Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Üyelik Zamanı: 5 ay önce
Konu Sayısı: 122
Yanıt Sayısı: 0
5 ay önce

5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Peygamberlerin dualarının kabul olduğunu ancak kendilerine verilmiş ayrı bir dua hakkı olduğunu bütün peygamberlerin bu dua hakkını kullandığını ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o özel dua hakkını ise kıyamet gününde sırf kendi ümmetine kurtarmak adına kullanacağını biliyorum.

Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlerin dualarından bazıları ise aşağıda yazılmıştır ki isterseniz inceleyebilirsiniz.


“Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Âdem -aleyhisselâm- ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir:

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” (A’râf, 7/23)

Nuh (a.s.), Allah’a şöyle dua etmiştir:
“Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum!” (Hûd, 11/47)
“Ey Rabbim! (Kavmimin) beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” (Mü’minûn, 23/26)

“Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mü’min olarak evime girene ve bütün mü’min erkek ve mü’min kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helâkini artır.” (Nûh, 71/28)

Lut Aleyhisselam’ın duası


“Rabbim! Beni ve âilemi bunların yaptıklarından kurtar!” (Şu’arâ, 26/169).

“Ey Rabbim! Bozguncu / ortalığı fesada veren bu kavme karşı bana yardım et.” (Ankebût, 29/30)
İbrahim Aleyhisselam’ın duası

“Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler arasına dâhil et.” (Şu’arâ, 26/83)

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” (İbrahim, 14/40)

Yusuf Aleyhisselam’ın duası


“Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni sâlih kulların arasına kat!” (Yûsuf, 12/101)

Şuayb Aleyhisselam’ın duası


“Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim.” (Hûd, 11/88)

Musa Aleyhisselam’ın duasından bir tanesi

“Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana âilemden bir vezir ver; Kardeşim Harun’u, onunla arkamı kuvvetlendir, onu da (elçilik) görevime ortak yap ki Seni çok tesbih edelim ve Seni çok analım. Şüphesiz Sen, bizi görensin.” (Tâ-hâ, 20/25-35)

Zekeriya Aleyhisselam’ın duası


“Rabbim! Beni yalnız başıma bırakma (bana bir çocuk ver), Sen varislerin en hayırlısısın.” (Enbiyâ, 21/89)

Yüce Allah, Zekeriya (a.s.)’nın duasını kabul eder ve kendisine yaşlı olmasına rağmen Yahya’yı ihsan eder.

Süleyman Aleyhisselam’ın duası


“Ey Rabbim! Bana ve anama-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle, beni iyi kulların arasına dâhil et.” (Neml, 27/19)

Peygamber efendimizin dualarından bazıları ise şunlardır

“Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver.” (İsrâ, 17/80)

“Rabbim, ilmimi artır!” 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)