5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 175-176-177-178. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178 6.Ünite Etkin Vatandaşlık Etkinlik Cevapları ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. 1. (D) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 180-181-182-183. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183 Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı Metni Etkinlik Cevapları YAŞADIĞIM YERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Hazırlık Çalışması A) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde mi üretilmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap : Kullandığımız ürünlerin bir kısmı ülkemizde bir kısmı …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 184-185-186-187. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 184-185-186-187 Ekonomik İlişkilerde Ekonomi Metni Etkinlik Cevapları EKONOMİK İLİŞKİLERDE TEKNOLOJİ 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Hazırlık Çalışması A) Tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler nasıl yürütülmekteydi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap : Eski tarihlerden itibaren bütün ülkeler bir birleri ile her zaman …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 188-189-190. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 188-189-190 Turizm Ve Uluslar Arası İlişkiler Metni Etkinlik Cevapları TURİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları Hazırlık Çalışması A) Turizm faaliyetleri insanlar arasındaki etkileşimi nasıl sağlar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap : Turizm faaliyetleri insanlar arasındaki etkileşimi her zaman …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 191-192-193-194-195. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 191-192-193-194-195 Ortak Mirasımız Metni Etkinlik Cevapları ORTAK MİRASIMIZ 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Hazırlık Çalışması A) Lidyalıların hangi icadı günümüzde bütün insanlar tarafından kullanılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap : Lidyalıaların en önemli icadı paradır. Paranın icadı dünya üzerinde ki bütün …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 196-197-198 7. Ünite Küresel Bağlantılar Etkinlik Cevapları ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. 1. (Y) Ülkeler üretim yaparak kendi …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118-119-120-121-122-124-125-126. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-124-125-126. Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler Metni Etkinlik Cevapları ÇEVREMİZDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Hazırlık Çalışması A) Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap : Çevremde yaşayan insanlar ihtiyaçlarını çalışarak ve bunun karşılığında para …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 127-128-129-130. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 127-128-129-130 Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler Metni Etkinlik Cevapları EKONOMİK FAALİYETLER MESLEKLERİ ETKİLER 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Hazırlık Çalışması A) Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz? Meslek tercihinizde etkili faktörler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap : Ben gelecekte Doktor olmak istiyorum. Bu …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 131-132-133-134. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 131-132-133-134 Ekonomi Ve Sosyal Hayat Metni Etkinlik Cevapları EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Hazırlık Çalışması A) Aile büyükleriniz hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır? Bu ekonomik faaliyetlerin yaşantınıza etkisi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap : Ailemde Babam Doktor, …

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 135-136-137. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 135-136-137 Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ağı Metni Etkinlik Cevapları ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM AĞI 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Hazırlık Çalışması A) Marketten satın aldığımız bir paket makarna hangi aşamalardan geçtikten sonra tüketime hazır hâle gelmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap …