88
99

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 91-92-93-94 . Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

s
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 355
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünite Sonu Etkinlik Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları

A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D) Fiziki haritalar yükselti basamaklarına göre yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir.
2. (Y) Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere dağ adı verilir.
3. (D) Erzurum ve Kars çevresinde bozkır alanlar geniş olduğu için insanlar buralarda
büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır.
4. (D) Su kaynaklarının bol olduğu yerler insanlar tarafından yerleşim alanı olarak daha
çok tercih edilir.
5. (Y) İklim, insan faaliyetlerini her zaman olumsuz olarak etkiler.
6. (D) Sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde, iş imkânları fazla olduğundan nüfus da fazladır.
7. (D) Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmemesi orman yangınına sebep olabilir.
8. (Y) Erozyon, kara ve demir yollarını kapatıp ulaşımın aksamasına neden olur.

B) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

1. …Deprem…… toplum hayatı üzerinde derin ve kalıcı olumsuz etkiler bırakmaktadır.
2. Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün belli bir ölçek dâhilinde küçültülerek düz bir alana aktarılmasına …Harita.. denir.
3. ……Erozyon…… sebebiyle toprağın üst kısmı taşındığı için toprak verimsizleşir.
4.Haritalardaki küçültme oranına …Ölçek….. adı verilir.
5. Dağlık ve engebeli alanlar ……Ulaşım.. gelişmediği için seyrek nüfusludur.
6. Akdeniz ve Ege kıyılarında ……Yaz… turizmi geliştiği için nüfus fazladır.
7. Sınırları belli bir alan içinde yaşayan insan sayısına ……Nüfus…… denir.
8. İklim, insanların ………Beslenme… alışkanlıklarını etkiler.


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları

C) İklimin aşağıdaki tabloda verilen durumları etkileyip etkilemediğini örnekteki gibi belirtiniz.

Ç) Aşağıdaki tabloda verilen özelliklere sahip yerlerde nüfusun “az” ya da “fazla” olduğunu örnekteki gibi işaretleyerek gösteriniz.


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları

D) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Haritada kullanılan renkler bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini belirtmektedir. Türkiye fiziki haritasına göre aşağıda verilen yerlerden hangisinin yükseltisi diğerlerine göre daha fazladır?
A)Kars
B)İstanbul
C)İzmir
D)Adana

2. I. Sanayinin gelişmiş olması
II. Arazinin dağlık olması
III. İklim şartlarının uygun olması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir yerin yoğun nüfuslu olmasında etkilidir?
A)Yalnız III B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

3. Yamaç eğiminin fazla olması Toprağın yapısının gevşek olması Yağışın fazla olması Verilen unsurlar aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasına neden olmaktadır?
A)Çığ
B)Deprem
C)Sel
D)Heyelan

4. Aşağıda verilen durumlardan hangisi selin meydana gelmesine neden olmaz?
A) Aşırı yağışların olması
B) Ormanlık alandaki ağaçların kesilmesi
C) Havanın ısınmasıyla birlikte karların erimesi
D) Ağaçlandırma çalışmalarının hızlanması

5.İklim ve yeryüzü şekillerinin uygun olduğu yerlere fabrikalar daha çok yapılır. İş imkânları buralarda fazla olduğu için insanlar yerleşim yeri olarak fabrikaların kurulduğu alanları tercih ederler.
Yukarıda nüfusun dağılışında etkili olan hangi özellik hakkında bilgi verilmiştir?
A)Su kaynaklarının bol olması
B) Sanayi tesislerinin fazlalığı
C) Ulaşım imkânlarının iyi olması
D) Turizmin gelişmiş olması


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları

6. Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin görüldüğü yerlerin özelliklerinden biri değildir?
A)Yağışlar en fazla kış aylarında düşer.
B) Bozkır bitki örtüsüne sahiptir.
C)Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve
kar yağışlıdır.
D) Kerpiç evler yaygındır.

7. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin sonucu olarak gösterilemez?
A) Suların kirlenmesi
B) Depremin meydana gelmesi
C) Toprağın kirlenmesi
D) Küresel ısınma

8. İklim özellikleri aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisini etkilemez?
A)Hayvancılık
B)Madencilik
C)Tarım
D)Turizm

9. Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin hangisinde kış turizmi gelişmemiştir?
A) Erciyes Dağı
B) Palandöken Dağı
C) Uludağ
D) Yıldız Dağları

10.Bu doğal afet büyük can ve mal kayıplarına sebep olur. İnsanları psikolojik olarak etkiler. Konutlar ve iş yerleri yıkılır.
Yukarıda toplum hayatına etkileri verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çığ
B) Deprem
C) Sel
D) Heyelan

11. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekli değildir?
A) Göl
B) Körfez
C) Orman
D) Vadi

E) Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1.Fiziki haritalarda sarı ve kahverengi renk hangi anlama gelmektedir?

Cevap : Sarı renk tepe ve hafif yükseltileri, kahverengi ise dağlık alanları.

2. Fiziki haritaya bakarak ülkemizde bulunan dağlar ve ovalara örnekler veriniz.

Cevap : Toroslar, Karadenizde ki sıra dağlar, Ağrı dağı, Uludağ, Erciyes dağı

3. Yaşadığınız çevredeki iklim ile tarım faaliyetleri arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?

Cevap : Bu bölge de iklim ılıman olduğu için bir çok sulu meyve yetişmektedir.

4. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörler hangileridir?

Cevap :Sanayi, iş olanakları ve ulaşım

5. İnsanların doğal ortamı değiştirip ondan yararlandığı durumlara çevrenizden örnekler veriniz.

Cevap : İnsanlar burada ormanları keserek buraya oteller ve apartmanlar yapmaktadırlar.

6. Depremin etkisini artıran ve insanlardan kaynaklanan sebepler nelerdir?

Cevap : Evleri yapan insanların malzemeden çalması, kalitesiz ve güçsüz malzemeler kullanması.

7. Heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi nedir?

Cevap : Heyelan ve erozyon topraklardaki verimliliği azaltır.

Sesli Konu Anlatımı 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 91-92-93-94 . Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

Our Score
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)