Din, ahlak ve dua kavramlarının anlamlarını araştırınız.

4. Sınıf Din Kültürü Kitabı Din, ahlak ve dua kavramlarının anlamlarını araştırınız. konusunu kısaca ele alacağız. 


“Din, ahlak ve dua kavramlarının anlamlarını araştırınız.” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Din; insanların seçmiş oldukları inanış biçimi.

Ahlak;

1.insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümü.
2.kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan nitelikler.

Dua; Allah ‘ a yalvarma, isteme


“Din, ahlak ve dua kavramlarının anlamlarını araştırınız.” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Din; Arapça kökenli bir kelime olan din sözlükte “örf ve âdet, ceza ve karşılık, mükâfat, itaat, hesap, boyun eğme, hâkimiyet ve galibiyet, saltanat ve mülkiyet, hüküm ve ferman, makbul ibadet, millet, şeriat” gibi çeşitli anlamlara gelir.

Ahlak; kişinin hayatının bir bölümünde veya tamamında kendi ruhuna işlemiş olan davranışlar ve tutumlar bütünü

Dua; kişinin kendi yaratıcısından istemesi veya yakarması. 

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir