Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili dikkatinizi çeken konuları paylaşınız.

4. Sınıf Din Kültürü Kitabı Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili dikkatinizi çeken konuları paylaşınız. konusunu kısaca ele alacağız. 


“Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili dikkatinizi çeken konuları paylaşınız. ” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Kuranı Kerim’in ilk sayfasında Fatiha Suresi yer almaktadır. Fatiha Suresi nde ise âlemlerin Rabbinin ,hesap ve kıyamet günü sahibinin Allah olduğundan , isteklerimizi ve ibadetlerimizi sadece Allaha yapmamız gerektiğinden bahsetmektedir.

Kuranı Kerim’ in son sayfasında ise ; İhlas, Felak ve Nas Sureleri bulunmaktadır. Bu sürelerde tevhit inancından ve herşeyin şerrinden Allah’a sığınılması gerektiği yazar.


“Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili dikkatinizi çeken konuları paylaşınız.” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Kuranı Kerim’in ilk sayfasında Fatiha Suresi yer almaktadır. Fatiha Suresi nde birçok sırlar gizlidir. Hakkında sayısız tefsirler yapılmış harika bir suredir. Ölülerin arkasından ,hasta insanların şifalanması ve rızık gibi birçok istek için okunmaktadır. Gerek hidayeti istenilen kişiler için gerekse dileği olan kişilere çıkış kapısı olmuştur. Fatiha Suresi önce Allah’a hamd etmekte , daha sonra övgülerde bulunmakta daha sonra ise doğru yolu isteyerek sanki mükemmel bir duayı içine almaktadır. Hakkında hadisi şerifler vardır. Hadisi Şerifte “Fatiha Suresi her derde devadır.” buyrulmaktadır. Bu manaya benzer birçok hadisi şerifte bulunmaktadır.

Kuranı Kerim’ in son sayfasında ise ; İhlas, Felak ve Nas Sureleri bulunmaktadır.

İhlas Suresi tevhit inancının ele alındığı kısa ama öz bir suredir. Hristiyanların veya başka dinlerin söylediği gibi haşa Allah’ ın doğmasının veya doğurulmasının mümkün olmadığından bahsetmektedir.

Felak Suresi’ nde; yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınılmaktadır.

Nas Suresi’ nde; cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınılması gerektiği yazmaktadır. 

Our Score

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir