6. Sınıf Din Kültürü Kitabı 12-13-14. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Üyelik Zamanı: 1 ay önce
Konu Sayısı: 193
Yanıt Sayısı: 0
3 hafta önce

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri Cevapları Sayfa 12, 13, 14


Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 12-13-14


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 12 Cevapları


ETKİNLİK


“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Nisâ suresi, 165. ayet.


“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah; müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.” Âl-i İmrân suresi, 164. ayet.


Soru : Yukarıdaki ayetlerin anlamını, Allah’ın (c.c.) insanlara peygamberler göndermesinin önemi ve faydası açısından sınıfınızda değerlendiriniz.


Kısa Cevap :

Yukarıdaki ayetlerin anlamını Allah c.c insanlara peygamberler gönderilmesinin önemi ve faydası açısından baktığımız zaman Allahu Teala insanlara doğru yol buldurmak, hidayeti kolaylaştırmak bizim gibi insanlar olarak tevhid inancını yaşayan ve bize öğütleyen peygamberler göndererek bize rahmet olmuş ve tevhid yolunun anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Uzun Cevap :

Yukarıdaki ayetlerde Allahu Teala hazretleri peygamberleri göndermenin hikmetlerini açıklamış ve bizlere rahmet ve lütuf olarak peygamberleri gönderdiğini ifade etmiştir.

Günlük hayatta tıpkı kitaplardan ilimleri elde edemeyeceğimiz ve yanlışlıklar yaşayacağımız gibi ayetler olan ve Allah’ın buyruklarından oluşan kitapları onları yaşayabilen ve bize anlatan insanların olması ize İslamiyet’in yaşanabilecek bir din olduğunu ve nasıl yaşanılması gerektiğini öğreten büyük bir çıkış kapısıdır.

Peygamberlerin insan olmasına rağmen tutulmuş oldukları bu güzel ahlakı tutumlar için yapmış oldukları fedakarlıklar ve dini nasıl yaşadıklarını bizlere göstermeleri bizlere büyük bir örnek teşkil etmiş ve bizi bu din zor yaşanılması mümkün değil gibi ifadelerden bahanelerden kurtarmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de her şeyin uzun uzun yazması or olacağından ve insanların çoğunun bunu anlayamayıp ihtilafa düşeceğinden dolayı Allahu Teala ahlakı ve kendisi çok güzel olan Peygamberimize göndermiş ve dinin nasıl yaşanacağını hal diliyle tatbik ederek bizlere göstermiştir.

Bizlere düşen bu büyük peygamberlerin ahlaklarını örnek almak, samimiyetleriyle samimiyetlenmek ve dini onları örnek alarak yaşamaya çalışmaktır.


DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


“Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) Sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.” Şuarâ suresi, 124,125. ayetler.


“Kitap’ta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi.” Meryem suresi, 41. ayet.


Soru : Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin özellikleri hakkında sizlere nasıl bir fikir vermektedir?


Cevap :

Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin özellikleri hakkında bizlere onların güvenilir ve dürüst oldukları konusunda fikir vermektedir.

Peygamberlerin sıfatları emânet, sıdk, fetânet, ismet ve tebliğ olmak üzere beş tanedir.
Bu ayeti kerimede de peygamberlerin Sıdk yani güvenilir olma sıfatından bahsedilmektedir ki peygamberler ne kendilerine peygamberlik verilmeden önce ne de peygamberlikten sonra asla yalan söylememiş güvenilir ve sadık kimselerdir.


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 13 Cevapları


ETKİNLİK


“Hiçbir peygamberin, emanete ihanet etmesi düşünülemez…” Âl-i İmrân suresi, 161. ayet.


Soru : Emanete ihanet etmek ne demektir?


Kısa Cevap : “Emanete ihanet etmek ne demektir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Peygamberlerin 5 tane sıfatı vardır ki bunlardan bir tanesi ” emanet “sıfatıdır.

Bu emanet sıfatı peygamberlerde bulunan emanete riayet etme ve hiçbir emaneti zayi etmeme şeklinde görülmektedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e gerek peygamberlikten önce gerekse peygamberlikten sonra düşmanları bile ona emanet vererek vermiş onu emanetlerine sahip çıkacağı konusunda hiç şüphe duymamışlardır.


Soru : Bu ayetin vermek istediği mesaj hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


Kısa Cevap :

Bu ayetin vermek istediği mesaj peygamberlerin güvenilir olması ve emanet sıfatına sahip olmalarıdır.

Uzun Cevap :

Peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi “emanet” sıfatıdır ki peygamberlerin emanete riayet etmeleri ve çokça sahip çıkmaları hayatlarından bilinmektedir.

Bence bu ayeti verilmek istenen mesaj peygamberlerin bu sıfatla muttasıf olduğunu ifade etmekle beraber peygamberler hakkında aksinin yani kötü ahlakın düşünülemeyeceğidir.

Peygamberler göndermiş olduğu kavimler içerisinde ahlakı en güzel, en dürüst, en güvenilir en akıllı ve en iyi insanlardı.

Zaten onlar bu özelliklere sahip oldukları için kavimleri tarafından sevilmiş ve sayılmış ancak peygamberlik meselesinden dolayı kendilerine kim ve düşmanlık edilmiştir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)