88
99

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 58-59-60-61-62. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

s
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 355
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 58-59-60-61-62 2. Ünite Kültür ve Miras Ünite Sonu Değerlendirme Etkinlik Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları

A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevaplar :

1. (D) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.
2. (Y) İyonlar tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolu’nun bir kısmını yapmışlardır.
3. (D) Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.
4. (D) Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için çeşitli kültürel özelliklere sahiptir.
5. (Y) Zeybek, Trakya yöresine ait bir halk oyunudur.
6. (D) Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde
yaşamasını sağlamaktadır.
7. (Y) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mevsimlik bayramlarımızdan biridir.
8. (D) Genel Ağ kullanımının yaygınlaşması ile beraber dilimize daha fazla yabancı kelime girmeye başlamıştır.

B) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

1 Günümüzde kullandığımız çengelli iğnelerin ilk örneğini tarihte …Firigler.. kullandılar.
2. Urartular tarımı geliştirmek amacıyla …Şamran.. adı verilen su kanallarını yapmışlardır.
3.Tarihteki ilk kütüphaneyi ……Asurlar.. kurmuştur.
4. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının kalıntılarının bulunduğu yapılara ve alanlara
……Tarihi Mekan……. denir.
5. …Tarihi Nesne….. taşınabilir oldukları için genel olarak müzelerde koruma altına
alınırlar.
6. Karadeniz yöresine ait halk oyunumuz …Horon…. .
7. Ülkemiz genelinde kültürel özellikler bakımından benzerlikler olduğu kadar ….Farklılık…..
da vardır.
8.Televizyon, Genel Ağ ve akıllı telefonlar gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması,
……..Kültürel Etkileşimi………….. hızlandırmaktadır


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

C) Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri örnekteki gibi yapınız.

Cevap :

Ç) Aşağıda verilenleri “doğal varlık”, “tarihî mekân”, “tarihî eser” ve “tarihî nesne” olarak sınıflandırıp defterinize yazınız.

Cevap :

1. Pamukkale Travertenleri – doğal varlık
2. Safranbolu Evleri- tarihî mekân
3. Galata Kulesi- tarihî eser
4. Mermer lahit- tarihî nesne
5. Uludağ – doğal varlık
6. Kadeş Antlaşması tablet metni – tarihî nesne
7. Malabadi Köprüsü – tarihî eser
8. Çatalhöyük Antik Kenti – tarihî mekân
9. Karaz çanak çömleği – tarihî nesne
10. Cumalıkızık Evleri – tarihî mekân
11. Van Kalesi – tarihî eser
12.Ulu Camii – tarihî eser
13. Muradiye Şelalesi – doğal varlık
14. Damlataş Mağarası – doğal varlık
15. Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası – tarihî nesne
16. Çifte Minareli Medrese – tarihî mekân


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları

D) Aşağıda numaralandırılmış kutucuklarda kültürel ögelerimiz açıklanmıştır. Açıklamalarla kültürel ögeleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap :

-Türk mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarından
biridir. Cağ kebabı, hamsili pilav, mantı, baklava bunlardan birkaçıdır. —>> Yemeklerimiz

-Kendine özgü hareketleri olan ve genellikle müzik
eşliğinde oynanan oyundur. Ülkemizin farklı yerlerinde horon, zeybek ve halay gibi türleri vardır. —>> Halk oyunlarımız

– İnsanların duygularını yansıttığı ve becerilerini
sergilediği kültürel özelliktir.—> El sanatlarımız

– Dinî, millî ve mevsimlik olmak üzere üçe ayrılır.
Bizleri bir araya getiren önemli bir kültürel ögedir.—> Bayramlarımız

– Evlenme veya sünnet amacıyla yapılan törendir.—> Düğünlerimiz

-Bir toplumun nesilden nesile aktarılan alışkanlıkları, davranışları ve yaşam tarzıdır.—> Geleneklerimiz


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları

E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?
A) Topraklarının verimli olması
B) İklim koşullarının elverişli olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Su kaynaklarının fazla olması

2. Türk mutfağı yemek çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biridir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yemek kültürüne ait bir yiyecek değildir?
A)Cağ kebabı
B) Hamsili pilav
C) Kayseri mantısı
D) Pizza

3. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihî eser değildir?
A)Akdamar Kilisesi
B) Malabadi Köprüsü
C) Manavgat Şelalesi
D) Ulu Camii

4.Polis adı verilen şehir devletleri hâlinde yaşadılar. Demokratik bir yönetim anlayışı benimsediler. Bilim ve sanatta, aynı dönemde yaşayan uygarlıklardan ileri gitmişlerdir.
Verilen özellikler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?
A) Hititler B) İyonlar
C) LidyalılarD) Sümerler

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürel unsurların zaman içinde değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Sanayileşmenin hızlanması
B) Çevre kirliliğinin artması
C) Şehirlerin büyümesi ile göçlerin artması
D) Teknolojinin gelişmesi

6. Ülkemiz doğal ve tarihî varlıklar bakımından oldukça zengindir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A)Ülkemizi birçok turistin ziyaret etmesi
B)Sanayinin gelişmesi
C)Tarımın öneminin artması
D)Ülkemizin döviz gelirinin azalması


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları

7. Urartuların Şamran adı verilen sulama kanallarını yapması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle uğraştıklarını gösterir?
A) Hayvancılık
B)Madencilik
C) Tarım
D) Ticaret

8. Ege yöresine ait bir halk oyunudur. Yiğitliği, mertliği ve cesareti simgeler. Tek kişi tarafından oynanabildiği gibi birkaç kişinin çember şeklinde bir araya gelmesiyle toplu hâlde de oynanabilir. Özellikleri verilen halk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bar
B) Halay
C) Horon
D) Zeybek

9. Geçmiş dönemlerden günümüze, gündelik hayatımızdaki kültürel değerlerimizden bazıları sürekliliğini devam ettirebilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın olarak görülen kültürel değerlerimizden biridir?
A) Türk kahvesi içilmesi
B) Evlerin kerpiçten yapılması
C) Orta oyunu oynanması
D) Gelinin at ile evinden alınması

10. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yer ve unsurlara doğal varlık adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir?
A) Peri Bacaları
B) Uludağ
C) Uzungöl
D) Van Kalesi

F) Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız

Sorular :

1. Sümerlerin insanlık tarihine katkıları nelerdir?
2. Anadolu uygarlıkları hangileridir?
3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile yaşadığınız çevrenin kültürel özellikleri arasındaki benzer ve
farklı unsurlar nelerdir?
4. Toplumda yaşayan insanları bir araya getiren kültürel unsurlar nelerdir?
5. Kültürel değerlerin zaman içinde değişime uğramasının sebepleri nelerdir?
6. Tarihî nesnelerin müzelerde koruma altına alınmasının sebepleri nelerdir?
7. İyonlarda demokratik bir düşünce ortamının olması onların insanlık tarihine hangi katkıları yapmasını sağlamıştır?
8. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolü nedir?

Cevaplar

1. Yazıyı  ve tekerleği icat etmişlerdir. Ayrıca çemberin çevresinin 360 derece olduğunu bulmuşlardır.
2.Hititler,Firigler,Lidyalılar, İyonlar, Urarturlar
3. Ovaları, denizleri, tepeleri, yemekleri ve halk oyunları farklıdır.
4. Toplumda bizleri bir araya getiren unsurlar dil, din ve ırk gibi ögelerdir.
5. Sanayi ve teknoloji gibi ögeleri hızla gelişmesi.
6. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve zarar görmeden aktarabilmek.
7. İnsanların o zamanlarda özgürce düşünmesi,  ve özgürlüğün artamasını sağlamıştır.
8.  Kültürel ögeler insanları bir arada tutan en önemli unsurlardır. Kültürel ögelerimiz sayesinde toplumuzdaki insanlar bir araya gelir ve kaynaşırlar.

Sesli Konu Anlatımı 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 58-59-60-61-62. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

Our Score
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)