletişim sağlıyor hem insanların duygularını ortaya dökmesine yardımcı olup imkan veriyor.Yazıyı öğrendiklerinde şuanda üzerinde yaşadığımız Anadolu yani Türkiye topraklarına getirmiştir.

Babiller’in İnsanlık Tarihine Katkıları : Tarihte bilinen ilk kanunlar yapılmıştır. Kral Hamurrabi tarafından  yapılan kanunlar Hammurrabi kanunları olarak bilinirler. Bu kanunla Monarşi yani tek kişilik yönetimler ortaya çıkmıştır. Antik tarihte bilinen dünyanın yedi harikasından Babil Asma Bahçeleri ve Babil Kulesini yapmışlardır.

Asurlar’ın İnsanlık Tarihine Katkıları : Asurlular Ninova’da dünyanın ilk kütüphanasini kurmuşlardır.ara koloniciliği yapan uygarlık Anadolu’ya yazıyı bu kolonileri aracılığıyla taşımıştır. Kara kolonilerine Karum denmiştir.Mısır Ülkesinin etrafı, sıradağlar, çöller ve denizlerle çevrili olduğu için kendine özgü bir uygarlık olarak gelişmiştir. İstilaya uğramaması siyasi tarihinin süreklilik göstermesini sağlamıştır.

Sesli Konu Anlatımı 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir