5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Dersimiz Atatürk Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Dersimiz Atatürk Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 60 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. ‘‘Atatürk ve Millî Mücadele hakkındaki filmler ve kitaplar’’ konulu araştırmanızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Atatürk ve mili mücadele hakkındaki filmleri Cumhuriyet filmi ve Kurtuluş dizisi yayınlanmıştır.


2. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz?


Cevap : 1881 yılında selanikte doğduğu, askeri okullarda okuduğu, genç yaşında sorumluluklar aldığı, birçok savaşa katıldığı, yurdu düşmanlardan kurtardığı, Türkiye Cumhuriyetini kurduğu, yeni yenilikler getirdiği, inkılaplar yaptığı ve ülkenin başına geçtiğini biliyoruz.


1.ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları bir kez okuyunuz. “Dersimiz Atatürk” filmini izlerken soruların cevaplarını bularak not alınız.


1) Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir benzeri hangi şehrimizde bulunmaktadır?


Cevap : Biri İstanbul diğeri Ankara’da bulunmaktadır.


2) Atatürk, hayatı boyunca kaç kitap okumuştur?


Cevap : Atatürk hayatı boyunca toplamda 3.999


3) Atatürk, küçük bir çocukken hangi hayvandan korkuyordu?


Cevap : Tarlada buğdayları korurken gelen kara kargalardan korktuğu söylenir.


4) UNESCO, hangi yılı tüm dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir?


Cevap : UNESCO 1981 yılını tüm dünyada Atatürk Yılı ilan etmiştir.


5) Filmde, gösterdiği çabalar için alkışlanan meslek hangisidir?


Cevap : Çiftçilik


6) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi ülkenin yanında yer almıştır?


Cevap : Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer almıştır.


7) Atatürk, düşman gemilerini boğazda görünce ne söylüyor?


Cevap : Atatürk düşman gemilerini boğazda görünce ” Geldikleri gibi giderler” sözünü söylüyor.


2.ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketle cevaplayınız.


1. Dersimiz Atatürk İzlediğiniz filmin konusu nedir?


Cevap : izlediğim filmin konusu ” Mustafa Kemal’in Hayatı” idi.


2. Mert, dedesinden hangi konuda yardım istiyor?


Cevap : Atatürk hakkında sunum hazırlamak için yardım istiyor.


3. Mert’in dedesi, niçin Mert ve arkadaşlarına yardım etmeyi kabul etmiş olabilir?


Cevap : Atatürk’ü çok sevdiğini ve çocuklarında onu sevmesi için iyi bir şekilde anlatmak istiyor.


4. Atatürk “Ben, gençken elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım.” diyor. Onun bu davranışı ile daha sonra göstermiş olduğu başarılar arasında bir ilişki olabilir mi? Açıklayınız.


Cevap : Zamanında okumaya verdiği önem sayesinde gelişimini üst düzeye getiren Mustafa Kemal Atatürk belli bir olgunluğa erişince artık neyi nasıl yapması gerektiği konusunda çok rahat karar verebiliyor ve başarılı oluyordu.


5. UNESCO’nun 1981 yılını bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmesinin sebebi nedir?


Cevap : Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı olduğu için 1981 yılı bütün dünyada kutlanmaktadır.


6. Filmin sonundaki şarkıda “Ben seni hiç görmeden sevdim.” ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün hiç görülmeden sevilmesinin sebebi nedir?


Cevap : Çünkü vatanına ve milletine bağlı olması, bugüne bıraktığı emanetler, izler ve en önemlisi bu vatanı bırakması bizim için manidardır.


7. Filmde Atatürk ile ilgili olarak “Yapamayacağını söylemiyor, söylediğini yapıyor.“ ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?


Cevap : Yapmadığı bir şeyi yaptım ya da yapacam deyip boş sözlerden uzak durmakta ve onun için önemli olan yaptıktan sonra konuşmaktır.


8. Milletimizin her 10 Kasım sabahı saygı ile hazır olda beklemesinin sebebi nedir?


Cevap : Mustafa Kemal’e olan saygılarından dolayıdır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 61 Cevabı,


3.ETKİNLİK


Aşağıda, sunum öncesi planlama tablosu verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum konusuna göre doldurunuz.


1. İzlediğiniz filmin konusu nedir?

Cevap : Mustafa Kemal’in Hayatı


2. Mert, dedesinden hangi konuda yardım istiyor?

Cevap : Bu etkinliği siz yapmalısınız.


3. Mert’in dedesi, niçin Mert ve arkadaşlarına yardım etmeyi kabul etmiş olabilir?

Cevap : Bu etkinliği siz yapmalısınız.


4. Atatürk “Ben, gençken elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım.” diyor. Onun bu davranışı ile daha sonra göstermiş olduğu başarılar arasında bir ilişki olabilir mi? Açıklayınız.

Cevap : Zamanında okumaya verdiği önem sayesinde gelişimini üst düzeye getiren Mustafa Kemal Atatürk belli bir olgunluğa erişince artık neyi nasıl yapması gerektiği konusunda çok rahat karar verebiliyor ve başarılı oluyordu.


5. UNESCO’nun 1981 yılını bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmesinin sebebi nedir?

Cevap : Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı olduğu için 1981 yılı bütün dünyada kutlanmaktadır.


6. Filmin sonundaki şarkıda “Ben seni hiç görmeden sevdim.” ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün hiç görülmeden sevilmesinin sebebi nedir?

Cevap : Çünkü vatanına ve milletine bağlı olması, bugüne bıraktığı emanetler, izler ve en önemlisi bu vatanı bırakması bizim için manidardır.


7. Filmde Atatürk ile ilgili olarak “Yapamayacağını söylemiyor, söylediğini yapıyor.“ ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap : Yapmadığı bir şeyi yaptım ya da yapacam deyip boş sözlerden uzak durmakta ve onun için önemli olan yaptıktan sonra konuşmaktır.


8. Milletimizin her 10 Kasım sabahı saygı ile hazır olda beklemesinin sebebi nedir?

Cevap : Mustafa Kemal’e olan saygılarından dolayıdır.


4.ETKİNLİK


“Dersimiz Atatürk” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına (N), öznel olanların başına (Ö) harfi koyunuz.


Atatürk, 1881’de Selanik’te doğdu.
Atatürk’ün okuduğu kitapların tam sayısı: üç bin dokuz yüz doksan yedi.
Öğretmenimiz de bize çok güzel şiirler ve hikâyeler okutuyor.
Varlığın dağ, taş, deniz ülkemde; seninle yürürüz geleceğe…
18 Mart günü deniz ve kara zaferlerini birlikte kutluyoruz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 62 Cevabı,


5.ETKİNLİK


Amerika’da yaşayan Curtis Lafrance (Körtis Lafrıns) adında 10 yaşında bir çocuk, 28 Ekim 1923’te Atatürk’e duyduğu hayranlığı ifade eden aşağıdaki mektubu gönderir.


Sayın Büyüğüm,
On yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye’de olup bitenlere ve oradaki yeni hükûmete karşı büyük bir ilgi duymaktayım. Birkaç gün önce sizinle yapılmış ve buradaki gazetelerde yayımlanmış bir röportajı okudum. Türkiye hakkında yazılan yazıları bir araya topluyorum. Bunlar arasında birçok makale ve sizin fotoğraflarınız bulunmaktadır.
Amerikalı bir çocuğa, lütfen imzalı bir fotoğrafınızla küçük bir yazınızı gönderebilir misiniz?
Bir gün Türkiye’ye gelmek isteğindeyim.Saygılarımla…
Curtis LAFRANCE


Atatürk , mektubu alınca küçük hayranını kırmaz ve ona aşağıdaki mektubu gönderir.

Bay Curtis LAFRANCE,
Mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve dileklerinize teşekkür ederim. İsteğiniz üzerine bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika’nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm: Türkler hakkındaki her işittiğine gerçek gözü ile bakmayıp kanıtlarını bilimsel ve temelli incelemelere dayandırmaya önem vermeleridir.
Başarılar ve mutluluklar dilerim.
Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal


a) Curtis LAFRANCE, Türkiye’de olup bitenlere niçin ilgi duyuyor olabilir? Sizin de ilgi duyduğunuz ve görmek isteğiniz bir ülke var mı? Açıklayınız.


Cevap : Atatürk ve yeni hükümet için meraklanıp araştırma yapmıştır. Atatürk’ün konuşmaları ilgisini daha da artırmıştır.


b) Atatürk’ün 10 yaşında bir çocuğun mektubuna karşılık vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?


Cevap : Bu davranış Atatürk’ün mütevazi bir kişiliğe sahip olduğu büyüklük taslamadığını gösterir.


c) Atatürk, niçin Amerikan çocuklarına Türklerle ilgili her duyduklarına inanmamalarını, bilimsel temeli olmayan incelemelere itibar etmemelerini öğütlemiş olabilir?


Cevap : Çünkü dış basın ülkemiz hakkında olmadık şeyler yazmakta, ülkemizi düşürmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 63 Cevabı,


6.ETKİNLİK


5. etkinlikteki mektup örneklerinden hareketle Atatürk’e mektup yazınız. Mektubunuzu yazmak için A4 kağıdı kullanınız. Sınıf ya da okul panonuzda sergileyerek mektubunuzu paylaşınız.


Cevap : Bu etkinliği siz yapmalısınız.


7.ETKİNLİK


Atatürk, 1923 yılında çağdaş Türkiye’nin kuruluşundaki katkıları ile dünyaca ünlü Time (Taym) dergisinin kapağında yer almıştır. Siz de Time dergisinin kapağında yer aldığınızı düşünün. Ülkenize ve insanlığa yaptığınız hangi hizmetle bu derginin kapağında yer almak isterdiniz? Kendi başarınızı anlatan bir yazı yazınız.


Cevap : Ülkemin huzuru, mutluluğu ve başarısı için üst düzey icraatler yapmak isterdim. En önemlisi ekonomik kalkınmada dünya ülkeleri sıralamasında ilk sırada olmak benim için en önemli etkendir.


8.ETKİNLİK


Kurtuluş Savaşı ile ilgili kitapların kapaklarını inceleyiniz.a) Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir eser yazsaydınız adını ne koyardınız?

Cevap : Kurtuluş Savaşmakta


b) Kitabınız için A4 kağıdına bir kapak tasarımı yapınız.

Cevap : Bu etkinliği siz yapmalısınız.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Birlik, beraberlik ve dayanışma konulu atasözlerini araştırınız.


Cevap :

  • Nerde birlik orda dirlik
  • Baş başa vermeyince taş kalkmaz
  • Bir elin nesi var iki elin sesi var
  • Birlikten kuvvet doğar.

 

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir