5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 48 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :

Milli Mücadele’de birçok kadın kahramanın olduğunu biliyoruz. Savaş alanında ne tür zorluklar yaşadıklarını da çok iyi biliyoruz.

 • Asker Saime
 • Kılavuz Hatice
 • Tayyar Rahmiye
 • Fatma Seher Hanım (Kara Fatma)
 • Binbaşı Ayşe

2. Aşağıdaki şiirin görsellerini ve başlığını inceleyiniz. İncelemenizden hareketle şiirin konusunu tahmin ediniz.


Cevap : Milli Mücadele Dönemi konu alınmaktadır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 49 Cevabı,


MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

Yediyordu Elif kağnısını,
Kara geceden geceden.
Sankim elif elif uzuyordu, inceliyordu,
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
İnliyordu dağın ardı, yasla,
Her bir heceden heceden.
Mustafa Kemal’in kağnısı derdi, kağnısına,
Mermi taşırdı öte, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Ün salmıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
Doğrulmuştu yola, önceden önceden.
Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif.
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocabaş, çok yaşlıydı, çok zayıftı,
Üzgündü bütün bütün Sarıkız, yanı sıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafiftiler, inceden inceden.

İriydi Elif, güçlüydü kağnı başında,
Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri,
Kınalı ellerinden bir yel geçerdi aralıksız,
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına,
Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti,
Niceden niceden.
Durdu birdenbire Kocabaş, ova bayır durdu,
Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti, yok. Dahha dedi, gitmez,
Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur
Nasıl durur Mustafa Kemal’in kağnısı,
Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden.

Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş,
Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni.
Geçer, götürür ana, çocuk mermisini askerciğin,
Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım.
Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır,
Düşerim gerilere, iyceden iyceden.
Kocabaş yığıldı çamura,
Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep,
Kalır mı Mustafa Kemal’in kağnısı, bacım,
Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifçik
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 50 Cevabı,


1.ETKİNLİK


a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.


Cevap : acı:al:asker:elma:gece:kağnı:nazar:ses:ün:yaşlı:


b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.


Cevap :

 • Yaşlı adam yolun karşısına zor geçti.
 • Ses telleri harap olmuş.

2.ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.


1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?


Cevap: Elif Kurtuluş Savaşında Milli Mücadelede savaşan kahraman askerler için orduya mermi taşıyordu.


2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?


Cevap: Kahraman olması, cesareti, fedakarlığı, kararlılığı


3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?


Cevap: Mermileri ve cephaneliği orduya yetiştirememekten.


4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?


Cevap:  Sıskaydı, zayıftı Kocabaş. Bir de çok yaşlıydı. Kaldıramadı yolun yorgunluğunu.


5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?


Cevap: Kendisi Kocabaşîn yerine geçmiştir. Bu hareket takdir edilmesi gereken saygı duyulması gereken bir harekettir. Çünkü onun gibilerin bu kahramanlıkları sayesinde düşmandan kurtulmuştu bu halk.


6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?


Cevap: Çünkü onun ordusuna onun mücadelesine hizmet için yola koyulmuştu bu kağnı yola.


7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?


Cevap: Ben de Elif gibi davranırdım. Ne olursa olsun cephaneyi yetiştirirdim.


8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?


Cevap: Hepsi de cesurdur, kararlıdır, güçlüdür, kahramandırlar. Onların sayesinde bu millet esirlikten kurtulmuştur.


3.ETKİNLİK


a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.


 • kara: siyah
 • çabuk: seri
 • yaşlı: ihtiyar
 • yürek: kalp
 • uzak: ırak
 • ün: nam
 • ulu: yüce
 • evvel: ezel
 • yas: matm
 • asker: er
 • güçlü: kuvvetli
 • yel: rüzgar

b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz.


 • güz: sonbahar
 • ilk: birinci

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 51 Cevabı,


4.ETKİNLİKa) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?


Kahraman Türk kadınını ve Milli Mücadeleye vermiş olduğu desteği görmekteyim.

b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir. Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…”
Mustafa Kemal ATATÜRK


Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?


“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir.
Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…”
Mustafa Kemal ATATÜRK


c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız.


Kadınlarımız her türlü fedakarlıkla Milli Mücadelede yer almışlardır. Onlar kimi zaman yemek yapmışlar kimi zaman cephane taşımışlar kimi zaman da düşmana karşı savaşırken şehit olmuşlardır. Onların bu kahramanlıkları sayesinde biz bugün özgürüz.


5.ETKİNLİK


Öğretmeninizin seçeceği bir arkadaşınız tahtaya çıkıp “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirindeki Elif’in yerine geçecektir. Sizler de arkadaşınıza Elif’in hayatı ile ilgili sorular sorarak ondan cevap isteyiniz.


Cevap :


6.ETKİNLİK


a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? İşaretleyiniz.


Cevap : 4 numara


b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.


Cevap : Yüz ifademiz bizlerin duygularını açığa çıkaran en önemli göstergelerden biridir. Eğer mutluysak güleriz. Üzgünsek yüzümüz çatılır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 52 Cevabı,


7.ETKİNLİK


a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız.


Ayşe’nin kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, gece

Zeynep’in kelime dağarcığı : yola çıktı, Elif, dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyla


b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?


Cevap : İkinci cümle yani Zeynep’in cümlesi daha açıklayıcı olmuştur. Çünkü daha ayrıntılıdır.


c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?


Cevap : Daha çok kitap okumalı, daha fazla sözlük karıştırmalıyız.


8.ETKİNLİK


a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz.


– Samsun Amasya Erzurum Sivas Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.
– Mustafa Kemal 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.
– Evet yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.
– Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi.
– Çalışmak çalışmak çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.


b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.


Cevap :

 •  Ahmet, dün bize geldi.
 • Mehmet pazardan elma, armut aldı.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 53 Cevabı,


9.ETKİNLİK


Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâye şeklinde yazınız.


Cevap :

Elif yorgundu. Elif bitkindi .Ama yine de vazgeçmeyen inatçı kararlıydı. Elif bu mermileri kahramanlara ulaştıracaktı. Durmadı Elif. Sırtladı koca arabayı. Vurdu kendini yola. Hiç durmadan dinlenmeden iki gün yol tepti. Sonunda vardı ordunun olduğu yere. Teslim etmişti namus emanetlerini. Kahraman olmuştu zaten çoktan.


 

Our Score

5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Bilmeyen Var mı Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Bilmeyen Var mı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 40 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. İstiklal Marşı’nın hangi bölümlerini ezbere biliyorsunuz? İstiklal Marşı’nı ezberlerken zorlandınız mı?


Cevap : İstiklal marşının tüm kıtalarını birer birer ezbere biliyorum. Tüm kıtalarını hiç zorlanmadan ezberledim.


2. İstiklal Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz?


Cevap : İstiklal Marşı’nı okurken çok farklı duygular yaşıyorum. Topraklarımızın ve vatanımızın uğruna istiklal mücadelesi verildiği, fedakarlıkların yaşandığı, uğruna şehit düşenleri bir bir gözümüzün önünden geçtiğini yüksek duygularla hissediyorsunuz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 44 Cevabı,


1.ETKİNLİK


Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.


1. Şehitler. şüheda
2. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan. cüda
3. Sınır boyu. bent
4. Bağımsızlık. istiklal
5. Özgür. hür
6. Utanma duygusu, utanç. hayâ
7. Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen ince parça. conta
8. Bir işi yerine getirmek için verilen söz. vaat
9. Ufuklar. afak
10. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set. bent
11. Batı. Garb
12. Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik. ezel
13. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş. engin


2.ETKİNLİK


a) Aşağıdaki deyimlerle, deyimlere ait açıklamaları örnekteki gibi eşleştiriniz.


1. Elini ayağını bağlamak, özgürlüğünü elinden almak. zincir vurmak
2. Çok kısa bir sürede. göz açıp kapayıncaya kadar
3. Daha iyi anlamaya, kavramaya başlamak. zihni açılmak
4. Yenilgiyi kabul etmek. pes etmek
5. Öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla suratı asık olmak. yüzünden düşen bin parça
6. Bir metni yanlışsız söyleyecek kadar iyi bilmek. sular seller gibi
7. Yenilmek, mağlup olmak. yenik düşmek
8. Anlatılması kolay ancak yapılması veya katlanılması çok güç. dile kolay
9. Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak. hava atmak


b) Yukarıdaki deyimlerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.


Onun tek işi sadece hava atmak

Ben artık ona karşı pes etim.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 45 Cevabı,


3.ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Ali, niçin İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor?


Cevap : Ali öğretmenin verdiği ödevden dolayı İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor.


2. Kimler İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor?


Cevap : İstiklal Marşı’nı

 • Ninesi
 • Dedesi
 • Annesi
 • Ablası
 • Babası
 • Kırtasiyeci Mehmet Amca
 • Bakkal Selim Amca ezbere bilince Ali şaşırıyor.

3. Ali, niçin “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor?


Cevap : Çünkü ali esnaflara ve ailesine sorduğunda bilmeyen kimse ile karşılaşmadığı için bu soruya karşılık bilmeyen yok cevabını vermiştir.


4. Okuduğunuz metinde bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi ne olabilir?


Cevap : Karşılıklı konuşmalar olduğu için belirtilmek istenmiştir.


5. Metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız?


Cevap : Metne şöyle bir göz attığımızda başlığın tam yerinde olduğu, bunun dışında başka bir başlık yazılamazdı.


6. İstiklal Marşımızı ezbere bilmek niçin önemlidir?


Cevap : Çünkü İstiklal Marşı’mız vatanımızı, milletimizi, geçmişte yaşanan zorlukları, hangi koşullar altında savaşıldığı, şehitleri ve atalarımızın ruhunu bugüne yansıttığı için onu ezbere bilmeliyiz ki o duyguları her dem içimizde canlı tutabilelim.


7. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözünden ne anlıyorsunuz?


Cevap : Savaşın ne kadar dehşet verici bir durum olduğunu, sıkıntıların ve zorlukların yoğun olduğu o savaş döneminin çok farklı olması ve anlatılmasının güç olduğunu anlatmak istiyor.


4.ETKİNLİK


a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.


Bin değil, milyon parçayım Salim Amca.
Ama daha çok kıta var.
Babaannem örgüsüne ara vermeden tamamladı kıtayı.
Salonu hızla terk edip mutfağa doğru yol aldım.
Ben bir de ablama bakayım.
Karnım aç ama yemekten önce işimi bitireyim.


b) Siz de içinde eş sesli kelime olan iki cümle kurunuz.


Cevap : Arkadaşıma yüz tl para verdikten sonra yüzü kızarmıştı.

Anneme dedim ben yarın hastaneye gidip yüzümdeki tüm benleri doktora göstereceğim.


5.ETKİNLİK


Aşağıdaki cümlelerin ‘‘amaç-sonuç’’ mu, ‘’neden-sonuç’’ mu bildirdiklerini örnekteki gibi yazınız.


– Ferah bir ortamda çalışmak için salona geçtim. ( amaç / sonuç )
– Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. ( neden/ sonuç )
– Annem beni dalgın görünce şaşırdı. ( neden/ sonuç )
– Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. ( amaç/ sonuç )
– İstiklal Marşı’nı ezberlemek için çok çalıştım. ( amaç/ sonuç )
– Ablam kulaklığı takıp müzik dinlediği için beni duyamadı. ( neden/ sonuç )
– Herkesin İstiklal Marşı’nı bildiğini anlayınca pes ettim. ( neden/ sonuç )
– Ödevimi yapabilmem için ailem bana destek oldu. ( amaç/ sonuç )


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 46 Cevabı,


6.ETKİNLİK


Hikâye haritasını “Bilmeyen Var mı?” metnine uygun olarak doldurunuz.


Cevap : Ali-Ali’nin annesi-Ali’nin babası-Ali’nin ablası-Ali’nin dedesi-Ali’nin babannesi-Ali’nin Selim amcası-Ali’nin Mehmet amcası


7.ETKİNLİK


‘‘İstiklal Marşı’nın kabulü’’ veya ‘‘Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı’’ konulu sunumunuzu yapınız.


Cevap : Mehmet Akif Ersoy maddi durumu pekte iyi olmayan biriydi. Verilen karara göre bir yarışma düzenleneceği, yazılan şiirleri ya da marşları mecliste okuyup en iyi olanı seçip birinciye yüksek bir ödül verileceğiydi. Mecliste okunanlar arasında en etkili ve en güzeli Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı oldu. Birinci çıkan Mehmet Akif Ersoy verilen ödülü kabul etmeyip yoksullar için harcamış oldu.


8.ETKİNLİK


Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.a) İstiklal Marşımız nerelerde okunur?


Cevap : İstiklal Marşı’mız

 • Futbol maçlarından önce
 • Uluslarası spor müsabakalarında
 • Askeri okullarda
 • Üniversitelerde

b) İstiklal Marşımızı okurken nelere dikkat edersiniz?


Cevap : İstiklal marşımızı okurken

 • Konuşmam, marşımızı okurum
 • Kımıldamam, hazırol duruşunda olurum.
 • Vurgulara dikkat ederim
 • İçtenlikle okumaya özen gösteririm

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 47 Cevabı,


9.ETKİNLİK


Aşağıda virgülün kullanıldığı yerler ve örnek cümleler verilmiştir. Virgüllerin hangi amaçla kullanıldığını örnekteki gibi eşleştiriniz.


Virgül (,)
1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur.
2. Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.
3. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
4. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ,
tamam gibi kelimelerden sonra konur.

Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim! 2
Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.
Bilmez miyim oğlum, dedi.
Hayır, şimdi olmaz Ali.
Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem,
babaannem ve ablam gibi.


10.ETKİNLİK


Ali, İstiklal Marşı’nı başarılı bir şekilde okuduktan sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâyenin devamını yazınız.


Cevap : Ali başarılı bir şekilde İstiklal Marşı’nın tüm kıtalarını eksiksiz okuduktan sonra öğretmeni ile göz göze geldi ve öğretmeni Ali’ye bakarak tebessüm etti. Çünkü o Ali’nin İstiklal Marşı’ndaki o  anlamları anladığını biliyordu. Ne tür zorluklar içinde yazıldığını da biliyordu. İstiklal Marşı’nın bize emanet olduğunu ve bizim bunu ezberlememiz gerektiğinin farkındaydı.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız.


Cevap : Milli Mücadele’de birçok kadın kahramanın olduğunu biliyoruz. Savaş alanında ne tür zorluklar yaşadıklarını da çok iyi biliyoruz.

 • Asker Saime
 • Kılavuz Hatice
 • Tayyar Rahmiye
 • Fatma Seher Hanım (Kara Fatma)
 • Binbaşı Ayşe

Bu etkinliği siz yapmalısınız.


 

Our Score

5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Çocuk Dünyası Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Çocuk Dünyası Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 36, 37


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 36 Cevabı,


TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI


HAYALDEN GERÇEĞE

Dünyadaki büyük buluşlar, zaferler, kahramanlıklar hayal gücümüzün eseridir. Fatih (II. Mehmet) gemileri karadan yürüterek İstanbul’u aldığında günümüzdeki gibi rahat bir ulaşım ağı bulunmuyordu. Jules Verne (Jul Vern) “Ay’a Yolculuk”u yazdığında henüz Ay’a giden yoktu. “Cennetin Pınarları”, yıldızlara asansörle gidebileceğimizi müjdelediğinde teknoloji bu kadar ilerlememişti. İnsanoğlu gerçekte sahip olamadıklarına hayallerinde erişiyordu. Alaâttin masalda uçan halısıyla istediği yere gidebiliyordu. Kanatsız insan da düşlerle uçuyordu. Önce hayal vardı. Bugün bizi dünyanın her yerine götüren uçaklarımız, helikopterlerimiz, göklerde süzülen balonlarımız var. Hâlâ kanatlarımız yok ama kanatların işini yapan araçlar üretebiliyoruz. Ay’a gidildi. Diğer gezegenlere yolculuk hazırlıkları başladı. Hayallerin günün birinde gerçek olabileceğini biliyoruz. İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar, demiş şair. Demek ki insanın hep gerçekçi olduğu bir yaşamı yaşamdan saymamış. Ayağı yere basan işler yapmak gerçek hayata uygun olsa da ruhumuz yaramaz bir çocuk. Bize verilenle yetinmiyor. Ama bu yaramaz çocuğun, bir hayalin çaba harcamadan gerçek olamayacağını da bilmesi gerekiyor.


(1, 2, 3, 4 ve 5. soruyu metinden hareketle cevaplayınız.)


1. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir?


Hayal kurmanın önemi.


2. “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” sözünden ne anlıyorsunuz?


İnsan bu dünyada ancak hayal etme yeteneği gelecek hakkında vardığı öngörüler derecesinde yaşayabilir. Dünyayı kavramak var olduğumuz zamandan daha ileriye gitmek ancak hayaller kurarark bu hayallerin gerçekleşmesi için mücadele ederek olur.


3. Sevdiğiniz masalların adlarını yazınız.


Andersen Masalları, Grim Masalları, Keloğlan Masalları, Kırmızı Başlıklı Kız Masalı


4. Yukarıdaki metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

İnsan önce hayal kurmayı bilmeli. Ardından hayallerini gerçekleştirmek için çabalamalı. Bakınız geçmişte büyük kaşifler ya da Fatihler hep hayal kurarak hayallerini gerçekleştirerek başarılar kazanmışlar ve bugünlere gelmişlerdir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 37 Cevabı,


4. “Hayalden Gerçeğe” metninden hareketle hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Hayatta gerçek ve hayal iç içedir.
B) Başarmak için hayal etmek yeterlidir.
C) Bugün hayal olan yarın gerçek olabilir.
D) Hayallerin gerçekleşmesinde teknoloji de etkilidir.

5. “Ayağını yere basmak” deyimi hangi cümlede metindeki anlamına uygun kullanılmıştır?

A) Uçaktan inip ayağı yere basınca yeri öpmek istedi.
B) Ayağını yere her bastığında kuşları ürküteceğinden korkuyordu.
C) Ayağı yere basan cümleler kurmayı bir türlü öğrenemedi.
D) Soğukta çıplak ayağıyla yere basmaması gerektiğini bilmediğinden hastalandı.

6. Noktanın kullanımı ile ilgili hata yapılan cümleleri işaretleyiniz.

[Y] 23.Nisan.1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.
[Y] Öyle mutlu öyle mutluydu ki.
[D] Önce hayal vardı.
[Y] En sevdiğim belgesel 20:30’da başlıyor.
[D] Dilimizi korumak konusunda son derece duyarlı olan Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU, 26 yaşında profesör olmuştur.
[D] 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Recep KARA başpehlivan oldu.

7. Aşağıdaki şiirden hareketle şairin içinde bulunduğu ruh hâlini verilen boşluğa yazınız.

Gün olur, alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
(…)
Gün olur, başıma kadar mavi;
Gün olur başıma kadar güneş;
Gün olur, deli gibi…
Orhan Veli KANIK

Şairin, hayata ve geleceğe dair hayalleri ve umutları olduğunu


 

Our Score

5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Anlamak Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 30, 31, 32, 33


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 30 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Anlamak” sözcüğü size neler çağrıştırıyor? Boşlukları doldurunuz.

 • İdrak etmek
 • benimsemek
 • kavramak
 • bilmek

1.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz.

Bazen anlıyorum
Bazen anlamıyorum.
Annemi
Babamı
Ninemi
Annem şöyle der
Göstererek beni
– Cin gibi maşallah
Cin ne demek
Gibi ne demek
Babam diyor ki
Bana bakarak
altını üstüne getirmiş evin.

Hiç yapabilir miyim
Dediklerini
Tek başıma
Ninemse der bana
topaç gibi
Bir dedem
açık insan
Pek de zeki
dilinden bal akar.
Attaya gidelim der
Al sana şeker der
göz kırpar.
Okşar
Sever
Bir de gıdıklar.
Dedemi çok anlıyorum

Cahit ZARİFOĞLU

b) Şiirde, aile bireyleri çocuğun özelliklerini anlatırken bazı deyimler kullanmaktadır. Metni tekrar dinleyerek deyimleri bulunuz ve deyimlerin anlamlarını yazınız.

Attaya gitmek, topaç gibi, altını üstüne getirmek, dilinden bal akmak, göz kırpmak


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 31 Cevabı,


2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiire göre çocuk ailesini anlıyor mu?
Bazen anlıyor bazen de anlamıyor.

2. Şiirde hangi duygular dile getirilmektedir?
Sevgi, saygı gibi duygular dile getiriliyor.

3. Aile bireyleri çocuğu nelere benzetiyor? Sizce çocuk hangi özelliklerinden dolayı bu varlıklara benzetilmiştir?
Cine, topaca benzetiliyor. Akıllı zeki, kilolu özelliklerinden dolayı olabilir.

4. Çocuğu en iyi anlayan kimdir? Sizce, çocuk neden kendisini o kişiye daha yakın hissetmektedir?
En iyi anlayan dedesidir.Kendisini daha iyi anladığı için o kişiye daha yakın hissediyor.

5. Şair, duygularını yazarak dile getirmektedir. Siz duygularınızı nasıl anlatırsınız?
Ben duygularımı konuşarak dile getiriyorum.

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki simgeleri inceleyiniz.

1. Yukarıdaki işaretlere nerede rastlayabilirsiniz?

Televizyon ve sinemalarda rastlayabilir.

2. İşaretlerin altındaki kutucuklara işaretlerin anlamlarını yazınız.

3. Medya araçlarında ya da İnternet sitelerinde sunulan bilgilerin size uygun olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?

Bilgilerin içeriklerinden yada bilgilerde yazan uyarılardan belirleyebiliriz.

4.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz.

Nasrettin Hoca evinin damında biriken diz boyu karları sabah namazı sonrası
küremeye başlamış. Bir ara dengesini kaybederek damdan düşüp bayılmış.
Komşuları koşuşmuşlar.
Birisi: “Çabuk bir doktor çağıralım.”
Diğeri: “Aman bir kırıkçı bulalım.”
Öbürü: “Sırtlanıp doktora götürelim.” derken, kargaşada ayılan Hoca, acıyan belini
tutarak;
– Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun, demiş.

b) Nasrettin Hoca “Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun.” cümlesiyle ne söylemek istiyor olabilir? Anlatınız.

Nasrettin Hoca bu cümlesiyle damdan düşenin halinden ancak onun gibi damdan düşen birinin anlayacağını söylemek istiyor.

c) Aşağıdaki ayakkabı görsellerinin renklerini ve belirttikleri ifadeleri inceleyiniz. Nasrettin Hoca’ya, giydiğiniz ayakkabının belirttiği ifadelere uygun olacak şekilde cümleler söyleyiniz.

serinkanlı


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 32 Cevabı,


5.ETKİNLİK

a) Aşağıda Tekir, noktanın kullanım alanlarıyla ilgili ipuçları vermiştir. Siz de numaralı yerlere noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

TEKİR’İN NOKTA’YI KULLANIŞI
Benim için
Basittir Nokta.
Çember gibi kıvırırım
Kuyruğumu içine.
Ama bu bir kuraldır.
Tamamlanmış bir cümle
Söylemediysem eğer
İstemesem de
Gezemem böyle.
Söz Doktor Mırnav’dan mı açıldı?
Ya da mektup mu yazıyorum ona?
Doktor Mırnav yerine yazarım:
Dr. Mırnav
Sonra da başlarım sözüme.
Bir de sayıların yanına gelirim
Büyümesinler diye.
Ya da ıncı, inci, üncü, uncu eki alsın diye
Sayılar, dururum yanlarında:
1. (Birinci) 2. (İkinci) 3. (Üçüncü) gibi
Tarihlerin arasına girerim
Günler aylarla, aylar yıllarla
Karışmasın diye.
12.10.2007’de Dilek İzmir’e gitti.
Bir de zaman dilimlerinin
Arasında bulunurum.
Saatler, dakikalar, saniyeler
Birbirinden ayrılsın diye.
Mehmet 11.30’da uyanmıştı, gibi.
YALVAÇ URAL

Noktanın kullanımıyla ilgili cümlelerim

1. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Dr. , Prof. gibi.
2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci)
3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923 vb.
4. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tren 09.15’te kalktı.

b) 1. etkinliğe bakınız. Şair metinde konuşma çizgisinden başka noktalama işareti kullanmamıştır. Metinde nokta kullanılması gereken yerlere nokta (.) koyunuz.

Bazen anlıyorum,
bazen anlamıyorum.
annemi,
babamı
nenemi.

annem şöyle der
göstererek beni:
cin gibi maşallah.

cin ne demek?
gibi ne demek?

babam diyor ki
bana bakarak:
altını üstüne getirmiş evin.

hiç yapabilir miyim
dediklerini?

ninemse der bana:
topaç gibi

bir dedem açık insan
pek de zeki.
dilinden bal akar.
attaya gidelim der.
al sana şeker der.
göz kırpar
okşar
sever
bir de gıdıklar.
dedemi çok anlıyorum.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 33 Cevabı,


6.ETKİNLİK

a) Aşağıda “Küçük Prens” adlı kitaptan bir bölüm verilmiştir. Metni okuyup soruları yanıtlayınız.

(…) bu açıklamaları sadece büyükler için yapıyorum. Onlar şekillerden hoşlanırlar. Onlara yeni tanıştığınız bir arkadaştan bahsetseniz, asla en önemli soruları sormazlar. Size arkadaşınızın sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih ettiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapmadığını hiçbir zaman sormazlar. “Kaç yaşında? Kaç kardeşi var? Babası kaç lira kazanıyor?” gibi şeyler sorarlar. Ancak bunları bildiklerinde onu tanımaya başladıklarını düşünürler. Onlara “Pembe tuğlalardan yapılmış bir ev gördüm, pencerelerinin kenarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı.” diyecek olsanız böyle bir evi hayal edemezler bile. Onlara “Yüz bin  dolar değerinde bir ev gördüm.” demeniz gerekir. O zaman “Ah, ne kadar güzel bir ev!” diyeceklerdir. İşte böyle. Bu yüzden de onlara “Küçük Prens çok güzeldi, kahkaha atıyordu ve bir koyun istemişti. İşte bunlar onun var olduğunun kanıtıdır.” deseniz omuzlarını silkecek ve size çocuk muamelesi yapacaklardır.

1. Küçük Prens nelerden yakınmaktadır?
İnsanların gözlerini zenginlik ve maddiyata baktığından ve gözlerini para bürüdüğünden yakınmaktadır.

2. ‘‘Anlamak’’ şiirindeki anlatıcının yetişkinlere bakışı ile Küçük Prens metnindeki kahramanın görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız.
Evet vardır. Anlamak şiirinde de Küçük prens metnindeki kahramanlar karşılarındaki insanları tam olarak anlamamaktadırlar.

3. Küçük Prens kitabının 210 dile ve lehçeye çevrilmesinin nedeni ne olabilir?
Küçük Prens kitabının birçok ülkede farklı insanlar tarafından okunması olabilir.

b) Küçük Prens’e bir mektup yazınız. Mektubunuzda yetişkinlerin de çocukları anlayabileceğini anlatınız. Mektubu defterinize yazınız.
Bu mektubu kendiniz yazınız

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İstiklal Marşı’nın kabulü veya Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı konulu bir sunum hazırlayınız.

Our Score

5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Çocuk Dünyası Sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 20 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Geleneksel çocuk oyunlarımızdan hangilerini biliyor ve oynuyorsunuz?

Saklambaç , seksek , ebelemece , 5 taş , el yakmaca , korebe , – çelik çömbelek oyunu , mendil kapmaca vb.

2. Oyun oynarken istemeden de olsa bir canlıya zarar verdiğiniz oldu mu? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hayır olmadı.

3. Oyun oynarken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir?

*Oyuncuların hakkını çiğnememeliyiz.

*Oyunculara saygılı ve sevgi dolu yaklaşmalıyız.

*Adil ve merhametli olmalıyız.

*Oyunun kurallarına uymalıyız.

*Hakkımızı aramalı ama haddimizi de bilmeliyiz.

*Arkadaşlık ortamını muhafaza etmeliyiz.

*Kaba ve kötü konuşmamalıyız.

*Kaba ve kötü davranmamalıyız.

*Yapıcı ve alttan alan taraf olmalıyız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 21 Cevabı,


BEN BİR ÇINAR AĞACIYDIM

Bir çınar fidanıydım önce. Ak saçlı, bir gün beni kucağına alarak bir cadde kıyısındaki çukura dikti. Can suyumu verdi. Devrilmeyeyim diye bir de destek verdi böğrüme. Geriye çekilerek uzun uzun baktı bana. O anda çok sevinçliydim. Henüz küçüktüm ama besinimi ala ala büyüyecektim. Kocaman kocaman dallarım, geniş yüzlü yapraklarım olacaktı. Bulunduğum yerdeki kuruluk ve sıkıcılık benimle gidecekti. Bir yandan da yakınımdaki apartmanları şeneltecektim. İnsanlar pencerelerden bana baktıkça yorgunluklarını gidereceklerdi. Gözleri dinlenecekti. Sıkıntılıyken sevinç duyacaklardı. Yeşilimden gölgeme dek her şeyimi sunacaktım onlara. Kuşlar dallarımda yuva yapacaktı. Yel estikçe yapraklarımla türküler söyleyecektim. İlkin çocuktum, sonra delikanlı oldum. Gövdem epeyce kalınlaştı. Dallarım gürleşti. Kuşlar gelip dallarıma konuyordu. Bambaşkaydı kuşların ötüşleri… Apartmanın penceresinden bakanların gözleri hep bendeydi. Yeşil yeşil gülümsüyordum. Kimi kez kahkahalar attığım da oluyordu. Bir gün, bir kuş geldi, gagasında taşıdığı kuru otlarla en yüksek dallarımdan birinin arasına yuvasını yaptı. Yumurtladı. Yumurtalarının üstünde yatarak civciv çıkardı. Sabah akşam yavrularına yem taşıdı. Arılar, kelebekler, gelinböcekleri, mavikızböcekleri zaman zaman yapraklarıma kondular. Bir ikindi üzeriydi. Elinde lastik sapanı bulunan bir çocuk geldi yanıma. Çocuğun gözleri hep yukarıdaki dallarımdaydı. Yuvadaki yavrular ağızlarını açmış anne kuşu bekliyordu. Nihayet anne kuş uçaraktan geldi. İlkin bir başka dala kondu. Yukarıya bakan çocuk, elindeki sapanın lastiğini sündürüp bıraktı. Anne kuş dönerek asfalt yolun üstüne düştü. Lastik sapanlı çocuk, vurduğu kuşu cebine koyarak kaçıp gitti. O anda bütün dallarımın kuruduğunu, yapraklarımın döküldüğünü, gövdemin yandığını sandım. Yem bekleyen yavru kuşlar ağızlarını açıp açıp kapattı. Hiçbir şeyin farkında değildiler. Anne kuş gidince kendileri de açlıktan ölecekti.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 22 Cevabı,


1.ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Şenelmiş duruma getirmek, meskûn kılmak. ŞENELTMEK
2. Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice. EPEY
3. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. BESİN
4. a) İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü.
b) Yan taraf. BÖĞÜR
5. Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su.CAN SUYU
6. Bir şeyi çekerek uzatmak, esnetmek. SÜNDÜRMEK
7. Rüzgâr. YEL


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 23 Cevabı,


2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Çınar fidanı, büyüdüğünde neler yapmayı hayal ediyor?
Bulunduğu yerdeki kuruluk ve sıkıcılığı gidermeyi, yakınımdaki apartmanları şeneltmeyi, pencerelerden bakan insanların yorgunluklarını gidermeyi, onların gözlerini dinlendirmeyi, sıkıntılarını sevince çevirmeyi, kuşların dallarına yuva yapmasını, yel estikçe yapraklarıyla türküler söylemeyi hayal ediyor.

2. Çınar ağacının sarı saçlı çocuğu sevmesini sağlayan olay nedir?
Anneleri ölen kuş yavrularını alıp evine götürmesi ve onlara sahip çıkmış olması.

3. Sarı saçlı çocuğun davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
Sarı saçlı çocuk çok merhametli, yaptığı hareketi takdir ediyorum. Yerinde olsam bende aynısını yapardım.

4. Eğlenmek için anne kuşu vuran çocuğu, elinde sapanla gördüğünüzü düşününüz. Canlılara zarar vermemesi için ona neler söylerdiniz?
Anne kuşu öldürünce yavruların annesiz ve aç kalacağını düşünmesini, kendi annesi ölse neler hissedeceğini bir düşünmesini isterdim. Tüm canlıların yaşamaya hakkı olduğunu biz insanların da o canlıların yaşama hakkına saygı duymamız gerektiğini söylerdim.

5. Çınar ağacı, kendisine zarar veren insanların yaptıkları karşısında neler hissetmiştir?
Canı yanmış ve çok üzülmüştür.

6. Sizin çevrenizdeki ağaçlar da duygularını anlatabilseydi neler söylerlerdi?
Kendilerinin de birer canlı olduğu, dalları kırıldığında ya da gövdelerine bir şeylerle zarar verildiğinde canlarının yandığını söylerdi.

7. İnsanlar niçin aynı çevreyi paylaştığı bitki ve hayvanlara zarar veriyor olabilir?
Bitki ve hayvanlar karşılık veremediği için onlara zarar veriyor olabilirler. İnsan olarak onlardan üstün olduğunu onlara vurarak, yakarak, kırarak göstermeye çalışıyor olabilirler.

3.ETKİNLİK

Hikâye haritasını “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metnine uygun olarak doldurunuz.

ŞAHIS VE VARLIK KADROSU: Ak saçlı adam, sapanlı çocuk, sarı saçlı çocuk, sarı saçlı çocuğun babası, çınar ağacı, yavru kuşlar ve anneleri, eşek ve sahibi.

YERCadde kıyısı

ZAMAN:  Geçmiş zaman

OLAYBir çınar ağacının güzel hayallerle büyümesi ancak kötü olaylar yaşaması ve sonunda kuruyup kesilmesi.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 24 Cevabı,


4.ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki elinde sapan olan çocuğun ve sarı saçlı çocuğun davranışlarını karşılaştırınız.

Elinde sapan olan çocuk şiddeti seven ve canlılara merhamet göstermeyen düşüncesiz, acımasız bir çocuktur.
Sarı saçlı çocuk ise canlılara karşı merhametli, hayvanları seven ve onlar için çabalayan vicdanlı bir çocuktur.

5.ETKİNLİK

Siz olsaydınız metindeki çınar ağacını korumak için neler yapardınız?

Yanında olabildiğim kadar zarar vermek isteyenlere engel olurdum. Onunda bir canlı olduğu, çevredeki insanların, hayvanların ondan faydalandığını anlatırdım. Belki yanına “Lütfen bu ağacın da bir canlı oluğunu unutmayın”, “Lütfen bana zarar vermeyin” gibi dikkat çekici levhalar asardım.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 25 Cevabı,


6.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden, gerçek ve hayal ürünü olaylara örnekler veriniz.

Gerçek Olaylar

– Birinin ağaç fidanı dikmesi.
– Bir çocuğun kuşları sapanla öldürmesi.
– Bir çocuğun annesiz kalan kuşları beslemek istemesi.
– İnsanlar tarafından ağaca zarar verilmesi.
– Ağaca eşek bağlanması ve eşeğin ağaç kabuğunu kemirmesi.

Hayal Ürünü Olanlar

– Ağacın hayal kurması ve konuşması
– Ağacın acı çekmesi

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

(Y) “Kimi kez kahkahalar attığım da oluyordu.” cümlesinde “atmak” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

(D) “Bir gün, bir kuş geldi, gagasında taşıdığı kuru otlarla en yüksek dallarımdan birinin arasına yuvasını yaptı.” cümlesinde “kuru” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

(D) “Cebinden keskin bir bıçak çıkardı. O iki parmaklık kabuğumu sıyırdı attı. Soluklarım boğuldu.
Göğsüm yandı.” cümlesinde “yanmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

(Y) “Ben bir çınar ağacıydım o yol kıyısında.” Cümlesinde “yol” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 26 Cevabı,


8.ETKİNLİK

“Çevremizdeki canlılara nasıl davranmalıyız?” sorusundan yola çıkarak öğretmeninizin rehberliğinde bir konuşma yapınız.

Sevgili arkadaşlar;

İnsanlar olarak bizler dünya üzerindeki en akıllı ve zeki canlılarız. Bu özelliğimiz bizlerin üzerine bazı sorumluluklar yüklüyor. Bunların en başında aynı doğayı paylaştığımız diğer canlılara karşı olan sorumluluklarımız geliyor. Canlılar denildiğinde aklımıza ilk gelenler sokak hayvanları ve ağaçlar oluyor. Bizler çevremizdeki diğer canlılara karşı saygılı olmalı, onların yaşam haklarını korumak için elimizden geleni yapmalıyız.

Çevremizdeki canlıları korumak için birçok farklı yol izlenebilir. Bunun için öncelikle onların yaşamlarını gözlemlemeli, onların ihtiyaçlarının neler olduğunu anlamayız. Örneğin bir sokak köpeğinin en önemli ihtiyaçları gıda ve sudur. Şehirlerde sokak köpekleri bir şeklide yiyeceklerini bulabilseler de içecek su bulma konusunda bizlerin yardımına ihtiyaçları vardır. Çünkü eskiden olduğu gibi sokaklarda çeşmeler olmadığından bizler özellikle sıcak yaz günlerinde bir kaba su koyarak onların su ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olabiliriz.  Çevremizdeki yeşillikleri ve ağaçları korumak için onlara zarar verenleri uyarabiliriz. Onları sulayabilir, kuruyan dallarının budanmasını sağlayabiliriz. Sokak hayvanlarını ve doğayı koruma derneklerine üye olarak bu alandaki faaliyetlere katılabiliriz.

Aynı dünyayı paylaştığımız diğer canlıları koruyup kollayarak dünyamızın daha iyi bir yer haline gelmesine katkı sağlayabiliriz. Böylece dünyanın doğal dengesinin korunmasına ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakılmasına katkı sağlamış oluruz.

9.ETKİNLİK

Aşağıdaki üyelik formunu yönergelere uygun olarak doldurunuz.

Kendi bilgilerinize göre formu doldurabilirsiniz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 27 Cevabı,


10.ETKİNLİK

Aşağıdaki metni “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metni ile karşılaştırınız.

YÜRÜYEN KÖŞK

Atatürk, bir gün çiftliğe gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Hemen bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Görevli bahçıvanın cevabı şöyledir: Ağacın dalları uzamış, binanın duvarına dayanmış. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkânsız olan bir emir verir: Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. Görev İstanbul Belediyesine verilir. Başmühendis Ali Galip Alnar, yanına aldığı teknik elemanlarıyla Yalova’ya gelerek çalışmaya başlar. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak, büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul’dan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim santim çalışılarak bina, yapı altına  sokulan raylar üzerine oturtulur. Artık binanın raylar üzerinde kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına gelinmiştir. Güzel ve sıcak bir yaz akşamında bina 4,80 m. kaydırılır. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve ulu çınar ağacı da kesilmekten kurtulur. O günden beri köşkün adı “Yürüyen Köşk” olarak kalmıştır.

“Ben Bir Çınar Ağacıydım” metninde ağaçlara ve diğer canlılara kötü davranılmasından bahsedilmiştir. Bu metinde ise, Atatürk’ün ağaçlara değer verdiğinden ve bu değer yüzünden evin yerini değiştirdiklerinden bahsedilmiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 28 Cevabı,


11.ETKİNLİK

a) Aşağıda daha önce okuduğunuz “Oyuncak” adlı metnin örnek bir özeti verilmiştir. Özeti okuyunuz.

Metindeki dede, kızının ve torununun evden gitmesini dört gözle beklemektedir. Çünkü torununun oyuncaklarıyla oynamayı sever. Onlar gidince, torununun odasına girerek çeşit çeşit oyuncaklarla romatizma ağrılarını bile unutacak kadar zevkle oynar. Sık sık dışarıyı gözlemeyi ihmal etmez. Bir defasında en sevdiği oyuncak olan elektrikli trenle oynarken kızına yakalandığı için tedbirli davranır. Altmış yaşını geçen bir insanın oyuncaklarla oynamaya hakkı olmadığını düşünür. Dede, çocukluğunda oyuncaklarla oynamıştır. Fakat onun oyuncakları torununki gibi değildir. Bir yanının çocuk kaldığını söylemektedir. Geçmişte oynadığı oyunlardan söz eder. Kendi oyuncaklarıyla torununun oyuncaklarını karşılaştırır. Torununun oyuncaklarından sadece plastikten yapılmış kurşun askerleri sevmez. Çocukluğundaki kurşun askerleri daha çok sever.

b) Aşağıdaki alana “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metninin özetini yazınız. Özetinizi yazarken öğretmeninizin verdiği ipuçlarından yararlanınız.

Ben Bir Çınar Ağacıydım

Bir çınar fidanı caddenin kıyısındaki çukura dikiliyor. Sonra can suyu veriliyor ve devrilmesin diye destek konuluyor. Çınar, ileriyi hayal ediyor. Güzel günler göreceğini zannediyor. Büyüyüp gelişmeye başlayınca bir kuş yavrularıyla beraber gelip dallarına yuva yapıyor.

Daha sonra eli sapanlı bir çocuk anne kuşu vuruyor. Tabi Çınar, bu duruma çok üzülüyor. Bunun gören sarı saçlı çocuk gelip kuşlara sahip çıkıyor ve bu durum Çınar’ın hoşuna gidiyor. Bazı zamanlarda insanlar ağacın üstüne isimlerini kazıyorlar, hayvanlarını bağlıyorlar, bıçakla kabuğunu yüzüyorlar. Bu durum karşısında Çınar’ın içi kan ağlıyor.

Sonunda Çınar’ın hayatı sona erdi, böcekler yanına yanaşmaz oldu, dalları yaprakları kurudu.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 29 Cevabı,


12.ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız.

Mahallemizin en eğlenceli yeri kavak ağaçlarının altıydı. Burası tam bize göreydi çünkü ağaçların gölgesinde birçok oyun oynayabiliyorduk: saklambaç, körebe, yakan top, çelik çomak, mendil kapmaca… Zaman zaman annelerimiz de toplanıp piknik yapmak için buraya gelir hatta çoğu zaman bizim oyunlarımıza katılırlardı. Bir gün, bizim için çok değerli olan bu alana alışveriş merkezi yapılacağı haberini aldık. Gölgesinde eğlendiğimiz kavak ağaçları kesilecek, yerlerine kocaman bir beton yığını dikilecekti. İşin üzücü yanı çevremizde zaten birçok alışveriş merkezi olmasıydı. Hep birlikte oyun alanımızı nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeye başladık.

Mahallemizin en eğlenceli yeri kavak ağaçlarının altıydı. Burası tam bize göreydi çünkü ağaçların gölgesinde birçok oyun oynayabiliyorduk: saklambaç, körebe, yakan top, çelik çomak, mendil kapmaca… Zaman zaman annelerimiz de toplanıp piknik yapmak için buraya gelir hatta çoğu zaman bizim oyunlarımıza katılırlardı. Bir gün, bizim için çok değerli olan bu alana alışveriş merkezi yapılacağı haberini aldık. Gölgesinde eğlendiğimiz kavak ağaçları kesilecek, yerlerine kocaman bir beton yığını dikilecekti. İşin üzücü yanı çevremizde zaten birçok alışveriş merkezi olmasıydı. Hep birlikte oyun alanımızı nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeye başladık.

Sonunda içimizden biri Belediye Başkanına durumu anlatmamız gerektiğini söyledi. Sonra, Belediye Başkanının yanında gittik. Ağaçların öneminden bahsettik. O, ağaçların altında nice güzel zamanlar geçirdiğimizi  anlattık. Sonunda Belediye Başkanını ikna ettik ve ağaçlar kesilmekten kurtuldu.


 

Our Score

5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Çocukluk Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Çocukluk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 16, 17, 18, 19


  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 16 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ailenizdeki ve çevrenizdeki yetişkinlerden öğrendiğiniz oyunu anlatınız.

Topaç çevirme oyunu. Önce bir topaç buluyoruz. Topacı bir ipe bağlıyoruz ardından çeviriyoruz. En uzun çeviren oyunu kazanmış oluyor.


2. Bir zaman makineniz olsa hangi zamana gitmek isterdiniz? Neden?

Günümüzde kalmak isterdim. Çünkü arkadaşlarımı ve ailemi çok seviyorum. Günümüzde oynanan oyunlar da beni .ok eğlendiriyor.


ÇOCUKLUK

Affan Dede’ye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.
Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!
Cahit Sıtkı TARANCI


  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 17 Cevabı,


1.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcüklerin metinde hangi anlamda kullanıldığını işaretleyiniz.

– “Affan Dede’ye para saydım, Gerçek anlam.

– Sattı bana çocukluğumu.” Mecaz anlam.

b) “Saymak” ve “satmak” sözcükleri metinde gerçek anlamda mı mecaz anlamda mı kullanılmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Saymak metinde gerçek anlamda kullanılırken satmak ise mecaz anlamda kullanılmıştır.

c) “Saymak” ve “satmak” sözcüklerinin gerçek ve mecaz anlamlarıyla birer cümle yazınız.

saymak

 • Gerçek: Okuldaki sıraları saydım.
 • Mecaz:  Saydım çektiğim kahırları.

satmak

 • Gerçek: Geçen gün ev sattım.
 • Mecaz: Sattım çocukluğumu üç kuruşa.

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şair, çocukluğuna nasıl kavuşmuştur?

Affan Dede’den satın almıştır.

2. Şairin zihnindeki çocuklukta neler vardır?

Hiç bir şeyi bilmeyen hiç bir olaydan etkilenmeyen pırıl pırıl ve tertemiz bir zeka örneği bir vicdana sahip çocukluk vardır.

3. Sizce şair çocukluğunu niçin arıyor olabilir?

Büyüdükçe dünyanın ne kadar kötülüklerle dolu olduğunu öğrenmiş olabilir. Böyle bir dünyada acı çekmektense çocukluğun o saf o masum günlerine dönmek daha iyidir.

4. Şiirin ana duygusu nedir?

Çocukluk günlerine özlem

5. Hayatınızda geri gelmesini istediğiniz bir zaman var mı? Anlatınız.

Var. Ben çocukluk günlerime dönmek isterdim. O günlerde oyun oynamak çok güzeldi çünkü.


 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 18 Cevabı,


3.ETKİNLİK

Cahit Sıtkı TARANCI’ya okuduğunuz metnin içeriğinden hareketle üç soru sorunuz.

 • Neden çocukluğunuza dönmek isterdiniz?
 • Şimdiki zaman sizi üzüyor mu?
 • Çocuklukla ilgili başka şiiriniz var mı?

4.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

Saçı sakalı beyazlamış, gözlüklü ve leylek gagasına benzeyen burnu olan Affan Efendi, dinine çok bağlı bir Mevlevi dervişidir. Üsküdar Selimiye’deki evinin altında çeşitli baharatlar ve oyuncaklar sattığı bir dükkânı vardır. Dükkânında taş bebek, kurşun asker gibi suret namına bir şey satmaz, sadece çok yaygın olduğu için Karagöz sureti bulundurur, bunda da dinî anlamda herhangi bir sakınca görmezdi. Keyfine çok düşkün biri olan Affan Efendi’nin dükkânı akşamları sohbete, kahve içmeye gelen memurlarla dolar; bu hâliyle dükkân bir kahvehaneye dönüşürdü. Affan Efendi’nin mahallede çok itibarı vardı ama bu itibar yeni kuşak çocukların ondan oyuncak alması yönünde olumlu bir etki yapmıyordu. Oyuncaklarının az ve zamanın çocuklarına hitap etmeyecek basitlikte olması işlerinin iyiden iyiye bozulmasına neden olmuştu. Ligor adlı başka bir oyuncakçı ve aktarın piyasaya iyice hâkim olduğunu fark eden Affan Dede, dükkânda kalan artık renkleri de iyice solmuş oyuncakları bir çuvala doldurarak, mahallenin fakir çocuklarının sünnetinin yapıldığı törende çocuklara dağıtır. Atlı tramvaylar, piyanolarla oynayan çocuklar bu bedava oyuncaklarla ilgilenmezler bile… İlkyaz Dergisi Öykü Özel Sayısı

b) Yukarıdaki metinde yer alan sorun nedir? Anlatınız.

Gelişen teknoloji ile beraber yeni oyuncakları seven çocukların geçmişte kalan eski oyuncaklara ilgi göstermemesi.

c) Öğretmeninizin yönlendirmesiyle dört gruba ayrılınız. Aşağıdaki soruları gruplar arasında paylaştırınız. Ardından grup sözcüsü seçerek soru ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Siz hangi oyuncaklarla oynamayı seversiniz? Neden?

En çok el yapımı oyuncakları severiz. Çünkü bize özel üretilmişlerdir. Bizim bir parçamız olmuşlardır.

1. Çocuklar Affan Dede’nin oyuncaklarını neden beğenmiyorlar? Önceden beğenilen oyuncakların bir zaman sonra beğenilmemesinde neler etkili olabilir?

Çünkü modalarının geçtiğini düşünüyorlar. Teknoloji ve zaman ilerledikçe bazı şeyler ne yazık ki gözden düşmektedir. Affan Dede’nin oyuncakları da bu durumdadır.

2. Siz hangi oyuncaklarla oynamayı seversiniz? Neden?

Ben en çok bez bebeğimle oynamayı severim. Çünkü benim ilk oyuncağımdı. Benim için çok değerlidir.

3. Sizin oynadığınız oyun ve oyuncaklarla eski oyun ve oyuncaklar arasında ne gibi farklılıklar olabilir?

Benim bugünlerde oynadığım oyunlar biraz da sosyal medyanın etkisiyle öğrendiğim oyunlardır. Oysa eskiden çocuklar mahallede dışarıda öğrendikleri oyunları oynarlardı. Şimdilerde oyun oynamak için ya elektronik aletlere ya da oyun setlerine ihtiyaç vardır. Oysa eskiden bunlara gerek yoktu.

4. Affan Dede ne yapsaydı çocuklar ondan yine oyuncaklar alırdı?

Çocukların ilgisini çekebilmek adına onların meraklarını canlı tutacak hikayeler anlatmalı ya da onların oyuncaklara karşı sevgi duymalarını sağlamalıydı.

5.ETKİNLİK

“Çocukluk” konulu bir şiir ezberleyiniz. Öğretmeninizin belirlediği bir zamanda şiirinizi vurgu, durak ve tonlamaya dikkat ederek fon müziği eşliğinde okuyunuz. Gerektiğinde öğretmeninizden örnek bir okuma isteyebilirsiniz ya da farklı kaynaklardan şiirin okunuşunu dinleyebilirsiniz.


 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 19 Cevabı,


6.ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinize bir başlık koyunuz.

geçmiş, hayal, özlem, sevmek, çocukluk

ÇOCUKLUK VE BUGÜN

Büyürken günden güne

Düşlerimizde büyür bizimle

Artık raftadır oyuncaklar

Hayat yeni dersler verir bize

Kim istemez çocuk kalmayı

Kim istemez hep oyun oynamayı

Ama büyüdü mü çocuklar

Geçmişte kalır oyunlar

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki bölüme sevdiğiniz bir oyunu ya da oyuncağı tanıtan bir yazı yazınız. Ardından tanıttığınız oyunu ya da oyuncağı anlatan bir resim çiziniz.

Puzzle birleştirme oyunu. Bir kutu karıştırılmış puzzle alınır evde yere serilir sonra da resme bakarak puzzle tamamlanır.


 

Our Score

5. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Oyuncak Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Oyuncak Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 10 Cevabı,


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor?

Bir masalı çağrıştırıyor. Bu masalda hayvanlar ve çocuklar var. Kırlar eğlence ve bir de macera hissediyorum.

2. Unutamadığınız bir oyuncağınız var mı? Anlatınız.

Var. Bana küçükken alınmış oyuncak bebeğim var. Bu bebeğimi hala saklarım. Annem okula gidene kadar bu oyuncakla oynadığımı söyler hep.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 11 Cevabı,


OYUNCAK

Kızımla torunumun evden çıkmasını bekliyorum. Pencereden dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar. Sonra hemen torunumun odasına giriyorum, dolabı açıyorum. En sevdiğim, elektrikli tren. Özene bezene rayları yerleştiriyorum; lokomotifi, vagonları koyuyorum rayların üstüne; basıyorum düğmeye. Sahici lokomotif gibi… Çuf çuf çuf! Uzanıyorum yere; trenin gidişini, istasyonda duruşunu, sonra yeniden hareket edişini, arada bir lokomotiften “düüt” diye düdük sesi çıkarmasını seyretmek o kadar hoş oluyor ki… Çuf çuf çuf! Bayılıyorum torunumun oyuncak trenleri ile oynamaya. Altmış yaşını çoktan geçmiş birinin, oyuncaklarla böyle oynaması garip gelebilir çoğu kişiye. Belki de gerçekten öyle. Oyuncaklarla oynamak aslında çocukların hakkı. Ama ne yapabilirim? Bu yaşta olmama rağmen ben de seviyorum oyuncaklarla oynamayı! Trenden sonra taş bebeği alıyorum. Anahtarını kurup yere koyuyorum. Tıpkı canlıymış gibi tıpış tıpış yürüyor bana doğru. Masmavi gözleri, sapsarı saçları var. Yatağına yatırınca gözleri kapanıyor. Karnına basınca “Mama!” diyor, canlı gibi. Elbiseleri de öylesine hoş ki! Başında fiyonklu bembeyaz bir de kurdelesi var. Sonra helikopteri çalıştırıyorum. Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop! Sahici helikopter gibi ses çıkarıyor. Pervanesini döndüre döndüre süzülüp yere iniyor.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 12 Cevabı,


1.ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine. LOKOMATİF
2. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı. TREN
3. Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol. RAY
4. Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi. FİYONK
5. Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet. PERVANE
6. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı. ROMATİZMA
7. Topuk kemiği. AŞIK 
8. Bir şey enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey. KESİT
9. Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen. SÖZDE

2.ETKİNLİK

Metinde aynı kavram alanına giren sözcükleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Organ – Göz, burun

Oyun – Bebek, oyuncak

Köy oyunları- Aşık oyunu, çocuklar

Oyuncak – tren, ray

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Dede, neden kızının ve torununun evden gitmesine seviniyor?

Torununun oyuncaklarıyla oynamak için. Onların kendisini görmesinden utandığı için gizli gizli oynuyor.

2. Dedenin oyuncaklarla oynarken ara sıra dışarıya bakmasının nedeni nedir?

Acaba torunu ve kızı geri geldiler mi diye bakıyor. Geldilerse hemen oyuncakları yerine koyacak.

3. Sizce, dede neden oyuncaklarla oynamanın yetişkin işi olmadığını düşünmektedir?

Çünkü öyle öğrenmiş öyle yetiştirilmiştir. Kendisinin küçüklüğünde ailesi onu bu şekilde yetiştirmiştir.

4. Oyuncaklarla oynarken dedenin her şeyi unutmasının nedeni ne olabilir? Sizin de her şeyi unuttuğunuz anlarınız oluyor mu? Anlatınız.

Dede çocukluğuna dönmektedir. Hayatın bütün sorunlarından hastalıklardan kederden her zaman çocuk aklıyla çocukların oyuncaklarıyla geçirdikleri sihirli dakikalardaki anlar gibi kurtulabilir insan.

5. Metindeki dedenin plastikten yapılan kurşun askerleri sevmemesinin nedeni ne olabilir? Sizce oyuncağın malzemesi oyuncağı sevmede etkili midir? Açıklayınız.

Çünkü plastik oynaması keyif vermeyen bir maddedir. Bence etkilidir. Çünkü adı üstünde kurşun asker oysa plastik olunca aynı keyfi vermiyor.

6. Oyuncaklarla oynamak sadece çocukların mı hakkıdır? Neden?

Hayır bence çocukluğunu kaybetmemiş herkesin hakkıdır. İnsanlar bence her zaman çocuk yanlarını ortaya çıkarmalı ve oyuncaklarla oynamaktan korkmamalıdır.

7. Okuduğunuz metnin türü ne olabilir? Bunu metnin hangi özelliklerinden anladınız?

Hikaye olabilir. Hikayede belli zaman yer ve kahraman vardır. Romana göre daha kısadır. Kahraman sayısı daha azdır.

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

(Y) “Bayılıyorum torunlarımın oyuncak trenleri ile oynamaya.” cümlesinde “bayılıyorum” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

(Y) “Bir keresinde öylesine dalmıştım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini fark edememiştim.” cümlesinde “dalmıştım” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

(D) “Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop! ”cümlesinde “aşağı” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

(Y) “Dizlerimdeki o acımasız romatizma ağrılarını bile…” cümlesinde “ağrı” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 14 Cevabı,


5.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altını çiziniz.

1. Pencereden dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar.
2. Onların evden çıkmalarını bekliyorum, dört gözle bekliyorum.
3. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.
4. Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken görünce  , bana, “Ne o baba, çocukluğa mı özendin?” diye takılmıştı.

b) Yukarıdaki deyimler dışında metinde geçen farklı iki deyim bularak cümle içinde kullanınız.

 • Elinde olmamak: istediği halde yapamamak, istenci dışında bulunmak, önlemeye gücü yetmemek
 • Tıpış Tıpış yürümek:  Kısa adımlarla çabuk yürümek

6.ETKİNLİK

“Oyuncak” metni ile aşağıdaki metni tür ve biçim bakımından karşılaştırınız.

OYUNCAKÇI AMCA
Oyuncakçı amca,
Ne çok oyuncakların var;
Top, tank, tüfek, tabanca…
Gövdem titriyor,
Onlara bakınca!
N’olursun oyuncakçı amca,
Bundan böyle bizlere,
Oyuncak tüfekler yerine,
Ak yelkenli bir gemi,
Bir de süslü bebekler getir,
Unutma emi?
Sonra oyuncakçı amca,
Senden aldığım tüfekleri,
Bozarak onlardan kuş yaptım,
Bana kızmazsın değil mi?
Abdülkadir BULUT

OYUNCAK

 • Tür: Hikaye
 • Biçim: Düzyazı

OYUNCAKÇI AMCA

 • Tür: Şiir
 • Biçim: Dörtlük

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 15 Cevabı,


7.ETKİNLİK

Bir oyuncak tasarlasaydınız bu oyuncak nasıl olurdu? Arkadaşlarınıza anlatınız.

Eski oyuncaklar genelde el yapımı olan her yerde bulunmayan ve çocuklar için özenle yapılan oyuncaklardı. Günümüzdekiler ise genelde Çin malıdır. Plastikten yapılıyor. Eskiden daha az çeşit varken günümüzde binlerce oyuncak vardır.

8.ETKİNLİK

Aşağıda verilen boşluğa “oyun ve oyuncak” konulu bir hikâye yazınız.

Bir varmış bit yokmuş, Nazlı adında bir kız varmış. Nazlı oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. En çok sevdiği oyuncak da Barbie’ymiş. Bir gün oyuncaklarıyla oynarken Barbie bebeği kırılmış. Ve çok üzülmüş. Babasına bunu söylemiş. Ve babası söyle demiş ” Yarın yenisini alırız zaten eskidi ” demiş. Nazlı da ” Tamam ” demiş. Günler çabucak geçip babasıyla Nazlı oyuncak dükkanına gidip bir sürü oyuncak almışlar. Artık Nazlı oyuncaklarını çok özene kulandığı için hemen kırılmamış.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden çocukluklarında oynadıkları bir oyunu öğreniniz.

Alinizde ve çevremizdeki yetişkinlerden çocukluk dönemlerinde saklambaç, körebe, 5 taş ve sek sek gibi oyunlar oynarlardı.

2. Renkli kuru boya getiriniz.


 

Our Score