7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69-70-71-72-73. Sayfa Cevapları Meb Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67-68-69-70-71-72-73 Avrupa’da Uyanış Metni Etkinlik Cevapları

AVRUPA’DA UYANIŞ


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

A) Henüz bilinmeyen bir yeri keşfetmiş olsaydınız bu yerin ne gibi özellikleri olmasını isterdiniz?

Cevap: Bu yerin denize kıyısı ve yer altı kaynaklarının zengin olmasını isterdim. Tarım elverişli topraklara sahip olmasını ve düz ovalara sahip olmasını isterdim.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları

B) Kristof Kolomb gibi denizcilere keşifler için cesaret veren gelişmeler neler olmuştur? Yazınız.

Cevap : Kristof Kolomb yolculuğa çıkarken yaptırdığı Santa Maria (Santa Maria) adlı, okyanus şartlarına dayanıklı gemisine güveniyordu. Elinde Martellus’un (Martelyus) çizdiği harita ve yanındaki pusula sayesinde kaybolmayacağı düşüncesi ile denize açıldı.

C) Aşağıdaki tabloda coğrafi keşiflerin sebeplerinin hangi alan ile ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız. (Bir satırda birden fazla işaretleme yapabilirsiniz. Siyasi, ekonomik, dini, bilimsel vb.)

Cevap :


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları

Ç) Coğrafi keşifler sonrası dünyaya yayılan yeni bitki türleri olmasaydı hayatımızda neler değişirdi? Yazınız.

Cevap : Her bitkinin bir yararı ve bir faydası vardır. Coğrafi keşifler olmasaydı belki bir çok bitki keşfedilemeyecek ve bir çok hastalık dermansız kalacaktı.

D) Yeni bulunan ticaret yolları ve yapılan keşifler Osmanlı Devleti’nden uzak coğrafyalarda gerçekleşmiştir. Yeni ticaret yollarının bulunmasının Osmanlı Devleti’ne etkileri neler olmuştur? Tartışınız.

Cevap : Yeni keşif edilen ticaret yollarından önce dünya üzerinde ki bütün ticaret yolları Osmanlı devletinin topraklarından geçmekteydi. Keşif edilen yeni ticaret yolları ile birlikte Osmanlı devletinin ekonomik gücü azalmış ve gerilemeye başlamıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları

E)Rönesans etkilerini öncelikle sanat daha sonra mimari ve kültürel alanlar aracılığıyla göstermiştir. Siz Rönesans Dönemi’nde yaşayan bilim insanı ya da sanatçı olsaydınız hangi alanda çalışmalar yapmak isterdiniz.

Cevap : Rönesans zamanında yaşayan bir sanatçı olsaydım ressam olurdum. Çevremde değerli gördüğüm her şeyi ölümsüzleştirirdim.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları

F) Aşağıdaki tabloya Reform Hareketi’nin sonuçlarını ve bu sonuçların ilgili olduğu alanı yazınız.

Cevaplar :

Papa ve din adamları saygınlıklarını kaybetmişlerdir. —> Dini
mezhep birliği parçalanmıştır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıkmıştır. -> Dini
Eğitim ve öğretim, kilisenin elinden alınarak laik eğitim anlayışı yaygınlaşmıştır.–> Eğitim
– Protestan krallar ve prensler egemen oldukları bölgelerde din işlerinin mutlak hakimi haline gelmiştir.—> Siyasi


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları

G) Size göre günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Cevap : Bir çok yenilikçi reform gerçekleşmiş ve dini baskı azaltıldığı için bilimin önü açılmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

Ğ) Aşağıda XV. ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmeler ve tarihi olaylar, sebep, sonuç ve öncüler şeklinde tablolaştırılmıştır. Boş alanlara uygun ifadeleri yazınız.

Cevap :

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir