88
99

5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

z
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 40
6 sene önce

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Anlamak Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 30, 31, 32, 33


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 30 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Anlamak” sözcüğü size neler çağrıştırıyor? Boşlukları doldurunuz.

  • İdrak etmek
  • benimsemek
  • kavramak
  • bilmek

1.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz.

Bazen anlıyorum
Bazen anlamıyorum.
Annemi
Babamı
Ninemi
Annem şöyle der
Göstererek beni
– Cin gibi maşallah
Cin ne demek
Gibi ne demek
Babam diyor ki
Bana bakarak
altını üstüne getirmiş evin.

Hiç yapabilir miyim
Dediklerini
Tek başıma
Ninemse der bana
topaç gibi
Bir dedem
açık insan
Pek de zeki
dilinden bal akar.
Attaya gidelim der
Al sana şeker der
göz kırpar.
Okşar
Sever
Bir de gıdıklar.
Dedemi çok anlıyorum

Cahit ZARİFOĞLU

b) Şiirde, aile bireyleri çocuğun özelliklerini anlatırken bazı deyimler kullanmaktadır. Metni tekrar dinleyerek deyimleri bulunuz ve deyimlerin anlamlarını yazınız.

Attaya gitmek, topaç gibi, altını üstüne getirmek, dilinden bal akmak, göz kırpmak


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 31 Cevabı,


2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiire göre çocuk ailesini anlıyor mu?
Bazen anlıyor bazen de anlamıyor.

2. Şiirde hangi duygular dile getirilmektedir?
Sevgi, saygı gibi duygular dile getiriliyor.

3. Aile bireyleri çocuğu nelere benzetiyor? Sizce çocuk hangi özelliklerinden dolayı bu varlıklara benzetilmiştir?
Cine, topaca benzetiliyor. Akıllı zeki, kilolu özelliklerinden dolayı olabilir.

4. Çocuğu en iyi anlayan kimdir? Sizce, çocuk neden kendisini o kişiye daha yakın hissetmektedir?
En iyi anlayan dedesidir.Kendisini daha iyi anladığı için o kişiye daha yakın hissediyor.

5. Şair, duygularını yazarak dile getirmektedir. Siz duygularınızı nasıl anlatırsınız?
Ben duygularımı konuşarak dile getiriyorum.

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki simgeleri inceleyiniz.

1. Yukarıdaki işaretlere nerede rastlayabilirsiniz?

Televizyon ve sinemalarda rastlayabilir.

2. İşaretlerin altındaki kutucuklara işaretlerin anlamlarını yazınız.

3. Medya araçlarında ya da İnternet sitelerinde sunulan bilgilerin size uygun olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?

Bilgilerin içeriklerinden yada bilgilerde yazan uyarılardan belirleyebiliriz.

4.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz.

Nasrettin Hoca evinin damında biriken diz boyu karları sabah namazı sonrası
küremeye başlamış. Bir ara dengesini kaybederek damdan düşüp bayılmış.
Komşuları koşuşmuşlar.
Birisi: “Çabuk bir doktor çağıralım.”
Diğeri: “Aman bir kırıkçı bulalım.”
Öbürü: “Sırtlanıp doktora götürelim.” derken, kargaşada ayılan Hoca, acıyan belini
tutarak;
– Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun, demiş.

b) Nasrettin Hoca “Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun.” cümlesiyle ne söylemek istiyor olabilir? Anlatınız.

Nasrettin Hoca bu cümlesiyle damdan düşenin halinden ancak onun gibi damdan düşen birinin anlayacağını söylemek istiyor.

c) Aşağıdaki ayakkabı görsellerinin renklerini ve belirttikleri ifadeleri inceleyiniz. Nasrettin Hoca’ya, giydiğiniz ayakkabının belirttiği ifadelere uygun olacak şekilde cümleler söyleyiniz.

serinkanlı


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 32 Cevabı,


5.ETKİNLİK

a) Aşağıda Tekir, noktanın kullanım alanlarıyla ilgili ipuçları vermiştir. Siz de numaralı yerlere noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

TEKİR’İN NOKTA’YI KULLANIŞI
Benim için
Basittir Nokta.
Çember gibi kıvırırım
Kuyruğumu içine.
Ama bu bir kuraldır.
Tamamlanmış bir cümle
Söylemediysem eğer
İstemesem de
Gezemem böyle.
Söz Doktor Mırnav’dan mı açıldı?
Ya da mektup mu yazıyorum ona?
Doktor Mırnav yerine yazarım:
Dr. Mırnav
Sonra da başlarım sözüme.
Bir de sayıların yanına gelirim
Büyümesinler diye.
Ya da ıncı, inci, üncü, uncu eki alsın diye
Sayılar, dururum yanlarında:
1. (Birinci) 2. (İkinci) 3. (Üçüncü) gibi
Tarihlerin arasına girerim
Günler aylarla, aylar yıllarla
Karışmasın diye.
12.10.2007’de Dilek İzmir’e gitti.
Bir de zaman dilimlerinin
Arasında bulunurum.
Saatler, dakikalar, saniyeler
Birbirinden ayrılsın diye.
Mehmet 11.30’da uyanmıştı, gibi.
YALVAÇ URAL

Noktanın kullanımıyla ilgili cümlelerim

1. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Dr. , Prof. gibi.
2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci)
3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923 vb.
4. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tren 09.15’te kalktı.

b) 1. etkinliğe bakınız. Şair metinde konuşma çizgisinden başka noktalama işareti kullanmamıştır. Metinde nokta kullanılması gereken yerlere nokta (.) koyunuz.

Bazen anlıyorum,
bazen anlamıyorum.
annemi,
babamı
nenemi.

annem şöyle der
göstererek beni:
cin gibi maşallah.

cin ne demek?
gibi ne demek?

babam diyor ki
bana bakarak:
altını üstüne getirmiş evin.

hiç yapabilir miyim
dediklerini?

ninemse der bana:
topaç gibi

bir dedem açık insan
pek de zeki.
dilinden bal akar.
attaya gidelim der.
al sana şeker der.
göz kırpar
okşar
sever
bir de gıdıklar.
dedemi çok anlıyorum.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 33 Cevabı,


6.ETKİNLİK

a) Aşağıda “Küçük Prens” adlı kitaptan bir bölüm verilmiştir. Metni okuyup soruları yanıtlayınız.

(…) bu açıklamaları sadece büyükler için yapıyorum. Onlar şekillerden hoşlanırlar. Onlara yeni tanıştığınız bir arkadaştan bahsetseniz, asla en önemli soruları sormazlar. Size arkadaşınızın sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih ettiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapmadığını hiçbir zaman sormazlar. “Kaç yaşında? Kaç kardeşi var? Babası kaç lira kazanıyor?” gibi şeyler sorarlar. Ancak bunları bildiklerinde onu tanımaya başladıklarını düşünürler. Onlara “Pembe tuğlalardan yapılmış bir ev gördüm, pencerelerinin kenarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı.” diyecek olsanız böyle bir evi hayal edemezler bile. Onlara “Yüz bin  dolar değerinde bir ev gördüm.” demeniz gerekir. O zaman “Ah, ne kadar güzel bir ev!” diyeceklerdir. İşte böyle. Bu yüzden de onlara “Küçük Prens çok güzeldi, kahkaha atıyordu ve bir koyun istemişti. İşte bunlar onun var olduğunun kanıtıdır.” deseniz omuzlarını silkecek ve size çocuk muamelesi yapacaklardır.

1. Küçük Prens nelerden yakınmaktadır?
İnsanların gözlerini zenginlik ve maddiyata baktığından ve gözlerini para bürüdüğünden yakınmaktadır.

2. ‘‘Anlamak’’ şiirindeki anlatıcının yetişkinlere bakışı ile Küçük Prens metnindeki kahramanın görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız.
Evet vardır. Anlamak şiirinde de Küçük prens metnindeki kahramanlar karşılarındaki insanları tam olarak anlamamaktadırlar.

3. Küçük Prens kitabının 210 dile ve lehçeye çevrilmesinin nedeni ne olabilir?
Küçük Prens kitabının birçok ülkede farklı insanlar tarafından okunması olabilir.

b) Küçük Prens’e bir mektup yazınız. Mektubunuzda yetişkinlerin de çocukları anlayabileceğini anlatınız. Mektubu defterinize yazınız.
Bu mektubu kendiniz yazınız

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İstiklal Marşı’nın kabulü veya Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı konulu bir sunum hazırlayınız.

Our Score
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)