88
99

5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Bilmeyen Var mı Metni Etkinlik Cevapları

z
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 40
6 sene önce

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Bilmeyen Var mı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 40 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. İstiklal Marşı’nın hangi bölümlerini ezbere biliyorsunuz? İstiklal Marşı’nı ezberlerken zorlandınız mı?


Cevap : İstiklal marşının tüm kıtalarını birer birer ezbere biliyorum. Tüm kıtalarını hiç zorlanmadan ezberledim.


2. İstiklal Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz?


Cevap : İstiklal Marşı’nı okurken çok farklı duygular yaşıyorum. Topraklarımızın ve vatanımızın uğruna istiklal mücadelesi verildiği, fedakarlıkların yaşandığı, uğruna şehit düşenleri bir bir gözümüzün önünden geçtiğini yüksek duygularla hissediyorsunuz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 44 Cevabı,


1.ETKİNLİK


Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.


1. Şehitler. şüheda
2. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan. cüda
3. Sınır boyu. bent
4. Bağımsızlık. istiklal
5. Özgür. hür
6. Utanma duygusu, utanç. hayâ
7. Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen ince parça. conta
8. Bir işi yerine getirmek için verilen söz. vaat
9. Ufuklar. afak
10. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set. bent
11. Batı. Garb
12. Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik. ezel
13. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş. engin


2.ETKİNLİK


a) Aşağıdaki deyimlerle, deyimlere ait açıklamaları örnekteki gibi eşleştiriniz.


1. Elini ayağını bağlamak, özgürlüğünü elinden almak. zincir vurmak
2. Çok kısa bir sürede. göz açıp kapayıncaya kadar
3. Daha iyi anlamaya, kavramaya başlamak. zihni açılmak
4. Yenilgiyi kabul etmek. pes etmek
5. Öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla suratı asık olmak. yüzünden düşen bin parça
6. Bir metni yanlışsız söyleyecek kadar iyi bilmek. sular seller gibi
7. Yenilmek, mağlup olmak. yenik düşmek
8. Anlatılması kolay ancak yapılması veya katlanılması çok güç. dile kolay
9. Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak. hava atmak


b) Yukarıdaki deyimlerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.


Onun tek işi sadece hava atmak

Ben artık ona karşı pes etim.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 45 Cevabı,


3.ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Ali, niçin İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor?


Cevap : Ali öğretmenin verdiği ödevden dolayı İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor.


2. Kimler İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor?


Cevap : İstiklal Marşı’nı

 • Ninesi
 • Dedesi
 • Annesi
 • Ablası
 • Babası
 • Kırtasiyeci Mehmet Amca
 • Bakkal Selim Amca ezbere bilince Ali şaşırıyor.

3. Ali, niçin “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor?


Cevap : Çünkü ali esnaflara ve ailesine sorduğunda bilmeyen kimse ile karşılaşmadığı için bu soruya karşılık bilmeyen yok cevabını vermiştir.


4. Okuduğunuz metinde bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi ne olabilir?


Cevap : Karşılıklı konuşmalar olduğu için belirtilmek istenmiştir.


5. Metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız?


Cevap : Metne şöyle bir göz attığımızda başlığın tam yerinde olduğu, bunun dışında başka bir başlık yazılamazdı.


6. İstiklal Marşımızı ezbere bilmek niçin önemlidir?


Cevap : Çünkü İstiklal Marşı’mız vatanımızı, milletimizi, geçmişte yaşanan zorlukları, hangi koşullar altında savaşıldığı, şehitleri ve atalarımızın ruhunu bugüne yansıttığı için onu ezbere bilmeliyiz ki o duyguları her dem içimizde canlı tutabilelim.


7. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözünden ne anlıyorsunuz?


Cevap : Savaşın ne kadar dehşet verici bir durum olduğunu, sıkıntıların ve zorlukların yoğun olduğu o savaş döneminin çok farklı olması ve anlatılmasının güç olduğunu anlatmak istiyor.


4.ETKİNLİK


a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.


Bin değil, milyon parçayım Salim Amca.
Ama daha çok kıta var.
Babaannem örgüsüne ara vermeden tamamladı kıtayı.
Salonu hızla terk edip mutfağa doğru yol aldım.
Ben bir de ablama bakayım.
Karnım aç ama yemekten önce işimi bitireyim.


b) Siz de içinde eş sesli kelime olan iki cümle kurunuz.


Cevap : Arkadaşıma yüz tl para verdikten sonra yüzü kızarmıştı.

Anneme dedim ben yarın hastaneye gidip yüzümdeki tüm benleri doktora göstereceğim.


5.ETKİNLİK


Aşağıdaki cümlelerin ‘‘amaç-sonuç’’ mu, ‘’neden-sonuç’’ mu bildirdiklerini örnekteki gibi yazınız.


– Ferah bir ortamda çalışmak için salona geçtim. ( amaç / sonuç )
– Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. ( neden/ sonuç )
– Annem beni dalgın görünce şaşırdı. ( neden/ sonuç )
– Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. ( amaç/ sonuç )
– İstiklal Marşı’nı ezberlemek için çok çalıştım. ( amaç/ sonuç )
– Ablam kulaklığı takıp müzik dinlediği için beni duyamadı. ( neden/ sonuç )
– Herkesin İstiklal Marşı’nı bildiğini anlayınca pes ettim. ( neden/ sonuç )
– Ödevimi yapabilmem için ailem bana destek oldu. ( amaç/ sonuç )


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 46 Cevabı,


6.ETKİNLİK


Hikâye haritasını “Bilmeyen Var mı?” metnine uygun olarak doldurunuz.


Cevap : Ali-Ali’nin annesi-Ali’nin babası-Ali’nin ablası-Ali’nin dedesi-Ali’nin babannesi-Ali’nin Selim amcası-Ali’nin Mehmet amcası


7.ETKİNLİK


‘‘İstiklal Marşı’nın kabulü’’ veya ‘‘Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı’’ konulu sunumunuzu yapınız.


Cevap : Mehmet Akif Ersoy maddi durumu pekte iyi olmayan biriydi. Verilen karara göre bir yarışma düzenleneceği, yazılan şiirleri ya da marşları mecliste okuyup en iyi olanı seçip birinciye yüksek bir ödül verileceğiydi. Mecliste okunanlar arasında en etkili ve en güzeli Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı oldu. Birinci çıkan Mehmet Akif Ersoy verilen ödülü kabul etmeyip yoksullar için harcamış oldu.


8.ETKİNLİK


Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.a) İstiklal Marşımız nerelerde okunur?


Cevap : İstiklal Marşı’mız

 • Futbol maçlarından önce
 • Uluslarası spor müsabakalarında
 • Askeri okullarda
 • Üniversitelerde

b) İstiklal Marşımızı okurken nelere dikkat edersiniz?


Cevap : İstiklal marşımızı okurken

 • Konuşmam, marşımızı okurum
 • Kımıldamam, hazırol duruşunda olurum.
 • Vurgulara dikkat ederim
 • İçtenlikle okumaya özen gösteririm

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 47 Cevabı,


9.ETKİNLİK


Aşağıda virgülün kullanıldığı yerler ve örnek cümleler verilmiştir. Virgüllerin hangi amaçla kullanıldığını örnekteki gibi eşleştiriniz.


Virgül (,)
1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur.
2. Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.
3. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
4. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ,
tamam gibi kelimelerden sonra konur.

Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim! 2
Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.
Bilmez miyim oğlum, dedi.
Hayır, şimdi olmaz Ali.
Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem,
babaannem ve ablam gibi.


10.ETKİNLİK


Ali, İstiklal Marşı’nı başarılı bir şekilde okuduktan sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâyenin devamını yazınız.


Cevap : Ali başarılı bir şekilde İstiklal Marşı’nın tüm kıtalarını eksiksiz okuduktan sonra öğretmeni ile göz göze geldi ve öğretmeni Ali’ye bakarak tebessüm etti. Çünkü o Ali’nin İstiklal Marşı’ndaki o  anlamları anladığını biliyordu. Ne tür zorluklar içinde yazıldığını da biliyordu. İstiklal Marşı’nın bize emanet olduğunu ve bizim bunu ezberlememiz gerektiğinin farkındaydı.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız.


Cevap : Milli Mücadele’de birçok kadın kahramanın olduğunu biliyoruz. Savaş alanında ne tür zorluklar yaşadıklarını da çok iyi biliyoruz.

 • Asker Saime
 • Kılavuz Hatice
 • Tayyar Rahmiye
 • Fatma Seher Hanım (Kara Fatma)
 • Binbaşı Ayşe

Bu etkinliği siz yapmalısınız.


 

Our Score
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
 • ADMINISTRATOR (7)
 • MODERATÖR (2)